18° Kapalı
  • Bundan birkaç ay önce “kısa çalışma” sözü edilseydi, aklımıza hemen ekonomik kriz gelecekti ve bu krizin sonuçlarından korunmak için başvurulan bir kamusal destek olarak bahsedecektik. Biraz tarihçesine baktığımızda; bilindiği üzere 2008 krizi döneminde birçok işletme ekonomik kriz nedeniyle ya kapandı ya da üretimi durdurdu. İflas edenler ve atılan işçiler oldu. O dönemde hükümet, işverenlerin bu […]
  • Hayır çıkaramaz! Diyemiyoruz. Dünyada yaşanan Corona COVID-19 virüsünün yayılma oranının yüksekliği ve dünya genelinde binlerce ölüm olması sebebiyle, ülkemizde de karantina uygulamaları başladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu uygulamaların işyerlerine yansıması kaçınılmaz bir durum olarak önümüze çıkacaktı. Önce bar ve eğlence yerleri ile başlanan bu süreç giderek büyük işletmelere de yansıyacak. Keza üretimin ve […]