12° Açık

Nesil Makinesi

Köşe yazıları - 3 Ocak 2020 00:10 A A

Sevgili Okurlar,

Bu haftaki yazımda nesilleri ve nesiller arasındaki değişimi ortaya koymak istiyorum. Tabi bu serüvende kendi tahlillerimi de ortaya koyacağım. Son olarak şunu belirtmek isterim ki bu değişimde teknolojinin etkilerini de işleyeceğim. Buyurun başlayalım.

Bir zaman makinesi düşünsek ve bunun adını ‘nesil makinesi’ koysak, “sessiz kuşak” başka bir ifadeyle “gelenekçi kuşak” bu makinenin ilk neslini oluşturur. 1927-1945 arası doğumlu bu kuşak pratik ve rasyonel yapıdadır. Bu dönemde teknoloji ve sosyal medya devrimi daha olmamıştır. Toplum içinde istikrar ve bağlılık temel özellikler arasındadır. Bu dönemde bireysellik daha ön plana çıkmamıştır. Kısaca, sosyal anlamda bağlılık ve toplumun değerleri, bireyin kendi değerlerinden daha önemli bir konumdadır. Bu neslin sonrasında ise “bebek patlaması kuşağı” gelmektedir. İkinci dünya savaşı sonrasında oluşan bu nesil iyimser ve pozitif bir nesil olarak karşımıza çıkmaktadır.1946-1964 yılları arasında dünyaya gelen bu bireyler, kentleşmenin etkisi altında kalmıştır. Ekip çalışması ve bağlılık, genel karakteristikleri olmasına rağmen bu nesil bireyselciliğin başladığı bir nesil olarak görülebilir. Bu dönemde “sessiz kuşağın”, gelenekçi bakışına ve tutumuna bir direniş başlamıştır. Toplumun değerleri önemli fakat bu nesil çocuklarını yetiştirirken biraz daha “Kendi mutluluğunun daha önemli olduğu” vurgusunu çocuklarına aşılamaya başlamıştır. Genel anlamda düşünüldüğünde “Ben neslinin” oluşumları dünyada ve Türkiye’de bu dönemde atılmaya başlanmıştır, diyebiliriz. Bu nesilden sonra alanyazında üzerine çalışmaların yavaş yavaş hız kazandığı X kuşağı gelmektedir. 1965-1979 yıllarında dünyaya gelen bireylerden oluşan nesil, şüpheci ve dikkatli olmasına karşın uyumluluk, uzlaşma ve bilgi teknolojileri bilgisiyle kendini göstermektedir. Ben bu nesli “Arafta kalanlar” olarak nitelemekteyim. Geçmiş ile gelecek arasında sıkışıp kalmışlar, hızlı bir şekilde gelişen teknolojik gelişim ve değişim, bu nesli derinden sarsmıştır. Aile yapılarını gelenekçilik üzerine kurmuş fakat teknolojik gelişim ile kendi özüne doğru gitmeyi hedefleyip meslek seçimlerinden, yaşam biçimlerine kadar bireysellik ve şüpheler ile doludurlar. Bu dönemdeki nesil, ileri kuşaklardaki sosyal ve bireysel değişim açısından daha çok etkilenmiş ve özellikle toplum olma olgusu ve evlilikler açısından problemler yaşamışlardır. Bu dönemde teknolojik gelişmeler hız kazanmış ve kapitalizmin tüketme ve bireyselleşmeye yönelik gücü dünyayı kasıp kavurmuştur. Bilgisayar ve televizyon bu dönemde insanları sosyallikten yalnızlığa doğru itmektedir. Başka açıdan ise yaratıcılığın ve kendini gerçekleştirme açısından uyanışın da olduğu nesil, bu döneme karşılık gelmektedir. Bu nesilden sonra 1980-1999 yılları arasında dünyaya gelenlerin oluşturduğu teknolojik çağ olarak nitelendirilen bu dönemin Y kuşağı gelmektedir. Bu dönemdeki nesiller aynı anda birçok işi yapan ve teknoloji becerisi yüksek olan bireylerden oluşmaktadır. Bu nesil umutlu ve güvenli bir karakter yapısına sahiptir. Fakat bu nesil daha çok toplumdan uzaklaşmış ve bireyselcilik ön plana çıkmıştır. Çalışmalarım sonucunda bu neslin bu hale gelmesindeki -öğrencilerimden gördüğüm öz güvenli yapının altındaki boşluklar- temel sebep, X kuşağındaki değişimin tam anlamıyla gerçekleşememesidir. İnsan bu dönemde yarım yamalak bir evrim geçirmiştir. Bebek patlaması ve X kuşağı nesillerinin teknoloji adaptasyondaki ve değişen dünyaya ayak uydurma çabasındaki başarısızlıklar, Y kuşağının öz güvenli ve öz benlik saygısının yüksek seviyelerde olmasına fakat bu neslin toplum ve gerçek hayattan uzaklaşmasına neden olmuştur. Burada sosyal çevrenin ve kapitalizmin, bir nevi sermayenin etkisini de unutmamak gerekir. Fakat aileler çocuklarını, öz denetimsiz bir şekilde büyütmüş, gelenekçiliğin kendilerinde hissettirdiği o baskısından kurtulmayı amaçlayarak tabiri caizse olmayan yetenek ve fiziksel özellikleri bile olsa; çocuklarını içi boş bir balon gibi şişirmişlerdir. “Senin mutluluğun her şeyden önemli” mantalitesiyle, çocuk erkil bir şekilde evrimleşen Y kuşağı, toplumdan ve sosyalleşmeden uzak bir şekilde, kendinden başka bir şey düşünmeyip sosyal çevreye ve hayata tepkisiz kalmıştır. Tam da kapitalizmin istediği tüketim toplumu ve bireysellik ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise Z kuşağı yani 2000 yılı ve sonrası doğanların oluşturduğu bir kuşak bu etkilerle ortaya çıkmıştır. Tam anlamıyla “teknoloji doğumlu” olarak nitelendirdiğimiz bu bireyler, sosyal medya, mobil teknolojilerinin, yapay zekânın damgasını vurduğu bir nesli oluşturmaktadır. Bazı kaynaklarda Alfa kuşağı ya da V (Virtual-görsel-ekran) kuşağı olan bu bireyler çok çabuk sıkılan, kısa yoldan her şeyi elde etmek isteyen ve daha yalnız bir kuşak olarak görülmektedir. Geçmiş kuşaklarla arasındaki iletişim kopmuş ve teknolojinin etkisini daha çok hissetmişlerdir. Bir nevi sanal dünya ile gerçek dünya, onlar için yer değiştirmiştir. Teknoloji ve sosyal medya, onlar için bir sosyal sermaye ve iletişim aracı değil statü anlamına gelmiştir.

Sonuç olarak, kendi değerlendirme ve tahlilleriminde olduğu yazımda nesil makinesi ile yolculuk esnasında görüldüğü gibi efendim, insanın evrimine müdahale edilmiştir. Çünkü insanın “sosyal bir hayvan” olduğu gerçeği unutulmuş, bireyselliğe doğru bir dünya yaratılmıştır. Fakat sosyallikten uzaklaşan insanın; hastalıklar başta olmak üzere bir sürü tehlikeye savunmasız olduğu gerçeği yadsınamaz bir gerçektir. Yazımı bitirirken burada teknolojiyi ve gelişimi suçlamak yerine, yani teknolojiden korkmak yerine sermayeden korkulması gerektiğini unutmamak, farkında ve bilinçli olmak gerekliliğini belirtmek isterim.

Sevgi ve muhabbetle.

Köşe yazıları - 00:10 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • ÇİNGENE AYRIMCILIĞI

  Ayrımcılık; “Yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçek kişiler ile kamu ve özel tüzel kişilerin; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, hemşericilik, hamilelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı olarak, düzenlenen hak ve özgürlüklerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • GARAJ TAKIMLARINA VEDA VAKTİ

  Endüstri spor branşlarının tamamına hakim olmaya başladıkça, sermaye de sportif başarının ana etkeni olarak baskınlaşıyor. Bir spor branşına hakim olmanın en temel yolu yetenek setleri iken, artık kurumsal kimlikte bu başarı finansal güç ile doğru orantılı. Frank Williams, 1977’de Patrick Head ile birlikte Williams Grand Prix Engineering’i kurduğunda, F1 tarihinin en büyük markalarından bir tanesine […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM ŞART!

  Merhaba Sevgili Okurlar, Pandemi dönemi boyunca acı gerçeklerle karşılaştık. Bunlardan ilki kaçınılmaz insanın sonu olan ölüm. Dünya çapında birçok insan korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Doğa bir nevi ona karşı yapılanları unutmadı. Umarım bir daha böyle üzücü olaylarla ve musibetlerle karşılaşmayız. Bu süreçte bir başka acı gerçek, eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve adapte olunamayan uzaktan […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Alanyaspor431011 1+1010
2.Fenerbahçe42204 2+28
3.Karagümrük42118 4+47
4.Galatasaray42115 2+37
5.BB Erzurumspor42116 4+27
6.Antalyaspor42114 2+27
7.Hatayspor42113 6-37
8.Göztepe41308 4+46
9.Kasımpaşa42023 2+16
10.Kayserispor42023 5-26
11.Konyaspor31204 1+35
12.Trabzonspor41215 505
13.Sivasspor31112 3-14
14.Gençlerbirliği31111 2-14
15.Beşiktaş41125 7-24
16.Yeni Malatya41123 7-44
17.Gaziantep FK40316 8-23
18.Ç. Rizespor40222 5-32
19.Denizlispor40221 6-52
20.MKE Ankaragücü30121 3-21
21.Başakşehir40130 6-61

HAVA DURUMU

26 Ekim 2020 PAZARTESİ
12°
 • SAL 22.8°
 • ÇAR 21.5°
 • PER 21.2°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI