11° Açık

‘Zorla’ Muayeneyi Reddeden Doktora, Hekimlerden Destek

Eğitim - 15 Haziran 2019 22:47 A A

 2013 yılında, çocukları zorla muayene etmeyerek “iyi hekimlik” yaptığı için “görevi ihmal” suçlamasıyla yargılanmış ve beraat eden Prof Dr. Gürcan Altun’a yargı tarafından beraat kararı bozularak yeniden yargılandı.

Edirne’de 2013 yılında cinsel istismara uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki kıza, istemediği için bekaret muayenesi yapmayan ve hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Trakya Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, ilk duruşmada ’suçun unsurları’ oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti. Savcılığın davayı temyize götürmesiyle bu karar bozuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun “cinsel saldırı şüphesi” ile yargı tarafından muayene edilmesi istenilen çocukları “zorla” muayene etmediği için yeniden yargılandı.

Dava Edirne Adalet Sarayı 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kararın bozulmasına tepki gösteren Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Edirne Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Soyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Edirne Baosu Çocuk Hakları Komisyonu, Edirne Çocuk Hakları Derneği duruşma sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada; “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun “cinsel saldırı şüphesi” ile yargı tarafından muayene edilmesi istenilen çocukları “zorla” muayene etmediği için yeniden yargılanıyor.
Edirne Adliyesi2013 yılında cumhuriyet savcılığı tarafından “Cinsel istismara” uğradıkları iddiası ile mahkeme kararı ile iç beden muayenesi yapılmak üzere tıp fakültesi hastanesine gönderilen üç çocuğu meslektaşımız Prof.Dr.Gürcan Altun muayene öncesi bilgilendirmiş ve çocukların muayeneye izin vermemesi üzerine, muayeneye zorlanmalarının onların ruh sağlığını olumsuz etkileyeceğini öngörerek muayenelerini yapamamış,durumu tutanak altına alıp yazılı olarak adli makamlara bildirmişti. Bunun üzerine hakkında düzenlenen iddianame ile “Adli Görevi İhmal” suçu nedeniyle yargılanmış ve beraat etmişti. Mahkemenin beraat kararının gerekçesi:
Her ne kadar sanık hekimin cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de, mağdurelerin muayene olmak istememeleri, sanığın mağdureleri ikna etmek gibi bir görevinin bulunmadığı, esasen mağdurelerin doktora sevk edilmeden önce muayeneye hazırlanıp kabul etmeleri durumunda sevk edilmesi gerekirken bu işlemin savcılık aşamasında yerine getirilmemiş olması, zorla muayene durumunda muayeneden beklenecek fayda ile mağdurelerde oluşacak ruhsal yara karşılaştırıldığında travmanın telafisi mümkün olmayan bir sonuç yaratacağı aşikâr olup, sanıkta suç kastı yoktur, bir öğretim görevlisinin göstermesi gereken hassasiyeti göstermiştir. Sanığın atılı suçta suç kastı bulunmadığı anlaşıldığından ve yasal unsurları oluşmayan müsned suçtan BERAATİNE karar verilmiştir, biçimindedir. Bu kararı savcılık makamı temyize götürmüş ve Yargıtay tarafından 6 yıl sonra aşağıdaki gerekçelerle yeniden yargılama kararı verilmiştir.
Sanık hekim hakkında mağdurların kabul etmemeleri nedeniyle gerekli muayeneyi yapmamak suretiyle ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, sanığın mağdurları muayene etmemesi üzerine mağdurların aynı günün gecesinde Trakya Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı, bir kaç gün sonra da Edirne Devlet Hastanesi tarafından muayene edilmiş olmaları karşısında, mağdurlara yönelik cinsel istismar suçundan yürütülen soruşturmanın akıbeti araştırılarak delil kaybına veya gözaltı ya da tutukluluğun uzamasına sebebiyet verilip verilmediğinin belirlenmesinden sonra eylem nedeniyle kamunun zararı veya kişilerin mağduriyetine neden olma ya da kişilere haksız menfaat sağlama biçimindeki objektif cezalandırma koşullarından birinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetime imkan verecek şekilde karar yerinde gerekçeleriyle gösterilip değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması ve o yer cumhuriyet savcısının temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA oy birliğiyle karar verildi.”ifadeleri kullanıldı.
Hekimlik felsefesi ve tıp etiğinin temelleri; Hipokrat’dan bugüne hastanın sağlığını en yüce değer olarak kabul eden, güven ve mahremiyet üzerine inşa edilen “kutsal bir meslek” olarak “hastasının yararına davranmak, asla zarar vermemek” olarak tanımlanmaktağının hatırlatıldığı açıklamada şnlar kaydedildi:
“1. Hekimlik mesleği, insan hakları, çocuk hakları ve ceza muhakemesine ilişkin normlar mağdur çocukların zorla muayenesine olanak tanımamaktadır.
2. Tıbbi muayene ancak hasta onay verdiği zaman yapılabilir. Hekimler, Biyotıp Sözleşmesinde belirtilen hastanın özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra müdahale etme yükümlülüğüne uymak zorundadır. Tıp etiğinde ve tıp öğretisinde “Hastanın zorla muayene edilmesi” diye bir kavram yer almamaktadır. Bir çocuğun zorla genital/iç beden muayeneye zorlanması ona yapılan cinsel saldırıdan bir farkı olmadığı gibi“kişide ruhsal travma yarattığı” da tıbben iyi bilinen bir konudur.
3. Yasa uygulayıcıları uluslararası sözleşmelere, insan haklarına aykırı davranamaz.Söz konusu dava, Anayasanın 17. Maddesinde düzenlenen maddi ve manevi varlığın korunması geliştirilmesi hakkına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesindeki işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağına, 8. Maddesindeki özel hayatın korunması hakkına ilişkin düzenlemeler ve çocuk hakları sözleşmesindeki çocuğun yüksek yararı ilkelerine aykırıdır.
4.Cinsel saldırı mağduru çocukların muayeneye zorlanması hekimlerin, anayasaya, insan haklarına, çocuk haklarına, Biyotıp Sözleşmesine ve hasta haklarına aykırı davranmasını istemektir. Kolluk gücü marifetiyle, rızası olmayan çocukları zorla soyarak muayene masasına yatırılmasının tasavvuru bile korkunçtur. “Hiçbir toplumsal değer 13 yaşındaki önadolesen dönemindeki küçük bir kız çocuğunun, rızası dışında maruz kaldığı, cinsel organının zorla muayenesi sırasında duyduğu utanç ve aşağılanmayı haklı da gösterememektedir. Böyle bir zor kullanım çabası içinde olunması, buna yeltenen sağlık ve kolluk görevlilerinin “İnsanlık dışı ve onur kırıcı muamele” gibi çok daha ciddi suçlamalarla karşılaşmasına neden olabilecektir.
5.Daha sonra yapılabilecek olan muayene ile çocuğun onuru, benlik saygısı ve hakları korunabileceği gibi, örselenmesinin ve muayeneyi de cinsel bir saldırı olarak değerlendirmesinin önüne geçilebilecektir.
SONUÇ OLARAK;
Çocuklar; devletin, yasaların ve uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındadır.
Bir kez daha ve umarız son olarak; yargı mensuplarını, ulusal yasa, yönetmelik ve genelgelere, yanı sıra devlet olarak imzaladığımız uluslararası sözleşmelere uygun davranmaya, yargılama sırasında çocukların kırılganlığını unutmadan hoyrat uygulamalara son vermeye davet ediyoruz.
Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun çocukların üstün yararı ilkesine aykırı uygulamalar yapan sorumlular hakkında değerlendirme yapmasını bekliyoruz.” Makbule TUNÇ


Eğitim - 22:47 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • ÇİNGENE AYRIMCILIĞI

  Ayrımcılık; “Yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçek kişiler ile kamu ve özel tüzel kişilerin; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, hemşericilik, hamilelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı olarak, düzenlenen hak ve özgürlüklerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • ARİSTOKRAT

  “ Arsene bir aristokrat. Alex Ferguson’da olduğu gibi işçi sınıfı değerleriyle hareket etmiyor veya Jose Mourinho’nun agresif doğasına sahip değil. Her şeyin ötesinde, eğitmeyi önemsiyor.”  Mircea Lucescu’ya ait bu sözler, eski bir eğitici için söylenmiş durumda. Artık saha kenarında varlığına şahit olamadığımız bu isim, bir dönem romantik futbol hislerine sahip olmamızı sağlayan takım ve oyununun […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM ŞART!

  Merhaba Sevgili Okurlar, Pandemi dönemi boyunca acı gerçeklerle karşılaştık. Bunlardan ilki kaçınılmaz insanın sonu olan ölüm. Dünya çapında birçok insan korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Doğa bir nevi ona karşı yapılanları unutmadı. Umarım bir daha böyle üzücü olaylarla ve musibetlerle karşılaşmayız. Bu süreçte bir başka acı gerçek, eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve adapte olunamayan uzaktan […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Alanyaspor431011 1+1010
2.Fenerbahçe42204 2+28
3.Karagümrük42118 4+47
4.Galatasaray42115 2+37
5.BB Erzurumspor42116 4+27
6.Antalyaspor42114 2+27
7.Hatayspor42113 6-37
8.Göztepe41308 4+46
9.Kasımpaşa42023 2+16
10.Kayserispor42023 5-26
11.Konyaspor31204 1+35
12.Trabzonspor41215 505
13.Sivasspor31112 3-14
14.Gençlerbirliği31111 2-14
15.Beşiktaş41125 7-24
16.Yeni Malatya41123 7-44
17.Gaziantep FK40316 8-23
18.Ç. Rizespor40222 5-32
19.Denizlispor40221 6-52
20.MKE Ankaragücü30121 3-21
21.Başakşehir40130 6-61

HAVA DURUMU

29 Ekim 2020 PERŞEMBE
11°
 • CUM 15.3°
 • CTS 18.2°
 • PAZ 15.2°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI