17° Hafif yağmur

OSB’ye Halktan Ret, Belediyeden Destek!

Çevre - 15 Şubat 2020 12:39 A A

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’ne bağlı Kavacık Köyü’nde yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), tepki çekmeye devam ederken Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, OSB’yi desteklediklerini ifade etti.
“ DESTEKLİYORUZ”
Günlerdir tartışmalara neden olan Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde yapılması planlanan Karma OSB hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan; “Organize Sanayi Bölgesi Uzunköprü için kesinlikle gerekli. Öncelikli olarak bunu söyleyebilirim. Yeri ile ilgili tartışmalar öteden beri süregeliyor. Fakat OSB’nin temelleri atıldığında, proje hayata geçirilecek dendiğinde ne ilçe başkanıydım ne belediye başkanı. Biliyorsunuz o dönemin belediye başkanı OSB içinde de heyetin içinde de yer almak istemediğini beyan etti. Daha sonra ben ve arkadaşlarım Ticaret Odası Başkanı ile beraber Sayın Valimizden hem heyete girmeyi hem de süreçte Uzunköprü Belediyesi’ne görev olarak ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu beyan ettik. Şu an süreci Uzunköprü Ticaret Odası Başkanı Ercan İhtiyar yönetiyor, yürütüyor. Gayette iyi, başarılı bir yönetim sergiliyor orada. İnşallah en kısa zamanda Uzunköprü’de yaşayan işsizlerin derdine derman olacağını düşünüyorum. Kavacık Köylülerinin de bazı kaygılarını, bazı telaşlarını haklı buluyorum. Ama bu demek değildir ki her çevreye zarar veren firma sıraya girmiş, Uzunköprü OSB’nin üzerinde oluşturulan böyle bir kanı da yanlış. Biz eğer içinde olursak bu işin, hakikaten burada doğaya, çevreye duyarlı firmalara öncelik verip, tercih ederek böyle bir faydamız olabilir Kavacıkköyü’ne. Dediğim gibi sürecin aslında içindeyiz destekçi olarak fakat dışındayız. Ama desteklediğimi açıklıyorum.” diye konuştu.
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan OSB’yi desteklediklerini ifade ederken Kavacık Köyü halkı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan imar planlarına tepki gösterirken; OSB imar planlarının iptali için Uzunköprü Kaymakamlığı’na dilekçelerini teslim ettiler. Kavacık Köyü halkı, itiraz dilekçelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi amacıyla Uzunköprü Kaymakamlığı’na teslim ettiklerini açıklarken; Uzunköprü Adalet Meydanı’nda da basın açıklaması gerçekleştirdiler. Kavacık Köyü halkından 344 kişinin itiraz dilekçesi sunduğu Karma OSB’ye tepkiler yükselirken; “OSB bize hayvanımıza ve toprağımıza yaşam hakkı bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.
“KAVACIK TÜMÜLÜSÜ GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR”
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Kavacık Tümülüsü’nün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğine dikkat çekilen dilekçede; “Planlarda Kavacık Tümülüsü görmezden gelinmiştir. OSB planlama alanının komşusu olan Kavacık Tümülüsü’nün planlarda değerlendirilmemiş olması bu planların iptalini gerektirmektedir. Planlama alanına komşu olan 1.derece arkeolojik sit alanının bu proje ve planlamadan nasıl etkileneceğinin, nasıl korunacağının araştırılmaması ve planlarda değerlendirilmemesi tam kanunsuzluktur” denildi.
“PLANLARIN YAPIM SÜREÇLERİ MASA BAŞINDA GERÇEKLEŞMİŞ”
Kavacık Köyü halkının itiraz dilekçesinde planların ilanı ve duyuru sürecinin usulüe ve mevzuatına uygun yapılmadığı belirtilirken; “İlan sadece T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfası duyurular bölümünde yayınlanmış olup etkili ve yaygın bir duyuru yapılmamıştır. İnternet bağlantısı ve de bilgisayarı olmayan kişilere haberdar olma, plan açıklama raporunu, planları fiziken inceleme ve okuma şansı tanınmamıştır. Kaldı ki bilgisayar ve internet bağlantısı olan kişilerin de bu ilanı bir haftalık ilan süresi içinde Bakanlık sitesinde fark edebilmeleri neredeyse imkânsızdır. Açık ve şeffaf bir idarenin yapması gereken bu planları Kavacık köyünde tüm ekleri ile birlikte ilan etmektir. Kavacık köyünde bu planların ve eklerinin ilan edilmemiş ve incelemeye sunulmamış olması en büyük hukuksuzluktur. Kavacık Köyü halkının, Kavacık Muhtarlığının, S. S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin, köydeki derneklerin görüşleri de alınmamıştır. Planların yapım süreçleri masa başında gerçekleşmiş olup, bölge halkın katılımı sağlanmadığı gibi, planlama ve Karma OSB projesinden en çok etkilenecek olan Kavacık köylülerinden ve Dereköy köylülerinden muhtarlık, kooperatif ve derneklerden görüş alınmaması planlama mevzuatına, usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Planların açıklama raporundaki usul ve mevzuata aykırılıklar hukuksuzluk ile birleşerek Kavacık köyü halkının iradesini tanımamayla bütünleşmiştir” sözlerine yer verildi.
“PLAN AÇIKLAMA RAPORU KAMU YARARINA AYKIRIDIR”
Organize Sanayi Bölgesi kurulması için plan yapılmasına yönelik düzenlemelerin, yürürlükteki planının ‘Vizyon ve Yönlendiricileri’ ile ‘Planlama Yaklaşım ve Hedefleri’ ile uyumlu olmadığına dikkat çekilen dilekçede; “Planların yapımının bilimsel, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmadan, sadece Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nın isteğiyle kamu yararı aleyhine, şehircilik ve planlama ilkelerinin hilafına, hukuka aykırı yapıldığı tartışmasızdır. Özel ekolojik çeşitliliğe sahip planlama alanında ekolojik çeşitliliğin korunması yasal zorunluluğu gözetilmeden plan yapımı tam kanunsuzluktur. Raporda planı kabul ettirmek adına çelişkili ifadeler, eksik veriler, yanlış değerlendirmeler ve hatalı bilgiler yer almaktadır. İtiraz konusu her iki plan ve plan kararları, plan açıklama raporu kamu yararına aykırıdır” denildi.
Projede yer seçiminin hatalı olğunun belirtildiği dilekçede; “Planlar, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile bağdaşmamaktadır. Uzunköprü Karma OSB planlama alanında gerçekleşecek bir patlama yahut yangın sonucunda nasıl etkileneceği, köy yerleşim alanını nasıl etkileyeceği, köy halkının, köydeki hayvanların tahliyesinin mümkün olup olmadığı, nasıl ve hangi tedbirlerin alınacağına ve bu durumdan nasıl etkileneceklerine dair hiçbir senaryo bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
“3194 İMAR KANUNUNA AÇIKÇA AYKIRIDIR”
Planların esas detaylı analiz ve raporlarının mevcut olmadığı da belirtilen dilekçede; “Tehlike ve riskler değerlendirilmediği gibi yangın müdahale sistemleri ve donanımına yönelik yeterli bilgi bulunmamaktadır, Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ve Büyük Endüstriyel Kazalara (SEVESO direktifleri) yönelik Acil Durum Eylem Planlarına yer verilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırılıktır. Yürürlükteki çevre düzeni planlarının koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, strateji ve plan kararlarına uygun hazırlanmayan itiraza konu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar şehircilik ilke ve esaslarına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı imar kanununa açıkça aykırıdır” denildi.
“BU PLANLAR HUKUKSUZDUR”
Planların, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu vurgulanan dilekçede; “Planlama alanı 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında ‘Tarım Alanı’ kapsamında yer almaktadır. 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planında da ‘Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan’ olarak hüküm altına alınmıştır. Bölge planı ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler alt ölçekli plan yapımı ile yapılamaz. Plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak çevre düzeni planının yeniden yapılması ile mümkün olabilir. Plan değişikliği şehircilik ilke ve esaslarına, planlama ilkelerine ve hiyerarşisine de açıkça aykırıdır. Nitekim Trakya’da 62’si endemik 2 bin 573 bitki türü bulunmaktadır. Bu endemik bitkilerin planlanan OSB ve etki alanında olup olmadığı incelenmemiştir. Dolayısıyla flora ve fauna açısından yeterince inceleme yapılmadan onaylanan bu planlar hukuksuzdur. Planlar ülkemizin taraf olduğu çok sayıda uluslararası sözleşmeye aykırıdır” sözlerine yer verildi.
“ BAKANLIK KÖY HALKINA RAĞMEN YAPILAN OSB PLANLAMASINI ONAYLAYAMAZ”
Dilekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Yeraltı su kaynaklarını çok olumsuz etkileyebilecek miktarda su kullanacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına olanak sağlayan planların planlama ilkelerine uygun olmadığı açıktır. Planlama Alanında kalan Tarım Alanlarının, Ceviz bahçelerinin, otlakiye ve mera şeklinde kullanılan OSB planlama alanının, Yer Altı ve Yer Üstü Su Rezervlerinin OSB yapım ve işletim faaliyetinden nasıl etkileneceği,  Planlama alanı ve canlı yaşamı ilişkisi, Hava Kirliliği, Atıklar, Su Kirliliği, Arıtma tesisleri, Enerjinin ve üretim sularının nereden ve nasıl temin edileceğine dair hiçbir öngörü bu planlarda hiçbir şekilde değerlendirilmemiş, bilimsel ve teknik olarak ortaya konmamıştır. Plan değişikliğinin gerekçeleri hatalı ve soyuttur. Plan değişikliği sağlık hakkına aykırıdır. Plan değişikliklerine dair işlem kararla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu`nun 4/2 inci maddesinde yazılı ‘çevre düzeni plan kararlarının dikkate alınacağı’ ve ‘korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen alanların OSB Yeri olarak incelemeye alınamayacağı’ hükmü başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği`nde sayılan birçok koşula aykırılık oluşmuştur. Planlar felsefe olarak bölgenin doğal dokusunu, orman alanlarını, tarihi ve kültürel varlıklarını, tarım arazilerini ve yerel ürünleri, bölge sularını ve en önemlisi ‘Çevre ve insan sağlığını göz önüne almadan yapılabilir mi? İnsanın temel yaşam haklarına aykırı planlama yapılabilir mi? Kavacık köylülerinin 344 adet yazılı itiraz dilekçesi Edirne Valiliği’ne sunulmuştur. Bakanlık köy halkına rağmen yapılan OSB planlamasını onaylayamaz” Makbule TUNÇ

Çevre - 12:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • ÇİNGENE AYRIMCILIĞI

  Ayrımcılık; “Yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçek kişiler ile kamu ve özel tüzel kişilerin; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, hemşericilik, hamilelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı olarak, düzenlenen hak ve özgürlüklerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • GARAJ TAKIMLARINA VEDA VAKTİ

  Endüstri spor branşlarının tamamına hakim olmaya başladıkça, sermaye de sportif başarının ana etkeni olarak baskınlaşıyor. Bir spor branşına hakim olmanın en temel yolu yetenek setleri iken, artık kurumsal kimlikte bu başarı finansal güç ile doğru orantılı. Frank Williams, 1977’de Patrick Head ile birlikte Williams Grand Prix Engineering’i kurduğunda, F1 tarihinin en büyük markalarından bir tanesine […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM ŞART!

  Merhaba Sevgili Okurlar, Pandemi dönemi boyunca acı gerçeklerle karşılaştık. Bunlardan ilki kaçınılmaz insanın sonu olan ölüm. Dünya çapında birçok insan korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Doğa bir nevi ona karşı yapılanları unutmadı. Umarım bir daha böyle üzücü olaylarla ve musibetlerle karşılaşmayız. Bu süreçte bir başka acı gerçek, eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve adapte olunamayan uzaktan […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Alanyaspor431011 1+1010
2.Fenerbahçe42204 2+28
3.Karagümrük42118 4+47
4.Galatasaray42115 2+37
5.BB Erzurumspor42116 4+27
6.Antalyaspor42114 2+27
7.Hatayspor42113 6-37
8.Göztepe41308 4+46
9.Kasımpaşa42023 2+16
10.Kayserispor42023 5-26
11.Konyaspor31204 1+35
12.Trabzonspor41215 505
13.Sivasspor31112 3-14
14.Gençlerbirliği31111 2-14
15.Beşiktaş41125 7-24
16.Yeni Malatya41123 7-44
17.Gaziantep FK40316 8-23
18.Ç. Rizespor40222 5-32
19.Denizlispor40221 6-52
20.MKE Ankaragücü30121 3-21
21.Başakşehir40130 6-61

HAVA DURUMU

28 Ekim 2020 ÇARŞAMBA
17°
 • PER 20.1°
 • CUM 19.3°
 • CTS 17.4°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI