13° Hafif yağmur
 • EURO 7.19
 • DOLAR 6.45

OSB’ye Halktan Ret, Belediyeden Destek!

Çevre - 15 Şubat 2020 12:39 A A

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’ne bağlı Kavacık Köyü’nde yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), tepki çekmeye devam ederken Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, OSB’yi desteklediklerini ifade etti.
“ DESTEKLİYORUZ”
Günlerdir tartışmalara neden olan Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde yapılması planlanan Karma OSB hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan; “Organize Sanayi Bölgesi Uzunköprü için kesinlikle gerekli. Öncelikli olarak bunu söyleyebilirim. Yeri ile ilgili tartışmalar öteden beri süregeliyor. Fakat OSB’nin temelleri atıldığında, proje hayata geçirilecek dendiğinde ne ilçe başkanıydım ne belediye başkanı. Biliyorsunuz o dönemin belediye başkanı OSB içinde de heyetin içinde de yer almak istemediğini beyan etti. Daha sonra ben ve arkadaşlarım Ticaret Odası Başkanı ile beraber Sayın Valimizden hem heyete girmeyi hem de süreçte Uzunköprü Belediyesi’ne görev olarak ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu beyan ettik. Şu an süreci Uzunköprü Ticaret Odası Başkanı Ercan İhtiyar yönetiyor, yürütüyor. Gayette iyi, başarılı bir yönetim sergiliyor orada. İnşallah en kısa zamanda Uzunköprü’de yaşayan işsizlerin derdine derman olacağını düşünüyorum. Kavacık Köylülerinin de bazı kaygılarını, bazı telaşlarını haklı buluyorum. Ama bu demek değildir ki her çevreye zarar veren firma sıraya girmiş, Uzunköprü OSB’nin üzerinde oluşturulan böyle bir kanı da yanlış. Biz eğer içinde olursak bu işin, hakikaten burada doğaya, çevreye duyarlı firmalara öncelik verip, tercih ederek böyle bir faydamız olabilir Kavacıkköyü’ne. Dediğim gibi sürecin aslında içindeyiz destekçi olarak fakat dışındayız. Ama desteklediğimi açıklıyorum.” diye konuştu.
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan OSB’yi desteklediklerini ifade ederken Kavacık Köyü halkı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan imar planlarına tepki gösterirken; OSB imar planlarının iptali için Uzunköprü Kaymakamlığı’na dilekçelerini teslim ettiler. Kavacık Köyü halkı, itiraz dilekçelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi amacıyla Uzunköprü Kaymakamlığı’na teslim ettiklerini açıklarken; Uzunköprü Adalet Meydanı’nda da basın açıklaması gerçekleştirdiler. Kavacık Köyü halkından 344 kişinin itiraz dilekçesi sunduğu Karma OSB’ye tepkiler yükselirken; “OSB bize hayvanımıza ve toprağımıza yaşam hakkı bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.
“KAVACIK TÜMÜLÜSÜ GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR”
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Kavacık Tümülüsü’nün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğine dikkat çekilen dilekçede; “Planlarda Kavacık Tümülüsü görmezden gelinmiştir. OSB planlama alanının komşusu olan Kavacık Tümülüsü’nün planlarda değerlendirilmemiş olması bu planların iptalini gerektirmektedir. Planlama alanına komşu olan 1.derece arkeolojik sit alanının bu proje ve planlamadan nasıl etkileneceğinin, nasıl korunacağının araştırılmaması ve planlarda değerlendirilmemesi tam kanunsuzluktur” denildi.
“PLANLARIN YAPIM SÜREÇLERİ MASA BAŞINDA GERÇEKLEŞMİŞ”
Kavacık Köyü halkının itiraz dilekçesinde planların ilanı ve duyuru sürecinin usulüe ve mevzuatına uygun yapılmadığı belirtilirken; “İlan sadece T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfası duyurular bölümünde yayınlanmış olup etkili ve yaygın bir duyuru yapılmamıştır. İnternet bağlantısı ve de bilgisayarı olmayan kişilere haberdar olma, plan açıklama raporunu, planları fiziken inceleme ve okuma şansı tanınmamıştır. Kaldı ki bilgisayar ve internet bağlantısı olan kişilerin de bu ilanı bir haftalık ilan süresi içinde Bakanlık sitesinde fark edebilmeleri neredeyse imkânsızdır. Açık ve şeffaf bir idarenin yapması gereken bu planları Kavacık köyünde tüm ekleri ile birlikte ilan etmektir. Kavacık köyünde bu planların ve eklerinin ilan edilmemiş ve incelemeye sunulmamış olması en büyük hukuksuzluktur. Kavacık Köyü halkının, Kavacık Muhtarlığının, S. S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin, köydeki derneklerin görüşleri de alınmamıştır. Planların yapım süreçleri masa başında gerçekleşmiş olup, bölge halkın katılımı sağlanmadığı gibi, planlama ve Karma OSB projesinden en çok etkilenecek olan Kavacık köylülerinden ve Dereköy köylülerinden muhtarlık, kooperatif ve derneklerden görüş alınmaması planlama mevzuatına, usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Planların açıklama raporundaki usul ve mevzuata aykırılıklar hukuksuzluk ile birleşerek Kavacık köyü halkının iradesini tanımamayla bütünleşmiştir” sözlerine yer verildi.
“PLAN AÇIKLAMA RAPORU KAMU YARARINA AYKIRIDIR”
Organize Sanayi Bölgesi kurulması için plan yapılmasına yönelik düzenlemelerin, yürürlükteki planının ‘Vizyon ve Yönlendiricileri’ ile ‘Planlama Yaklaşım ve Hedefleri’ ile uyumlu olmadığına dikkat çekilen dilekçede; “Planların yapımının bilimsel, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmadan, sadece Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nın isteğiyle kamu yararı aleyhine, şehircilik ve planlama ilkelerinin hilafına, hukuka aykırı yapıldığı tartışmasızdır. Özel ekolojik çeşitliliğe sahip planlama alanında ekolojik çeşitliliğin korunması yasal zorunluluğu gözetilmeden plan yapımı tam kanunsuzluktur. Raporda planı kabul ettirmek adına çelişkili ifadeler, eksik veriler, yanlış değerlendirmeler ve hatalı bilgiler yer almaktadır. İtiraz konusu her iki plan ve plan kararları, plan açıklama raporu kamu yararına aykırıdır” denildi.
Projede yer seçiminin hatalı olğunun belirtildiği dilekçede; “Planlar, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile bağdaşmamaktadır. Uzunköprü Karma OSB planlama alanında gerçekleşecek bir patlama yahut yangın sonucunda nasıl etkileneceği, köy yerleşim alanını nasıl etkileyeceği, köy halkının, köydeki hayvanların tahliyesinin mümkün olup olmadığı, nasıl ve hangi tedbirlerin alınacağına ve bu durumdan nasıl etkileneceklerine dair hiçbir senaryo bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
“3194 İMAR KANUNUNA AÇIKÇA AYKIRIDIR”
Planların esas detaylı analiz ve raporlarının mevcut olmadığı da belirtilen dilekçede; “Tehlike ve riskler değerlendirilmediği gibi yangın müdahale sistemleri ve donanımına yönelik yeterli bilgi bulunmamaktadır, Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ve Büyük Endüstriyel Kazalara (SEVESO direktifleri) yönelik Acil Durum Eylem Planlarına yer verilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırılıktır. Yürürlükteki çevre düzeni planlarının koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, strateji ve plan kararlarına uygun hazırlanmayan itiraza konu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar şehircilik ilke ve esaslarına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı imar kanununa açıkça aykırıdır” denildi.
“BU PLANLAR HUKUKSUZDUR”
Planların, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu vurgulanan dilekçede; “Planlama alanı 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında ‘Tarım Alanı’ kapsamında yer almaktadır. 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planında da ‘Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan’ olarak hüküm altına alınmıştır. Bölge planı ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler alt ölçekli plan yapımı ile yapılamaz. Plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak çevre düzeni planının yeniden yapılması ile mümkün olabilir. Plan değişikliği şehircilik ilke ve esaslarına, planlama ilkelerine ve hiyerarşisine de açıkça aykırıdır. Nitekim Trakya’da 62’si endemik 2 bin 573 bitki türü bulunmaktadır. Bu endemik bitkilerin planlanan OSB ve etki alanında olup olmadığı incelenmemiştir. Dolayısıyla flora ve fauna açısından yeterince inceleme yapılmadan onaylanan bu planlar hukuksuzdur. Planlar ülkemizin taraf olduğu çok sayıda uluslararası sözleşmeye aykırıdır” sözlerine yer verildi.
“ BAKANLIK KÖY HALKINA RAĞMEN YAPILAN OSB PLANLAMASINI ONAYLAYAMAZ”
Dilekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Yeraltı su kaynaklarını çok olumsuz etkileyebilecek miktarda su kullanacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına olanak sağlayan planların planlama ilkelerine uygun olmadığı açıktır. Planlama Alanında kalan Tarım Alanlarının, Ceviz bahçelerinin, otlakiye ve mera şeklinde kullanılan OSB planlama alanının, Yer Altı ve Yer Üstü Su Rezervlerinin OSB yapım ve işletim faaliyetinden nasıl etkileneceği,  Planlama alanı ve canlı yaşamı ilişkisi, Hava Kirliliği, Atıklar, Su Kirliliği, Arıtma tesisleri, Enerjinin ve üretim sularının nereden ve nasıl temin edileceğine dair hiçbir öngörü bu planlarda hiçbir şekilde değerlendirilmemiş, bilimsel ve teknik olarak ortaya konmamıştır. Plan değişikliğinin gerekçeleri hatalı ve soyuttur. Plan değişikliği sağlık hakkına aykırıdır. Plan değişikliklerine dair işlem kararla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu`nun 4/2 inci maddesinde yazılı ‘çevre düzeni plan kararlarının dikkate alınacağı’ ve ‘korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen alanların OSB Yeri olarak incelemeye alınamayacağı’ hükmü başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği`nde sayılan birçok koşula aykırılık oluşmuştur. Planlar felsefe olarak bölgenin doğal dokusunu, orman alanlarını, tarihi ve kültürel varlıklarını, tarım arazilerini ve yerel ürünleri, bölge sularını ve en önemlisi ‘Çevre ve insan sağlığını göz önüne almadan yapılabilir mi? İnsanın temel yaşam haklarına aykırı planlama yapılabilir mi? Kavacık köylülerinin 344 adet yazılı itiraz dilekçesi Edirne Valiliği’ne sunulmuştur. Bakanlık köy halkına rağmen yapılan OSB planlamasını onaylayamaz” Makbule TUNÇ

Bu haber 878 kez okundu.
Çevre - 12:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

YAZARLARIMIZ

 • Barınak mı?

  Dünya’da insan ve hayvan hakları ihlalleri sürekli yapılmaktadır. İnsanın ve hayvanın özgür yaşam hakkının ihlal edildiği bir dünyada; insan haklarından, demokrasiden söz etmek gereği tekrar tekrar kendini gerekli kılıyor. Hayvan, demokratik olarak hakkını arayacak yetilerden mahrumdur. Oy hakkı yok. Seçme hakkı yok. Seçilme hakkı yok. İnsanın kendisini sevdiğini hissederse ona yaklaşır. İnsan da böyledir. Sevgiden […]
 • Sanal mı? Gerçek mi? Ortaya Karışık Lütfen

  Merhaba değerli okurlar, Bu yazımda sizlere dijital dünyada ortaya çıkan yeni bir teknolojiden bahsedeceğim. Belki ismini kitle iletişim araçlarından ya da sosyal çevrenizden duymuş olabilirsiniz. Evet, belki de tahmin ettiniz. Sanal gerçeklikten bahsediyorum. Sanal gerçeklik, yazılımlar ve özel donanımlarla oluşturulan, kullanıcıyı olduğu ortamdan gerçekte istediği ortama götürebilecek şekilde, gerçek algısı verebilecek kurgusal ortamların geliştirilmesi olarak […]
 • Korona Günlerinde Hayat…

  Neredeyse 2019 yılını arar olduğumuz şu günlerde, yeni yılın ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz. Sadece ülkemiz için değil aynı zamanda dünyayı etkisi altına alan bir kaos yılı yaşıyoruz. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar bulaşmış virüsün etkisi altındayız. Bu virüsün nasıl yayıldığı ile ilgili bir çok komplo teorisi yazılıp çizilmektedir. Elbette aynı zaman dilimlerinde ve birden […]
 • Şampiyonlar Liginde Büyük Münazara

  Elit futbol gün geçtikçe daha fazla hücum aksiyonları odaklı oldu. Taktiksel sistemlerin oturmaya başladığı 60’ların ortalarından bu yana alırsak, her geçen gün ana aksiyonun ofans olduğu örnekleri sık gördüğümüz bir döneme doğru ilerliyoruz. 1994-95 yılında grup aşamalı olarak oynanmaya başlanan Şampiyonlar Liginde 2008 yılına kadar grup aşamalarında sadece 2 sezon 3 gol ortalaması aşılabilmiş, son […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • MERT ÇİNGENE DERKİ;

  Mahallede Roman kadının biri kaynanasına o kadar çok kızmış ki, dayanamayıp avazı çıktığı kadar “Senin gibi kaynanayı yer yesin! Cadı karı! Açık havada sana yıldırım çarpsın!” diye bağırarak sitem ediyordu. Kaynanayı açık havada yıldırım çarpar mı bilinmez ama ben yine Roman meselesinde çarpıcı gerçekleri belki son kez yazma gereği duyuyorum. Bazıları alınır mı gücenir mi […]
 • Kısa Çalışma Nedir? Ödenekten İşçi ve İşveren Nasıl Faydalanır?

  Bundan birkaç ay önce “kısa çalışma” sözü edilseydi, aklımıza hemen ekonomik kriz gelecekti ve bu krizin sonuçlarından korunmak için başvurulan bir kamusal destek olarak bahsedecektik. Biraz tarihçesine baktığımızda; bilindiği üzere 2008 krizi döneminde birçok işletme ekonomik kriz nedeniyle ya kapandı ya da üretimi durdurdu. İflas edenler ve atılan işçiler oldu. O dönemde hükümet, işverenlerin bu […]
 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Trabzonspor25157358 273152
2.M.Başakşehir25157349 242552
3.Galatasaray25147444 202449
4.DG Sivasspor25147447 281949
5.Beşiktaş25134840 32843
6.Ayt. Alanyaspor25117743 251840
7.Fenerbahçe25117746 331340
8.Göztepe2497829 28134
9.Gaziantep FK2588936 40-432
10.Denizlispor25771125 34-928
11.Gençlerbirliği25771133 43-1028
12.Antalyaspor25691028 43-1527
13.Y.Malatyaspor25671237 38-124
14.Ç.Rizespor25741325 40-1525
15.İH Konyaspor254111020 33-1323
16.Kasımpaşa25651436 50-1423
17.Ankaragücü25481421 44-2320
18.İM Kayserispor25471426 61-3519

HAVA DURUMU

28 Mart 2020 CUMARTESİ
12°
 • PAZ 15.8°
 • PTS 17.7°
 • SAL 15.5°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 88.125
  -3,72%
 • ALTIN 338.06
  0,76%
 • DOLAR 6.451
  0,87%
 • EURO 7.190
  1,84%

ŞANS OYUNU SONUÇLARI