11° Hafif yağmur
 • EURO 6.44
 • DOLAR 5.81

YEREL YÖNETİMLERDEN ANLADIĞIMIZ

Güncel - 8 Nisan 2019 11:26 A A

Sevgili Gerçek Gazetesi okurları için, bu haftaki çalışmamıza kaynak olarak sundukları katkından dolayı Kadıköy Kent Dayanışmasına ve sözlü iznini aldığımız demokrasi mücadelesi adına tereddütsüz dayanışmasını gösteren Üzeyir Uludağ’a ayrıca teşekkür ederiz. Yazının oluşma aşamasında fikirlerini esirgemeyen ve defalarca üzerine sohbetler ettiğimiz dostlarımızla fikir birliğine vararak, yapılan çalışmanın editörlük kısmını üstlenmekten duyduğum keyfi de belirtmeliyim.
Sevgili Gerçek Gazetesi okurları, günlerdir süren bir hazımsızlığı birlikte izliyoruz. Memleketimizde yerel yönetimleri belirlemek için bireysel tavırlar dışarısında, örgütlü bir Boykotun örülmediği seçimlerde bizler de seçmen irademizi kullandık. Kentlerimizin eşit demokratik ve adil yönetilmesi için oyumuzu da bu doğrultuya yakın gördüğümüz adaylar için kullandık. Ülkenin yurttaşları olarak en temel haklarımızdan demokratik hakkımızı kullanarak irademizi sandığa yansıttık. İktidar partisinin ve ittifaklarının hazımsızlığı da tam bu noktada ortaya çıktı. Cumhur ittifakı 15 tane büyük şehri kaybedince dünyanın en güvenli seçim sistemi dedikleri seçimleri ‘tu kaka’ ilan ettiler. Oyların çalındığını çeşitli hilelerin yapıldığını, medyanın da gücünü alarak, halka empoze etme seferberliğine girdiler. İktidar partisi ve ortağının can hıraç telaşla dillendirdikleri oy çalma, dünyanın en güvenli(!) seçim sisteminde de olabiliyorsa daha önceki seçim dönemlerinde iktidar partisini hırsızlıkla suçlayan muhalefet partileri acaba haklı mıydı? Acaba iktidar partisi iddia edildiği gibi oy çalarak mı iktidar olmuştu. Daha önceki dönemlerle ilgili somut sunacağım delillerim olmadığı için sözcüklerimi kesinlik vurgusu yaparak sürdürmem mümkün değil, fakat geçirdiğimiz son seçim döneminde, sürecin patronu YSK sitesinde de kazanan ittifakı açıklıkla beyan ettiği halde, Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşının başında olduğu AA( Anadolu Ajansı) iktidar partisinin kazandığını beyan ediyor. Benden aldığı vergiyle bana yalan söylemesini, halka yalan söylenmesini hangi güç yaptırabilir? AA denen kurum benim vergimle bana hizmet için orada duruyor olması gerekirken, bana yalan söylemesi kabul edilir bir durum değil.
Sevgili Gerçek Gazetesi okurları, süreci hep birlikte izliyoruz. Konuşabileceğimiz konu başlıklarının çokluğunun farkındayız, hazımsızlığın farkındayız, halkın iradesinin yok sayılmak istendiğinin farkındayız. Sandıkta kaybedilen seçimin masa başı entrikalarıyla döndürülmek istenmesinin farkındayız. Bu bölüm ile ilgili son cümlelerimizi yazarak asıl konumuza giriş yapmak niyetindeyim. Her şeyin farkındayız. Ama bu halk iradesini teslim etmeyecek onlar da bunu fark etsin.
Uzun bir giriş yazısı oldu. Malum seçim ülke gündemimizden düşmüyor. Her şeye rağmen tükenmeyen umutlarımızla demokratik taleplerimizi yeni yerel yönetimlere duyurabilmek için nasıl bir yerel yönetim altında yaşamak istediğimizi Gerçek Gazetesi aracılığıyla yeni yerel yönetimlerimize de duyurma arzusundayım. Oluşturduğumuz maddelerin şahsımın da içerisinde olduğu Kadıköy kent dayanışmasının çalışmaları ile örtüşmesinden dolayı, maddelerde önemli ölçüde kendilerinden destek aldık. Kadıköy kent dayanışmasının biriktirdiği birikimden yaralandığımızı, ortak verilen demokrasi mücadelesi adına, birikimimizi paylaşmaktan duyduğumuz memnuniyet ile maddelerimize geçiyorum.
1.Kentlerimizi eşitlikçi ve demokratik bir biçimde birlikte yönetmek istiyoruz.
Hayatımızı doğrudan ilgilendiren tüm karar süreçlerinde eşit söz hakkı, sokak, mahalle, semt,ilçe il düzeylerinde katılımcı mekanizmaların oluşturulması bağımsız halk inisiyatiflerini ve mahalle sakinlerinin yerel yönetimleri de doğrudan söz ve yetki sahibi olabileceği bağımsız ve demokratik halk meclisleri ile ilgili yasal düzenlemenin yönünün halktan yana olan hukukçularımızla hazırlanması sağlanmalı.
2.Her kent kendi yetki alanlarında kültür seferberliği başlatmalı.
Duraklara kitap rafı koyarak değil, kentte dokuyu analiz ederek, yılda bir kez yapılan kitap fuarı yerine belediye olanaklarıyla halka ucuz kitap temin etmenin yöntemlerini bulmalı ve okuma oranını yükseltecek faaliyetlerde bulunmalıdır.
3.Şeffaf yerel yönetim istiyoruz.
Kapalı kapılar ardında ihaleler değil de çalışmaların halk önünde açık bir halde yapılıp, takip edilebilir toplantılar organize edilmelidir. Toplantı kayıtlarının, sitesinde arşivlenerek erişebilir hale getirilmesini ve alınan kararların bilboardlar aracılığıyla ve internet üzerinden halka duyurulmasını istiyoruz. Bu açıklık çeşitli partilerden gelen meclis üyelerinde şeffaf çalışma koşullarında halkın önünde gerçekleştiğinde halkın yararına çalışmaları sürdürmeye sevk edecektir. Partizanlığı meclisten çıkaracaktır.
4.Denetlenebilir bir yerel yönetim istiyoruz!
Bütçelerinin her kesim tarafından bilinmesini; ihaleler ve diğer harcama biçimlerinin kent halkının denetimine açık olmasını; harcamalardaki ilke ve önceliklerin mahalle meclislerinden başlayarak katılımcı esaslarla oluşturulmasını, belediye birimlerinde liyakata dayalı istihdam istiyoruz.
5.Kentsel dönüşüm yağmasının durmasını istiyoruz!
Şirketlerin kısa vadeli nakdi karlarına karşı uzun vadeli ve kentte yaşayanlar tarafından onaylanmış planlara göre gerçekleştirilecek bir kentleşmeyi; dönüşümün, mevcut konut alanı ve mahalle dokusunu, bina tiplerini, sokak yapılarını, bina ölçeklerini tahrip etmeden planlanmasını; soylulaştırma ve rant kapısı haline getirilen kentsel dönüşüm projelerine izin verilmemesini; riskli binaların tespitini özel şirketlerin değil, belediye veya meslek odalarının yapmasını; riskli binalarda oturanlara, sosyal devlet anlayışı kapsamında konut hakkı da gözetilerek yenileme sağlanmasını; yeni binalarda yapılacak yeraltı otoparklarının bina oturma alanı ile sınırlı kalmasını ve mevcut geçirgen zeminlerin korunmasına yönelik plan notu uygulaması zorunlu olmasını; kentsel yenileme kapsamında gerçekleşen bina yıkımlarında ortaya çıkan ve kanserojen bir madde olan asbestin, yıkımı yapan işçilere, yıkım yapılan binanın çevresinde oturanlara ve doğaya zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması ve denetlenmesini istiyoruz.
6.Kamuya ait arazi ve alanların özelleştirilmesini istemiyoruz
Planlanan kamusal yararı olmayan rant odaklı projelerin iptal edilmesini, imar planı değişikliklerinin önlenmesini, bu yerlerin halkın kullanımına açık olmasını ve kamu yararına aykırı şekilde yapılaşmaya ve engellemelere izin verilmemesini istiyoruz
7.Afet eylem planı ve hazırlığının yapılmasını istiyoruz!.
Afet toplanma alanlarının oluşturulmasını istiyoruz.Oluşabilecek her türlü afete yerel yöneticilerimiz öngörülü olmalılar. Afet olduktan sonra çözüm aramak yerine öncesinden hazırlık yapılmasını istiyoruz
8.Engelsiz Kent istiyoruz!
Dışlayıcı kamusal uygulamaların yerini kapsayıcı ve kolaylaştırıcı uygulamalara bıraktığı engelsiz bir kentte yaşama arzusundayız. Engelliler Kanunu’nda da belirtildiği üzere kamuya açık alanların, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir olmasını, cadde ve sokakların yaşlılar, engelliler ve bebek arabalıların ulaşım ve erişimi için yeniden düzenlenmesini, itfaiye, ambulans vb. acil durum araçlarının ihtiyaç halinde engelsiz ulaşımı için cadde ve sokaklarda önlemler alınmasını, park ihlallerine izin verilmemesini istiyoruz. Dezavantajlı insanlarımızın eğitim ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşmasında, yerel yönetimlerimiz ihtiyaca göre hareket edebilme bilincinde olmalıdır.
9. Doğa ile dost ekolojik bir yerel yönetim istiyoruz!
Çevresel tahribata ve kirliliğe yol açan uygulamaların reddedilmesini, kamuya ait binalardan başlamak üzere kademeli olarak çevre dostu binalara (çevre tahribatına neden olmayan yer seçimi, çevre dostu yapı malzemesi ve tekniği, etkili yalıtım ve enerji tasarrufu, doğal enerji kaynaklarından yararlanma, atık dönüşü vb.), temiz enerjiye geçilmesini, yapılacak yeni binaların çevre dostu olmasının, vergi vb. indirimlerle teşvik edilmesini ve denetiminin bağımsız kurumlarca bilimsel ölçütlere dayandırılarak yapılmasını istiyoruz.
10.Daha çok yeşil alan istiyoruz!
Çağdaş kentlerde kişi başına düşen yeşil alanların ortalama 20 m2 olduğunu da dikkate alarak bu seviyelere çıkarılması için düzenleme yapılmasını, mevcut yeşil alanların korunmasını, kamusal boş arazilerin halka açık yeşil alanlara dönüştürülmesini istiyoruz.
11. Hayvan dostu bir yerel yönetim istiyoruz!
Sokak hayvanlarının yaşadıkları, bakıldıkları yerlerden alınıp barınağa götürülmelerine, ücra yerlere bırakılmalarına son verilmesini, mevcut barınak koşullarının iyileştirilmesini ve barınaklarda sadece sokakta yaşayamayacak derecede engelli, yaşlı ve hasta hayvanların kalmasını, 7/24 tam donanımlı hayvan hastanesi ve hayvan nakil aracı sağlanmasını, kış ayları için kedi-köpek evleri yapılmasını, uygun yerlere mama ve su kapları konularak düzenli olarak temizlenmesini, Pet- shop üzerinden canlı hayvan ticaretinin yasaklanmasını istiyoruz.
12. Çevre dostu ulaşım planlaması istiyoruz!
İl ve ilçe genel ulaşım planı yeniden ele alınmalı ve il dokusuyla uyumlu, çevre dostu alternatif toplu ulaşım çözümlerinin devreye sokulmasını yerel yönetim eliyle şirketler den hizmet alınan toplu taşımacılık yerine belediye bünyesine bağlı araçlarla kentimize hizmet verilmesini istiyoruz
Öğrenci, yaşlı, emekli ve kent yoksulları başta olmak üzere farklı kesimler için eşit, nitelikli, ulaşılabilir hizmetler istiyoruz. Öğrenci, emekli, işsiz ve yoksullar başta olmak üzere halk için ücretsiz ulaşım imkânlarının yaratılmasını, halka açık ücretsiz spor tesislerinin sayısının arttırılmasını, bisiklet yolları yapılmasını, temiz sokaklar, temiz caddeler, erişilebilir kültür ve sanat programları, kent kütüphaneleri, ekonomik sosyal ve kültürel alanların sayısı artırılmasını, her mahalleye en az bir kreş yapılmasını, nitelikli gıdaya erişim için ekolojik, denetlenebilir mahalle pazarlarının kurulmasını, sokak çocukları için çocuk olmaktan gelen haklarını koruyacak kamusal yaşam evleri kurulmasını, sağlık hizmetlerinin artırılmasını, her mahallede 7/24 sağlık hizmeti istiyoruz.
13. Kadınlar için özgür ve güvenli bir kent istiyoruz
Belediye yönetiminden başlayarak kadınların söz ve karar mekanizmalarına eşit katılımını, çalışan kadınlar için merkezi noktalara kreşlerin açılmasını, kadın sığınma evlerinin açılmasını kapasite ve olanakları artırılmasını, karanlık sokaklar ve parkların aydınlatılmasını, taciz vb. acil durumlar için sokaklara acil çağrı butonları yerleştirilmesini, kadınlara yönelik şiddet ve taciz konusunda özel eğitimli bağımsız birimler oluşturulmasını istiyoruz.
14.Kentimizin, tarihsel, kültürel dokusunun korunmasını istiyoruz!
Ranta açılmak istenen sit alanları, binalar, kültürel ve sanatsal değeri olan tarihi her yapının ve alanın korunmasını, bu alanların ticarileştirilmeyip halkın kullanımına açık kamusal alanlar olarak
değerlendirilmesini, kullanım biçimine mahalle meclislerinden başlayarak kent halkının karar vermesini istiyoruz.
15. Kültürel birikimi halk yönetimi için belirli bir düzeyin üzerine ulaşmış yerel yönetim istiyoruz!
Dil, din, yaş, cinsiyet ayrımcılığını reddeden bir kentçilik; çok kültürlü belediyecilik ile gündelik hayatın bunları dikkate alarak düzenlenmesini istiyoruz.
16.Kentimizin alt yapı sorunlarının; Bilimsel, Planlama ilkeleri doğrultusunda çözülmesini istiyoruz.

Bu haber 80 kez okundu.

Güncel - 11:26 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

YAZARLARIMIZ

TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.DG Sivasspor1493229 131630
2.Beşiktaş1483322 16627
3.Trabzonspor1475227 151226
4.Medipol Başakşehir1475222 14826
5.Fenerbahçe1474328 161225
6.Galatasaray1465315 11423
7.Aytemiz Alanyaspor1464424 141022
8.BTC Türk Yeni Malatyaspor 1455429 191020
9.Göztepe1453616 15120
10.Yukatel Denizlispor1453614 15-118
11.Gaziantep FK1445518 24-617
12.Çaykur Rizespor1352614 21-717
13.Gençlerbirliği1435622 25-314
14.İH Konyaspor1435613 20-714
15.Kasımpaşa1433819 25-612
16.Antalyaspor1433813 26-1312
17.MKE Ankaragücü142399 28-199
18.İM Kayserispor1314812 29-177

HAVA DURUMU

11 Aralık 2019 ÇARŞAMBA
11°
 • PER 12.7°
 • CUM 13.6°
 • CTS 15.3°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 108.201
  0,18%
 • ALTIN 273.75
  0,12%
 • DOLAR 5.807
  0,02%
 • EURO 6.437
  -0,11%

ŞANS OYUNU SONUÇLARI