Açık

“TBB ADINA KAYGI VERİCİ BULUYORUZ”

Güncel - 13 Şubat 2018 00:25 A A

Türkiye Barolar Birliği Edirne Barosu Delegeleri, ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ ifadesi geçen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adlarındaki ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ ibaresinin kaldırılmasına yönelik açıklamalara tepki göstererek; “Ülke çapında ve milletin her kesiminden gelen avukatların tümünün meslek içi demokrasi yoluyla temsil edildiği bir kurumun milliliği ve ülke çapında oluşu tartışma konusu olamaz.  Bizler, Edirne Barosu mensubu avukat ve aynı zamanda sizler tarafından seçilmiş TBB Genel Kurul Delegeleri olarak Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarını hukuk devleti adına doğru bulmuyor, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesini amaç edinen Türkiye Baroları ve TBB adına kaygı verici buluyoruz” dedi.

“TBB adına kaygı verici”

Edirne Barosu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Av. Coşkun Molla ve Av. Mete Türkay’ın yanı sıra Edirne Barosu eski Başkanları İbrahim Karakoç, Rıfat Çulha, Teoman Özdöl ile Ahmet Uludağ da  katıldı.  Basın açıklamasını okuyan Av. Molla, ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ ifadesi geçen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adlarındaki ifadelerin kaldırılmasına yönelik açıklamaların kamuoyunda sıkça gündeme geldiğini ve tartışma konusu olduğunu belirterek; “Bilindiği üzere Edirne Barosu adına delegeleri olduğumuz Türkiye Barolar Birliği de bu kapsamda adının değiştirilmesi öngörülen kurumlardan biridir. Son muhtarlar toplantısında ise TBB’nin gereksizliği ve kapatılmasından söz edilmiştir. Bizler, Edirne Barosu mensubu avukat ve aynı zamanda sizler tarafından seçilmiş TBB Genel Kurul Delegeleri olarak Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını hukuk devleti adına doğru bulmuyor, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesini amaç edinen Türkiye Baroları ve TBB adına kaygı verici buluyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye ifadesinin, Bakanlar Kurulu kararıyla değil, yasayla konulmuş ve korunmakta”

Türkiye Barolar Birliği’nin ‘Türkiye’ ifadesinin Bakanlar Kurulu ile değil yasalarla konulduğunu ve korunduğunu hatırlatan Molla; “Türkiye Barolar Birliği, 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile gerek varlığı gerekse adı güvencelenmiş, başta avukatların mesleki menfaatleri olmak üzere hukuk devleti ilkesini genel olarak koruma amacında olan, siyasi niteliği haiz olmayan bir mesleki kuruluştur. Bu anlamda öncelikle, belirtildiğinin aksine Birliğin adındaki Türkiye ifadesinin, Bakanlar Kurulu kararıyla değil, yasayla konulmuş ve korunmakta olduğunu anımsamak gerekir. Bunun yanında; Baroların ve Birlik dışında avukatların menfaatini koruyan başka bir kurumun var olmayışının birçok nedeni vardır. Bu nedenler içinde öncelikle avukatlık mesleğinin ülkenin her köşesinde asgari bir kalite standardı ile sürdürülmesine yönelik pratik ihtiyaç bulunduğu gibi, siyasi iradece de Cumhuriyetin her döneminde güçlendirilerek ilerletilen merkeziyetçi idare tercihinin hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarının yapısına yansıması da bulunmaktadır. Ayrıca, her avukat tek bir hukuk düzenine sahip üniter Devlet toprağında tekdüze biçimde var olan bu hukukun doğru uygulanmasını gözeterek çalışmaktadır.” ifadelerine yer aldı.

“Kurumun milliliği ve ülke çapında oluşu, tartışma konusu olamaz ”

“TBB dışında başka bir oluşumun varlığına ülkemiz koşullarında pratik bir gereklilik yoktur” diyen Molla; “Türkiye Barolar Birliğinin varlık nedeninden bahseden Bunun gereği olarak Türkiye’de 79 bağımsız Baronun oluşturdukları TBB dışında başka bir oluşumun varlığına ülkemiz koşullarında pratik bir gereklilik yoktur. Bunun yanında, her meslek kuruluşu gibi Türkiye Barolar Birliğinin de varlık nedeni siyasi tercihlere muhalefet etmek ya da destek vermek olmayıp; Birliğin işlevi avukatların mesleki çıkarlarını, hukukun doğru uygulanmasını ve hukuk devleti ilkesini sağlamaktır. Ülke çapında ve milletin her kesiminden gelen avukatların tümünün meslek içi demokrasi yoluyla temsil edildiği bir kurumun milliliği ve ülke çapında oluşu, tartışma konusu olamaz. Mevcut uygulama yerine, getirilmek istendiği belirtilen düzenleme; ülke çapında dernek statüsünde birden fazla birlik altında toplanmış birçok meslek örgütünün varlığını öngörmektedir. Böyle bir yaklaşım, avukatlık mesleğinin amacına ve meslek örgütlerinin istenenin tam aksine siyasileşmesine, mesleki menfaatleri aşan ekonomik, siyasi ve kişisel menfaat ortaklıkları çevresinde örgütlenen avukatların diğerlerini bastırmasına önayak olacak; meslek içi disiplinsizliğe yol açabilecektir. Hâlihazırda gerekenin çok üstünde sayıda meslektaşımızın kötü koşullarda çalıştığı ve her geçen gün aramıza büyük umutlarla katılan nice genç meslektaşımızın olduğu mevcut düzende oluşan olumsuzluklar, birden fazla meslek örgütünün varlığı ile birleştiğinde yaygın etik ihlallere, avukatların kendi mesleklerini düzenleyen yasaya uymaması yönünde vatandaşta beklentilere yol açacak, sonuç olarak da vatandaşın hukuka kaliteli bir erişime sahip olmaması sonucunu doğuracaktır. Böyle bir düzenleme; mensuplarının dayanışma içerisinde hareket etmesi beklenen kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslek olan avukatlık mesleğinin ticarileşmesine zemin hazırlamaktadır.”  ifadelerine yer verdi.

“Yok edilmeyecek”

“Milletçe beraber yaşadığımız topraklarda meslektaşların kardeşliği, disiplini ve özerkliğini öngören bin yıllık Ahilik geleneğine aykırı olacak bu bakış açısı, aynı zamanda Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenmiş yasa önünde eşitliği istisna, yasa önünde ikiliği kural haline getirip; yargının savunma ayağı olan bizlerin mesleklerini sağlıklı biçimde yerine getirmesine mevcut engellerin yanında bir büyük engel daha koyacaktır” diyen Molla şunları kaydetti:  “Şöyle ki, varlıklarına dair hiçbir tartışma yapılmayan esnaf ve tacirlerin odaları ve bunların ülke düzeyinde örgütlenmelerine dair hiçbir eleştiri getirilmezken; avukatlık mesleğinin serbest karakterine birleşik bir meslek örgütüne sahip olmak çok görülmemelidir.

Her ne kadar avukatlık mesleğinin yüz yılı aşkın bir meslek örgütü geleneği bu topraklara yerleşmiş olsa da, 1969 yılından beri faaliyette olan Türkiye Barolar Birliğinin adını değiştirmek, ya da Birliğin hukuki varlığına son vermek, devletin devamlılığı ilkesi ve bu yöndeki beklentiye aykırı olacak, olmakla beraber; bir birikimin ve deneyimin Türk hukuk camiasına da katkısını kalıcı olarak bitirecektir.

Elbette, meslek kuruluşlarının işleyişine, güncel olaylara yaklaşımlarına, temsil makamlarının oluşumuna dair eleştiriler getirilmesi demokratik toplumlarda saygıyla karşılanacak eleştirilerdir; ancak meslek kuruluşlarının dahi rekabet içine sokulduğu bir toplumun demokratik olması düşünülemez.

Dahası, avukatlık mesleği büyük ciddiyet gerektirdiği gibi sorumlulukla yapılan bir meslek örgütüne üyelik zorunluluğunun olmaması, daha önce belirtildiği gibi son tahlilde vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açacağı gibi, mesleğimizin son zamanda büyük sekteye uğramış saygınlığını tamamen bitirecektir.

Sonuç olarak, yapılması öngörülen düzenlemenin mevcut sorunları daha da büyüteceği ve gerek avukatların, gerekse toplumun tamamının zararına olacağı yönündeki görüşlerimiz sizlerle paylaşmak zorunda kaldık.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yakın ve uzak tarihte siyasilerin neden olduğu kamusal veya özel tüm hukuksuzluklara ve yanlışlıklara karşı hukukun üstünlüğünü savunarak karşı duran, cesur ve bağımsız şekilde tavır sergileyen meslek grubu meslek örgütümüzün olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Bununla birlikte, olması gerektiği gibi, farklı görüşleri ve duruş sergileyen veya fikirleri olan meslektaşlara da aynı değerde önem veren ve fikirlerine saygı duyan demokratik bir meslek birliğidir.

Türkiye Barolar Birliğinin ya da Baroların açıklamaları kimsenin hoşuna gitmek zorunda olmadığı gibi herkesten de bu düşünce açıklamalarına katılmalarını beklemek doğru değildir.

Ancak biz avukatlar ve bağlı bulunduğumuz barolar hiçbir kaygımız olmadan meslek kuralları ve yasalar çerçevesinde, hukuk devleti gereği ve hukukun üstünlüğünün savunucuları olarak, düşüncülerimizi açıklamayı, başkalarının düşüncelerine katıldığımızı veya katılmadığımızı cesaretle ve özgürce beyan edebilecek kadar hoşgörülü ve deneyimliyiz.

Bu deneyimden doğan medeni cesaretin, meslek örgütlerimizde başladığımız ve Barolar Birliğinin elli yıllık geçmişi boyunca demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti için verilen mücadelenin birikimi olup; Birlik lağvedilse de, Barolarımız kapatılsa da, başta vatandaşa karşı sorumluluğumuz çerçevesinde kuşaktan kuşağa aktarılması kaçınılmazdır.

Barolarımızın ve TBB’nin mücadele kültürünü, olgunluğunu, siyasetüstülüğünü, tarafsızlığını, insan haklarını ve hukukun üstünlüğü davasına bağlılığını Cumhuriyet tarihi boyunca kanıtlamış meslektaşlarımızın kararlılığını, bugün faaliyet gösteren yüz binden fazla meslektaşımızın kazanımlarını koruma amacı hiçbir siyasi tasarrufla kırılamayacaktır, yok edilemeyecektir.”

Güncel - 00:25 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • Aç Köpek Fırın Duvarını Deler

  2010 Roman Açılımı rüzgârlarının estiği, yaprakların henüz solmadığı günlerdi. Şarkıcı Kibariye ablam “Kim bilir?” şarkısının ahengi içinde yanıp tutuşuyordu. “Kim bilir, bu gidişin dönüşü olacak mı ? Ah nasıl bakacağım yollarına Ufkumda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar bu dertli olacağım kim bilir?” diye. Yıl 2020. Romanların ufkunda güneş hala doğmadı. Doğan […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • Istanbul GP’de Zaferin Adı; Hamilton

  Yarışa 6. Sıradan başlayan Lewis Hamilton, yarış içerisinde tecrübesini ve kalitesini göstererek nasıl bu konuma ulaştığını ortaya sermiş oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Racingpoint pilotu Lance Stroll, 36 tur koruduğu liderliğini pistin yüzeyinin yağmurun etkisinin geçmesi ve kurumaya başlaması ile kaybettiğini söyleyebiliriz. Pist kurudukça öne çıkan büyük takım araçları, daha kolay hızlanmaya ve rakiplerine karşı […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Alanyaspor431011 1+1010
2.Fenerbahçe42204 2+28
3.Karagümrük42118 4+47
4.Galatasaray42115 2+37
5.BB Erzurumspor42116 4+27
6.Antalyaspor42114 2+27
7.Hatayspor42113 6-37
8.Göztepe41308 4+46
9.Kasımpaşa42023 2+16
10.Kayserispor42023 5-26
11.Konyaspor31204 1+35
12.Trabzonspor41215 505
13.Sivasspor31112 3-14
14.Gençlerbirliği31111 2-14
15.Beşiktaş41125 7-24
16.Yeni Malatya41123 7-44
17.Gaziantep FK40316 8-23
18.Ç. Rizespor40222 5-32
19.Denizlispor40221 6-52
20.MKE Ankaragücü30121 3-21
21.Başakşehir40130 6-61

HAVA DURUMU

24 Kasım 2020 SALI
 • ÇAR 10.3°
 • PER 12.5°
 • CUM 12.8°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI