19° Parçalı az bulutlu

OHAL Kaldırılmalı!

KESK Edirne Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ayhan Fırtına, iktidarın OHAL’i bir kez daha uzatmak istediğini belirterek, OHAL’in kaldırılması KHK’lerin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Edirne Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ayhan Fırtına yaptığı yazılı açıklamada; “16 yıla varan AKP iktidarı Türkiye ekonomisinin rekor düzeyde büyüdüğünü, işsizliğin […]
Güncel - 13 Nisan 2018 09:58 A A

KESK Edirne Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ayhan Fırtına, iktidarın OHAL’i bir kez daha uzatmak istediğini belirterek, OHAL’in kaldırılması KHK’lerin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Edirne Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ayhan Fırtına yaptığı yazılı açıklamada; “16 yıla varan AKP iktidarı Türkiye ekonomisinin rekor düzeyde büyüdüğünü, işsizliğin azaldığını söyleyen pembe tablolar çizedursun, umut tacirleri ekran ekran dolaşa dursun; tek ses haline getirilen yandaş medyanın gerçekleri karartma çabalarına rağmen gerçekler bir bir ortaya çıkıyor; AKP iktidarı, ekonomik krizi, geçim derdini, işsizliği en acı biçimde deneyimleyen milyonlardan artık bu gerçekleri kaçıramıyor. Ekonomik ve siyasal bir krizin derinleştiği ülkemizde durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101., basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 155. sırada yer alıyor.

Uyuşturucu bağımlılığı %700 dolayında, cinsel taciz vakalarında %450, çocuklara yönelik cinsel istismarlarda %434, kadına yönelik şiddet olaylarında %1500 dolayında artış oldu.

2017 yılı “Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na” göre Türkiye 144 ülkenin içerisinde 131. sırada yer alıyor. Ekonomide cinsiyet eşitliğinde 128’inci, eğitimde 101’inci, sağlıkta 59’uncu, siyasette cinsiyet eşitliğinde ise 118’inci sırada bulunuyor.

Demokratik ve siyasi haklarımız her geçen gün kısıtlanıyor, yok ediliyor. 2002 yılında cezaevlerinde 34.808’i hükümlü, 24.621’i tutuklu olmak üzere 59. 429 kişi bulunmakta iken 2 Ekim 2017 tarihinde 140.248’i hükümlü, 88.745’i tutuklu, toplam 228.993 kişi bulunmaktaydı. Bu sayı giderek artarken, cezaevi koşulları her gün kötüleşmekte, tek tip elbise dayatması nedeniyle oluşan gergin ortam kaygı uyandırıyor.

OHAL’de Faşizan Haller! İnsanlığın yüzyıllarca süren mücadelesi ve ezilenlerin ödediği bedeller sonucu ortaya çıkan temel hak ve özgürlükler OHAL ile askıya alındı.

İtaati mutlaklaştıran, kadın bedenini ve yaşamını denetime alma heveslisi cinsiyetçi politikalar, savaş ve kutuplaştırma politikaları, nefret siyaseti daha çok ölüm, şiddet, güvencesizlik, sömürü ve yoksullaşma sonucunu doğuruyor” ifadeleri kullanıldı.

“OHAL’in bahane amaç kamuyu tümden tasfiye etmek”tir diyen Fırtına şunları kaydetti:

OHAL Güvencesizlik Demektir!

“Şu an itibariyle 31 KHK ile en az 116 bin dolayında kamu görevlisi hiçbir adil soruşturma geçirmeden, savunma hakkı verilmeden, hukuksuzca ihraç edildi. İhraçlara, açığa almalara her gün yenileri ekleniyor. AKP OHAL’i fırsata çevirerek kamu alanı da dâhil güvencesiz çalışmayı mutlak istihdam biçimi haline getirmek istiyor.

OHAL Bahane, Amaç Kamuyu Tümden Tasfiye Etmek!

Varlık Fonu ile kamusal kaynaklar denetim mekanizmaları kaldırılarak Saray’a bağlandı. PTT, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Borsa İstanbul, Türk Telekom, TPAO, BOTAŞ, ETİ Maden, Çaykur gibi bir çok kurumumuz ve varlıklarımız, yine buralarda çalışan kamu emekçileri Türkiye Varlık Fonu kıskacında, ne olacakları belirsiz halde bulunuyor.

OHAL’den faydalanılarak kamusal varlıkların, değerlerin özelleştirmeler yoluyla satışı önündeki tüm engeller ortadan kaldırıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’ne ait 14 şeker fabrikasının da özelleştirilmesi kararı alındı.

OHAL kararnamesine konan “kamudan atılan çalışanların yerine kanun ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir” maddesine dayanılarak, kamuda güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırıldı. Genel olarak kamu alanında ve özel sektörde güvencesizlik derinleştirilerek çalışma yaşamı kuralsızlaştırıldı.

OHAL Emekçi Karşıtı Bir Rejime Dönüştü!

OHAL’in uygulandığı süre boyunca valilere, sendikaların kapalı veya açık toplantılarını, yayınlarını, yapacakları açıklamalarını durdurma, erteleme veya yasaklama yetkisi tanındığından OHAL döneminde birçok sendikal eylem ve etkinlik yasaklandı, engellendi ya da kamera çekimi dayatmasında bulunuldu.

OHAL uygulaması kapsamında grevler yasaklandı; grev yasakları KHK ile genişletilip, her türlü hak arama eylem ve etkinliği kısıtlandı.

İşyerlerinde mobing ve iş kazaları/işçi cinayetleri yoğunlaştı. Çift haneli olan enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarına ek olarak döviz kuru etkisiyle tüm ücretliler reel olarak yoksullaştı.

Yandaş konfederasyonun imzaladığı toplu satış sözleşmesi nedeniyle kamu emekçilerinin hak kayıpları arttı. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay bir yıl içinde 5 puan daha azaldı. İşsizlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle kendini yakma ya da intihar etme vakalarında ciddi artışlar yaşandı.

Eğitim ve sağlık sistemlerinin çöktüğü bakanlar düzeyinde itiraf edilirken, kamu hizmetlerinin piyasaya açılmasının vatandaşlarımıza maliyeti her gün daha da arttı.

Gözaltı Ve Tutuklamalar Darbe Dönemlerini Aratmıyor!

12 Eylül’den bu yana ilk kez kapalı spor salonları ve büyük salonlar gözaltı merkezleri olarak kullanılmaya başlandı. Kötü muamele ve işkence vakalarında ciddi artışlar yaşandı.

OHAL öldürüyor!

İhraç olduktan sonra intihar ederek yaşamını yitirenlerin yanı sıra travmalar ve yoğun stres nedeniyle de yaşamını yitirenlerin sayısı giderek arttı. En az 44 kişinin intihar ettiği kayıtlara geçti.

OHAL barışa düşman!

Barış bildirisine imza atan barış akademisyenlerinden yüzlercesi ihraç edilerek hepsi hakkında Ağır Ceza Mahkemelerinde tek tek dava açılıp, cezalar verilmeye başlandı.

Afrin operasyonundan sonra savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle sadece bir haftada 786 kişi gözaltına alındı. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair dünya sağlık örgütlerinin temel ilkesini hatırlattığı için TTB yöneticilerine yönelik adeta linç kampanyası başlatıldı, TTB Merkez Konsey üyeleri gözaltına alındı.

En son Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler savaş karşıtı açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından anayasal bir hak olan eğitim haklarının ellerinden alınmasıyla tehdit edilip, ardından gözaltına alındı.

OHAL Muhbirliği Teşvik Ediyor,

Vatandaşları Fişliyor! Bir yandan tüm vatandaşlarımız fişlenirken bir yandan da ihbarcılık özendirilerek, ajanlık yaygınlaştırıldı. Bu durum toplumsal ilişkileri ciddi şekilde zedeledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde  Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, ihbar ettiği arkadaşlarının karşı ihbarı ile ilişkilerinin bozulması ve fakülte binasının Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak’ı silahla öldürmesi toplumsal ilişkileri tümüyle bozulduğunun acı göstergesidir.

OHAL, Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Ortadan Kaldırıyor!

İktidar ve yandaşları her yerde Erdoğan yönetiminin politikaları ve yönetim anlayışı ile hemfikir olmayan tüm kişi ve kurumları hain olarak yaftalayarak, hedef gösteriyor. Polis ve yargı aldıkları bu işaretlerle harekete geçerek emekçiler üzerinde her türlü şiddet ve baskının uygulayıcısı oldu. Çalışma, eğitim, sağlık gibi yurttaşlık hakları bile bu politikalara gösterilecek rızaya bağlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın Nisan 2017- Ağustos 2017 dönemine ilişkin verilerine göre, toplam 20345 sosyal medya hesabı incelenerek tespit edilen 8789 kişinin 1198’i gözaltına alındı.

Mart 2018 itibariyle 173 bin web sitesine, 100 bin haber ve sosyal medya içeriğine, 800’den fazla Twitter hesabına erişim engellenmiş olup, ortalama olarak her yıl 12 bin kadar erişim engelleme kararı verildi.

Son çıkan torba yasa ile daha önce örneğine rastlanmayan bir düzenleme getirilerek RTÜK’e görevi dışında bir yetki verilip, internete erişimin istendiği zaman kısıtlanmasının önü açıldı. Yüzlerce gazeteci tutuklandı.

Doğan Medya satışı da bir kez daha “parti devleti medyası” yaratılmak istendiğinin açık göstergesi oldu.

OHAL’de Çocuk İstismarı Ve Kadına Şiddet Arttı!

OHAL/KHK rejiminde artan baskılar, oluşturulan şiddet ortamına paralel olarak kadın cinayetlerinde de artış yaşandı. Koruma altındaki kadınlar öldürüldü. Yaş aralığı düştü, çocuklar öldürüldü. Yalnızca 2017 yılında, 409 kadın erkekler tarafından katledildi. 322 kadın cinsel işkenceye uğradı. 387 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Sadece İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde “115 hamile çocuk” vakası ortaya çıktı ve çocuk istismarının boyutlarını gözler önüne serdi.

OHAL Taşeron Çalışmayı Teşvik Ediyor!

OHAL’de 696 sayılı KHK ile taşeron çalışmaya ilişkin yeni sorun alanları ve mağduriyetler yaratıldı. Tüm taşeron işçilere koşulsuz kadro sözü verilmesine rağmen, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin büyük çoğunluğu kadro hakkından yoksun bırakıldı. KİT kapsamındaki 26 kurumda, benzer şekilde özel bütçeli 26 kurumda çalışan taşeron işçiler düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.

Darbe girişimi sonrası hükümet uygulamaları iki darbe ile karşı karşıya kaldığımızı gösterdi. AKP kendi darbesini gerçekleştirerek darbe hukuku ile ülkeyi yönetmeye başladı.

15 Temmuz darbe girişimi gerekçesiyle ülkemizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi, “bir-iki aya kaldırırız” denilen OHAL tam beş kez uzatılarak yaklaşık 20 aydır sürdürülüyor. Meclis ve anayasa adeta askıya alınarak hükümete sınırsız yetki tanıyan KHK’ler ile temel hak ve özgürlükler askıya alındı. Halkın iradesi hiçe sayılarak onlarca belediyeye kayyım atandı, buralarda çalışan emekçilerin iş güvencesi ortadan kaldırıldı.

OHAL, biat ettirme sopası olarak kullanılmaya başlandı.

Sınırlı süre için ve darbe girişimiyle alakalı “tedbirler” alınması gereken düzenlemeler yerine Türkiye’nin siyasal-toplumsal yapısını değiştirmeye dönük kalıcı düzenlemeler KHK’ler eliyle yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Şu ana kadar 31 adet KHK yayınlanarak 12 Eylül 1980 darbesinde gördüğümüz uygulamalar çok daha ağırlaştırılmış biçimde hayata geçirildi.

Tekçi, otoriter antidemokratik uygulamaların zaten hayli yaygın olduğu ülkemizde dikta rejimlerini andıran uygulamalar, tüm muhalif kesimlerin yaşam alanlarını yok etmeyi hedefleyen baskılara, kararnameler üzerinden ‘meşruiyet’ kazandırılmaya çalışıldı.

OHAL’in, olağan yönetim biçimi haline getirilmesiyle görünen o ki AKP hükümeti tek adam rejimini tüm kurum ve kurullarıyla hayata geçirmeyi hedefliyor.

AKP iktidarı ülkeyi bir kez daha bu eşitsiz, anti demokratik ve baskıcı ortamda seçime götürmek istiyor. Çünkü ülkeyi OHAL’siz yönetme vasfını tamamen kaybetti.

Bu nedenle;

AKP bir kez daha OHAL’i uzatmak istiyor. Yeter! Uzatma! OHAL kaldırılmalı, KHK’ler geri çekilmelidir! Hukuksuzca ihraç edilen/açığa alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmeleri sağlanmalıdır. İçeride ve dışarıda barışçıl, laik ve demokratik ortamı sağlayacak adımlar atılmalıdır. OHAL Değil Demokrasi!” Haber Merkezi

 

 

Güncel - 09:58 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • ÇİNGENE ÇADIR TİYATROSU

  Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde kültürel, sosyal sorunları ile konu olan ülkemizin Roman vatandaşları 14 Mart 2010 yılında Roman Açılımı ile tanışmasını sağlamıştır. Aradan geçen 11 yıllık süre içinde 2016 yılında hazırlanan “Ulusal Stratejik Roman Eylem Planı” Resmi Gazete’de de yayımlandı. Roman Açılımında küçük adımlar atılmış ise de, bütüncül bir sosyal politika üretilemedi. Devletin […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • MUTLU YILLAR

  Moskova Devlet Tiyatrosu duvarlarında büyük çatlaklar meydana gelir. Dev bina inşa edilirken, oldukça sağlam olmasına rağmen, zamanla kalın kirişler çürümüş ve temel kaymıştır. Mühendisler binayı tamamen yıkmak yerine, büyük granit bloklarla değiştirmeye başlamış ve binanın temeli yenilenmiş. Rus yazar Grigoriy Petrov’un ünlü eseri ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ki birinci bölüm bu örnek ile başlar. İlk kez, 1923’de […]
 • VATANDAŞ ABUZER

  Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, yaşadın mı adam gibi yaşayacaksın tek ve Vatandaş Abuzer de yaşadıklarından öğrendikleriyle, hayatın güzelliklerini fark ederek insan gibi yaşamayı seçmişti. Bu onun hayat felsefesi olmuştu, hayatın her yönünden kendine yakışanı bulup onu kendi hayatına uygulayıp yeri geldiğinde gülen güldüren, yeri geldiğinde düşünen düşündüren bir hayat çizgisinde ilerliyordu ta ki elinde […]
 • Umutlu Yıllara

  Kocaman bir yılı geride bıraktık acısıyla tatlısıyla… Edirne Gerçek Gazetesi okurlarına bir yıl boyunca ciddi emeklerle hazırladığımız gazetemizi takip ettikleri, bize destek verdikleri için teşekkür ederiz. Bundan tam bir yıl önce gazetemizi çıkarmaya başladık. Basılı olarak çıkarmaya başladığımız gazetemizin fikri yıllar yılı aklımızdaydı aslında. Merak ediyorduk, okuyorduk, yazıyorduk, çevremizle paylaşıyorduk. Bir gün değerli dostumuz gazetemizin […]
 • Spotify Arsenal’ıiSatın Alabilir mi?

  Geçtiğimiz hafta Avrupa Süper Lig girişimi ile spor dünyasının sermaye hamlelerini tartışırken, bugün dijital dünyanın geldiği noktanın boyutunu gündem ediniyoruz. İddialara göre Spotify programının sahibi Daniel Ek, Arsenal futbol kulübünü satın almak istiyor. Stan Kroenke, Arsenal kulübünün mevcut sahibi ve Avrupa Süper Ligi atılımı sonrası taraftar tepkilerinden sonra takımındaki otoritesi sarsılmış görünüyor. Taraftarların büyük etkinliğinin […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • DOLMENLER

  Yıllardan beri Dolmenlerden bahseder dururuz. Dolmenleri söz konusu yaparız. Dolmenlerin öneminden bahsederiz. Peki, nedir bu Dolmenler? Şimdi kısaca bu soruya cevap verelim dostlar! Kısaca Dolmenleri tanımlayalım. Geçmişin bize bıraktığı yadigârların başında gelen Dolmenler evrensel bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Atalarımızın atalarının ışığı olan Dolmenler az farklılıklarla, çok farklılıklarla, ama esasında hemen hemen benzeri fonksiyonlarla çok […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • 2020’YE DAMGASINI VURAN ÜLKEMİZ VE DÜNYA KADINLARI

  Geçtiğimiz yıl dünya, başta milyonları etkileyen ve dünyanın neredeyse tüm ülkelerini etkisi altına alan COVID-19 pandemisi olmak üzere birçok kriz ile mücadele etti. Dünyadaki bu belirsizlikler ve kriz ikliminde de kadınlar öncülük etmeye devam ederek, en zorlu durumlarda bile hedeflerinden vazgeçmeyerek, kendi alanlarında başarılara imza atarak dünya sahnesinde kendini kanıtlayarak, normları yıkarak, cinsiyet eşitliğinin altını […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Galatasaray24163549 19+3051
2.Beşiktaş24163553 26+2751
3.Fenerbahçe24163547 26+2151
4.Trabzonspor24136531 24+745
5.Alanyaspor24126640 23+1742
6.Hatayspor24116739 29+1039
7.Gaziantep FK24108637 29+838
8.Karagümrük24107737 31+637
9.Antalyaspor24711624 29-532
10.Yeni Malatya2479830 31-130
11.Göztepe2478934 31+329
12.Sivasspor23610726 29-328
13.Konyaspor23761029 28+127
14.Ç. Rizespor24681029 41-1226
15.Kasımpaşa24751226 38-1226
16.Kayserispor24671117 28-1125
17.BB Erzurumspor24671123 36-1325
18.Başakşehir24661228 43-1524
19.Gençlerbirliği23551320 44-2420
20.MKE Ankaragücü23541426 39-1319
21.Denizlispor24461422 43-2118

HAVA DURUMU

16 Mayıs 2021 PAZAR
19°
 • PTS 24.8°
 • SAL 21.8°
 • ÇAR 25.9°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI