a

İş Yerinde İnternete Girenler Dikkat!

ad826x90

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avkat Ulaş Çam, çalışanların iş yerinde yasaklı sitelere girmesini gazetemiz GERÇEK’e değerlendirdi.Geçtiğimiz günlerde Yargıtay kararıyla tekrar gündeme gelmesinin ardından tartışmalara neden oldu.

Av.Ulaş Çam

Yargıtay kararını değerlendiren Çam şunları kaydetti:Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas No:2016/1217  Karar No:2019/10496  Karar Tarihi :09.05.2019 olan kararında “ Davacının davalı iş yerinde idari bölümde (muhasebe) çalıştığı, kendisine tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının 01/07/2013 tarihinde tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.” tespiti yapmıştır. Konu geçtiğimiz hafta yazılı ve görsel medya ile sosyal medyanın gündemine düşmüş ve oldukça geniş bir kesimde tartışmaya açılmıştır.”

       Yüksek Mahkeme daha önce de işyerinde internette vakit geçiren personellere ilişkin kararlar verdiğini hatırlatan Çam; “ Konuyu bu kadar ilgi çekici hale getiren, kuşkusuz “cinsel içerikli sitelere” girmek olgusu açıktır. Ancak konu bunun çok ötesindedir. Yüksek Mahkeme daha önce de işyerinde internette vakit geçiren personellere ilişkin kararlar vermişti ve bu kararlarında da işverenin iş sözleşmesini feshetmesini haklı nedenle fesih olarak kabul etmişti.

         Gündeme gelen Yargıtay kararında da açıkça belirtildiği üzere bu konuda önemli olan girilen sitenin içeriği değil, mesai saati içinde internette vakit geçirmektir. Bu sosyal medya siteleri olabilir, alış veriş siteleri olabilir, bahis siteleri olabilir, oyun oynamak olabilir. Burada işverene haklı nedenle fesih hakkı veren, işçinin iş sözleşmesindeki temel görevi olan iş görme ödevini gereği gibi yapmaması, gereken özeni göstermemesidir. Bu da 4857 sayılı İş Kanunun 25/2-e maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanmak ve doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan davranış kabul edilmektedir. Yani işin özü mesai saatleri içinde işçi işini yapmak zorundadır.”

      Günümüzde sosyal medya kullanımının arttığına vurgu yapan Çam;  “Bu düzenlemenin genel çerçevesi anlamında karar doğrudur. Ancak hepimiz biliyoruz ki kanunlar toplumsal yaşamın ihtiyaçlarına uymak zorundadır. Yani tüm toplumu etkileyen olgular ortaya çıktığında; kanun koyucu buna ilişkin düzenlemeler yapmak zorundadır. 4857 sayılı İş Kanunu 2003 yılına aittir. O dönemde böylesi yaygın bir cep telefonu ve sosyal medya kullanımı yoktu ve 50 milyon kişinin bu durumda olabileceğini bir durumu öngörmek mümkün değildi. Şimdi toplumda adeta sosyal medya bir bağımlılık haline geldi. Bunun da işyerinde çalışan personel ve işveren açısından sorunlar yaratmaması imkansızdır. İşçinin çalışma saatleri içinde sosyal medya kullanması, bunu işyeri bilgisayarı ya da cep telefonundan yapması arasında bir fark yoktur. İşyeri bilgisayarı olması işveren açısından artı bir güvenlik soruna yol açabilir. Ama işçi bu nedenle işine odaklanmamakta, iş görme edimini gereği gibi yapmamaktadır.

         Mevcut düzenleme dikkate alınırsa işçi tazminatsız olarak işten çıkarılacaktır. Öte yandan bu da çok adil olmayacaktır. Çünkü ne olursa olsun bu denli katlanarak büyüyen internet kullanımın önüne geçilemeyecektir. Yargıtay içtihatları veya yasa yoluyla, belirli koşulların varlığını haklı nedenle fesih sayacak, diğer durumlarda bu denli ağır sonuçlara yol açmayacak düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. 

+ posts

ad826x90
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kıyıköy’de 2 Milyondan Fazla Ağaç Katliamı İddiası

HIZLI YORUM YAP