11° Parçalı bulutlu

“Türkiye’nin Özevlatları Köy Enstitüleri”

Bu haftaki kültür-sanat sayfamızda aydınlarımıza, eğitimcilerimize, velilerimize Köy Enstitüleri hakkındaki fikirlerini sorduk. Edirne Veli-Der Başkanı Mustafa Aytekin:  Köy enstitülerinde eğitim; yaparak, yaşayarak imece usulü uygulanan bir sistemdi. Öğrenciler ezberden çok düşüncelerini, hayallerini söyleyen, deneyi yapan, resimleyen ve yorumlayan anlayışla yetiştirdiler. Bu okullarda resim, müzik,spor ve edebiyatla uğraşarak sanatsal yönleri gelişmiş, coğrafya, matematik ve fizik derslerini […]
Kültür Sanat - 3 Mart 2018 10:53 A A

Bu haftaki kültür-sanat sayfamızda aydınlarımıza, eğitimcilerimize, velilerimize Köy Enstitüleri hakkındaki fikirlerini sorduk.

Edirne Veli-Der Başkanı Mustafa Aytekin:  Köy enstitülerinde eğitim; yaparak, yaşayarak imece usulü uygulanan bir sistemdi. Öğrenciler ezberden çok düşüncelerini, hayallerini söyleyen, deneyi yapan, resimleyen ve yorumlayan anlayışla yetiştirdiler.
Bu okullarda resim, müzik,spor ve edebiyatla uğraşarak sanatsal yönleri gelişmiş, coğrafya, matematik ve fizik derslerini uygulamalı görmüşlerdir. Bu nedenle özgüvenleri yüksek, insani, doğayı ve ülkesini seven toplumsal düşünen bireyler olarak yetiştirildiler.
Zamanımızda ise; rekabete dayalı ezberci sistem öğrencilermizin bencil bireyler olmasını sağlamaktadır.
Paylaşmayan, hep önde olmak isteyen, bu nedenle rekabet kurallarında tüm olumsuzlukları uygulayan, hazırcı, tüketen ama gerçek yaşamda bocalayan bireyler oluyorlar.
Veliler olarak, çocuklarımızın insan odaklı, paylaşımcı,rekabetten uzak, yeteneklerine göre severek uygulanabilecek köy enstitüleri modeli bir eğitim almalarını istiyoruz.
Son yıllarda laik bilimsel eğitimden uzaklaşıyoruz. Din ağırlıklı, soyut bilgiye dayalı eğitimle çağı yakalayamayız.
Yap-boz tahtasına dönen, sınav odaklı, bilimsellikten uzaklaşılan bu sistemden çocuklarımızın daha fazla zarar görmeden; radikal kararlar alarak, geçmişte uygulanmış ve çok başarılı olan köy enstitüleri bizce uygun bir modeldir.

“Türkiye’nin Özevlatları Köy Enstitüleri”

Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ayhan Fırtına: Emperyalist Devletlerin çürüyen Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma derdine düştüğü sırada kurtuluş mücadelesi veren Türkiye halkı, 1923’te Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet kurulduktan sonra, toplumu ileriye taşıyacak, ülkeyi kalkındıracak devrimler ve yenilikler gerçekleştirildi. Eğitim alanında da ülke gerçeklerine en uygun olacak sistem 1936’da başlayan araştırmalar sonucunda 17 Nisan 1940 tarihinde yasal düzenlemelerle “Köy Enstitüleri” hayata geçirildi. Çalışmalar sürecinde ülkenin durumu şöyleydi:

Halkın yaklaşık %90’ı okumu yazma bilmiyor, kadınlarda ise yok denecek kadar az. Anadolu’nun köylerinde okul ve öğretmen yok. Osmanlı’da üç kanallı eğitim uygulanmakta, medreseler dinsel eğitim veriyor. Azınlıklar ve yabancı okullarda milliyetçi eğitimler yapılırken, Tanzimat okullarında batılı tarz klasik eğitim verilmekte. Bu farklılıkların sonucu toplumda çatışmalar yaşanmakta.  Bu durum tespitinden sonra ulus olmanın yolunu açacak hedefler 1935’ten itibaren oluşturulmuştur. Başta nüfusun %80’lik kırsalda yaşayan köylünün kalkınması sağlanmalıdır. Yeni nesilleri yetiştirecek köy öğretmenleri, yine köy çocuklarından oluşacaktır. Köy Enstitüleri yurdun farklı bölgelerine ve birbirleriyle dayanışma içinde hızla çoğalır. Enstitülerde köylere sadece öğretmen değil, halkın yaşamında gerekecek her konuda bilimsel ve yeni bilgiye sahip, yol gösterici liderler yetişmektedir. On yıllık hedef belirlenmiş, Türkiye’nin okulsuz köyü kalmayacak şekilde planlanmıştır. Dört yıl sonra mezunlar verilmeye başlar, yurdun dört bir yanına dağılan öğretmenler ışıklarıyla aydınlık saçar. Köylüler bilinçlenir, üretim çeşitlenir ve artar.

Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’a göre eğitim; “Çocuğu toplumun çalışma hayatına katıldığı zaman etkin bir yurttaş olarak yaşayabilecek duruma getirmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için çocuğu tanımak, onun yaratılışına uygun iş şekillerini bilmek lazımdır.”

Türkiye’deki gelişmelerden, aydınlanmacı ve devrim karşıtları çıkarlarının sekteye uğramasından rahatsız olmuşlardır. Bunlar başta toprak ağları, devlet bürokrasisi ve şeyhler, cemaatler ve benzerleridir. Kapatılması için, gerici çıkar çevreleri her türlü karalamayı yaparak bürokrasi ile işbirliklerini sürdürmüşlerdir. 1946 sonrası işbaşına gelen iktidarlar, aydınlanmanın önderlerinin eğitim bakanlığından uzaklaştırmışlardır. Yıllar geçtikçe Köy Enstitülerinin statüleri değiştirilmiş etkinlikleri azaltılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, köy okulları kapatılmış, öğretmenler halktan uzaklaştırılmış, imamlar tam yetkilendirilmiştir. Laik ve Bilimsel eğitim yerine, dini eğitim veren imam hatipler hızla arttırılmıştır.  Müfredatta yapılan değişikliklerle seçmeli (zorunlu) dini içerikli dersler getirilerek tüm okulları imam hatipleştirme çabasındalar.

Eğitim Sen, başta eğitim sistemi olmak üzere tüm toplumsal yaşamı kuşatan ve sadece kendi ihtiyaçlarına dönük çaba içinde olanlara karşı yürüttüğü mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Herkes için, Laik, Bilimsel, Kamusal, Nitelikli, Parasız, Anadilinde eğitim mücadelemiz sürüyor, kazanana kadar sürecektir.

Av. Celal Ülgen: Köy Enstitüleri, başarılı ve çağdaş eğitim kurumlarıdır. Onlardan yararlanacağımız sonuçlar çıkarmalıyız. Karanlık güçler, ulusumuzu, bağımsızlığımızı, bölgemizi tehdit eder duruma geldiler. Enstitüler ruhuyla yeniden dik durmaya geçmeliyiz.

Gürşen Kafkas: Köy Enstitüleri, toprağımızın ve insanımızın sorunlarına çare üreten insanları yetiştirdi. Kalkınmamızı, çağdaşlaşmamızı istemeyen feodal ve gerici çevreler, bunu durdurdu. Bu çevreler,  bugün de bunu yapmaktalar. Öyleyse, yazboz tahtasına çevrilen, her gelenin çomak soktuğu, gayrı milli eğitim sistemini, Köy Enstitüleri ışığında ulusallaştırıp kalıcı kılmaktan geçer kurtuluşumuz.

Muhsin Durucan: Köy Enstitüleri, Anadolu’nun yüzyıllara dayalı imece (paylaşımcı) geleneğine dayanır. Dersler uygulamalı, sanat ve bilim ağırlıklıdır. Kitap ve kitaplık, en çok bu dönemde artmıştır. Kişi başına yıllık okunan kitap sayısı 25’tir. Bugün bu sayı 5’ler civarındadır ve ayrıca seçici de değildir. Bu yüzden gericiliğin karanlığına saplandık. Yeniden güler yüzlü, hoşgörülü, üretken, sorgulayan, özgür bireyi yetiştirecek eğitim modeline dönmek zorundayız.

Nazan Moroğlu: Cumhuriyet ve onun çağdaş eğitim kurumları olan Köy Enstitüleri, ümmet bireyi olan kul yerine laik hukuk sistemini ve özgür bireyi hedefledi. Bugün de çağdışı anlayışların temsilcileri, halkı kul yapma ve ülkeyi sömürge valilerine teslim etme çabasındalar. Buna izin veremeyiz.

Metin Gökyokuş: Köy Enstitüleri; üretkenliğin, laikliğin, demokratik yönetimin, iş içinde eğitimin kurumlarıdır. Nüfusumuzun yüzde sekseni köylü olduğu için de köyü ve köylüyü

Programlamıştır. Bugün ise köyler boşaltılmış, ancak kentler köyleştirilmiştir. O nedenle, Enstitüler’den esinlenerek, Kent Enstitüleri oluşturmalıyız.

Hasan Kıyafet: Tarih, günümüzle köprü kuramıyorsa tarih olmaz. Köy Enstitülerinin eksikliklerini gidererek okullarımızı ve eğitim sistemimizi çağdaşlaştırmalıyız. Çünkü bir sistem, ancak kendini yaşatabilecek insanlarla kalıcı olabilir. Örneğin Cumhuriyet, medreselerin yetiştirdiği insan tipiyle yaşayamayacağını gördüğü için, Köy Enstitülerini kurdu. Bugün de bu kurumların boşluğunu doldurmak, bizim için yaşamsal bir zorunluluktur.

 

Kültür Sanat - 10:53 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • ÇİNGENE ÇADIR TİYATROSU

  Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde kültürel, sosyal sorunları ile konu olan ülkemizin Roman vatandaşları 14 Mart 2010 yılında Roman Açılımı ile tanışmasını sağlamıştır. Aradan geçen 11 yıllık süre içinde 2016 yılında hazırlanan “Ulusal Stratejik Roman Eylem Planı” Resmi Gazete’de de yayımlandı. Roman Açılımında küçük adımlar atılmış ise de, bütüncül bir sosyal politika üretilemedi. Devletin […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • MUTLU YILLAR

  Moskova Devlet Tiyatrosu duvarlarında büyük çatlaklar meydana gelir. Dev bina inşa edilirken, oldukça sağlam olmasına rağmen, zamanla kalın kirişler çürümüş ve temel kaymıştır. Mühendisler binayı tamamen yıkmak yerine, büyük granit bloklarla değiştirmeye başlamış ve binanın temeli yenilenmiş. Rus yazar Grigoriy Petrov’un ünlü eseri ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ki birinci bölüm bu örnek ile başlar. İlk kez, 1923’de […]
 • VATANDAŞ ABUZER

  Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, yaşadın mı adam gibi yaşayacaksın tek ve Vatandaş Abuzer de yaşadıklarından öğrendikleriyle, hayatın güzelliklerini fark ederek insan gibi yaşamayı seçmişti. Bu onun hayat felsefesi olmuştu, hayatın her yönünden kendine yakışanı bulup onu kendi hayatına uygulayıp yeri geldiğinde gülen güldüren, yeri geldiğinde düşünen düşündüren bir hayat çizgisinde ilerliyordu ta ki elinde […]
 • Umutlu Yıllara

  Kocaman bir yılı geride bıraktık acısıyla tatlısıyla… Edirne Gerçek Gazetesi okurlarına bir yıl boyunca ciddi emeklerle hazırladığımız gazetemizi takip ettikleri, bize destek verdikleri için teşekkür ederiz. Bundan tam bir yıl önce gazetemizi çıkarmaya başladık. Basılı olarak çıkarmaya başladığımız gazetemizin fikri yıllar yılı aklımızdaydı aslında. Merak ediyorduk, okuyorduk, yazıyorduk, çevremizle paylaşıyorduk. Bir gün değerli dostumuz gazetemizin […]
 • Spotify Arsenal’ıiSatın Alabilir mi?

  Geçtiğimiz hafta Avrupa Süper Lig girişimi ile spor dünyasının sermaye hamlelerini tartışırken, bugün dijital dünyanın geldiği noktanın boyutunu gündem ediniyoruz. İddialara göre Spotify programının sahibi Daniel Ek, Arsenal futbol kulübünü satın almak istiyor. Stan Kroenke, Arsenal kulübünün mevcut sahibi ve Avrupa Süper Ligi atılımı sonrası taraftar tepkilerinden sonra takımındaki otoritesi sarsılmış görünüyor. Taraftarların büyük etkinliğinin […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • DOLMENLER

  Yıllardan beri Dolmenlerden bahseder dururuz. Dolmenleri söz konusu yaparız. Dolmenlerin öneminden bahsederiz. Peki, nedir bu Dolmenler? Şimdi kısaca bu soruya cevap verelim dostlar! Kısaca Dolmenleri tanımlayalım. Geçmişin bize bıraktığı yadigârların başında gelen Dolmenler evrensel bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Atalarımızın atalarının ışığı olan Dolmenler az farklılıklarla, çok farklılıklarla, ama esasında hemen hemen benzeri fonksiyonlarla çok […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • 2020’YE DAMGASINI VURAN ÜLKEMİZ VE DÜNYA KADINLARI

  Geçtiğimiz yıl dünya, başta milyonları etkileyen ve dünyanın neredeyse tüm ülkelerini etkisi altına alan COVID-19 pandemisi olmak üzere birçok kriz ile mücadele etti. Dünyadaki bu belirsizlikler ve kriz ikliminde de kadınlar öncülük etmeye devam ederek, en zorlu durumlarda bile hedeflerinden vazgeçmeyerek, kendi alanlarında başarılara imza atarak dünya sahnesinde kendini kanıtlayarak, normları yıkarak, cinsiyet eşitliğinin altını […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Galatasaray24163549 19+3051
2.Beşiktaş24163553 26+2751
3.Fenerbahçe24163547 26+2151
4.Trabzonspor24136531 24+745
5.Alanyaspor24126640 23+1742
6.Hatayspor24116739 29+1039
7.Gaziantep FK24108637 29+838
8.Karagümrük24107737 31+637
9.Antalyaspor24711624 29-532
10.Yeni Malatya2479830 31-130
11.Göztepe2478934 31+329
12.Sivasspor23610726 29-328
13.Konyaspor23761029 28+127
14.Ç. Rizespor24681029 41-1226
15.Kasımpaşa24751226 38-1226
16.Kayserispor24671117 28-1125
17.BB Erzurumspor24671123 36-1325
18.Başakşehir24661228 43-1524
19.Gençlerbirliği23551320 44-2420
20.MKE Ankaragücü23541426 39-1319
21.Denizlispor24461422 43-2118

HAVA DURUMU

6 Mayıs 2021 PERŞEMBE
11°
 • CUM 25.5°
 • CTS 22.3°
 • PAZ 18.6°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI