Az bulutlu

 Gözler Mahkeme Kararında; Patlayıcı Değil, Parlayıcı (!) Madde

Güncel - 22 Şubat 2018 15:50 A A

Uzunköprü’nün Saçlımüsellim Köyü’nde özel bir şirket tarafından yapılmak istenen ‘patlayıcı madde deposu’ iptaline ilişkin dava Edirne İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede savunma yapan davalı avukatı Atilla Ersoy “Sanki oraya nükleer santralleri kuruyoruz, sanki kimyasal bir tesisi kuruyoruz. Hepsi depo ve bu deponun içinde patlayıcı niteliği yok bunların. Yani bunlara alet vs. denk getirmediğin zaman patlayıcı özelliği, yok en fazla parlar. Patlayıcıları o şekilde depoya koyma imkanı yok” şeklinde konuştu.

Edirne’nin Uzunköprü İlçesine bağlı Saçlımüsellim Köyü’nde özel bir şirket tarafından yapılmak istenen ‘patlayıcı madde deposu’nun yapımına ilişkin davanın iptali duruşması Edirne İdare Mahkemesi’nde görülürken; davayı çok sayıda çevreci takip etti.

Patlayıcı madde deposunun, yapılması planlanan mevkiinde organik tarım yapan Mustafa Caniklioğlu Avukatı Betül Topçuoğlu ile Edirne İdare Mahkemesi’ne başvurarak imar değişikliğinin iptalini istemiş ve bu süreçte Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği de davaya müdahil olarak tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıkmıştı.

Mahkemede davaya davacılar müdahil Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi ve Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Üyesi Avukat Bülent Kaçar ve Avukat Betül Topçuoğlu ve Davalı Şirket Sahibi İbrahim Yüzbaşıoğlu, Avukatı Atilla Ersoy, Celil Altıntaş, Özgür Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın avukatı hazır bulunurken davayı çok sayıda çevreci takip etti.

Mahkemede ilk sözü alan Davacı Avukatı Betül Topçuoğlu Bilirkişi Raporu’nu okuyarak; “Tarıma verimli olan bu alana 140 tonluk patlayıcı madde deposu yapılmak isteniyor.1/5 ve1/2 oranında imar planını patlayıcı depo verimli tarım arazilerine yapılmak istenmektedir. Bu tür yatırımların emsal oluşturarak büyük çoğunluğu özel tarım arazi sınırında olan Trakya Bölgesi’ne ait tarım topraklarının zamanla zorunlu olarak tarım amacıyla kullanıma açılacağından da bahsedilmektedir. Yine İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan tesisle ilgili 40 tonluk bir depolama tesisinden bahsedilmekte daha sonraki yazışmalarda bunun 140 tona yükseltildiğini görüyoruz. Bu durumda da olayın küçük şeklinde başlayıp da daha sonra 140 tona yükselmesinde büyük çelişki olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın güvenlik mesafelerine uymadığını tekrarlıyoruz. Usulüne uygun açılmış bir davadır.”

“Sağlıklı çevrede yaşamak istiyoruz”

Davaya müdahil olan Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven ise yaptığı savunmasında; “Uzunköprü’de oturuyoruz ve o bölgedeki halkız. Uzunköprü Saçlımüsellim’e patlayıcı madde deposu yapılmak isteniyor. Verimli tarım alanlarına patlayıcı madde deposu yapılmamasını istiyoruz.Anayasanın 56. Maddesi derki herkes sağlıklı bir çevrede yaşamak ister biz de sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz.Verimli tarım toprakları üzerine bu deponun yapılamasını talep etti.1/100’de çevre düzeni planında Uzunköprü, Meriç Bölgesi tarım havzası olarak planlanmıştı. O planlardan hareketle biz de diyoruz ki buraya patlayıcı madde deposunu yapamazsınız.” dedi.

“Kamu yararı getirmiyor”

Davaya müdahil Av. Bülent Kaçar: ise “ Bölge ve il çevre planlarında maalesef dava, şirket ne kadar bundan ısrarcı olsa da Trakya Çevre Düzenleme Planı’nda patlayıcı madde üretimi ve depolaması söz konusu değil. İl ve Bölge Çevre Düzenleme Planı’nda burası orman alanı, yeraltı suyu besleme alanı tarımsal niteliği korunacak önemli alanlardan. Her ne kadar dava sırasında şirket kuru tarım arazisi niteliğinde sınıflandırmasında değişiklik yapmaya gitse de bu davada sayın heyetiniz de aldırılan çok detaylı raporunda var. Bölgeye bir kamu yararı getirmediğini biliyoruz. Çünkü Çakmak Barajı şuan bitmek üzere olan on binlerce dönüm kırsal alan sulaması yapılacak olan bu proje karşısında bir tehdide maruz kalıyor. Çünkü baraj, su toplama havzası içerisindedir plan değişikliklerine konu olan bu proje. Burada da bir kamu zararı söz konusu olabilecektir. Bırakın kamu yararını, bir kamu zararı olabilecektir. Trakya’da patlayıcı depolama alanının yeri yoktur. Ama plan değişiklerinde bundan bahsedilmiyor. Bilirkişiler, patlayıcı madde deposu kurulursa yarın öbür gün üretimin önünde bir engel yoktur, diyor. Dolayısıyla böylesi bir tehlikeli faaliyet, çevre yasasına da aykırı çünkü bölgenin böyle bir ihtiyacı yok, böyle bir talebi yok ve bölge planlamasında böyle bir faaliyetin yeri söz konusu değil. Çünkü bölgemizde tarım dışı kullanım söz konusu olamaz. Bölge planlamasında Çerkezköy, Lüleburgaz aksanında sanayileşme durdurulmuşken; Batı Trakya’ya böyle bir faaliyet böyle bir tesis kurulamaz kanaatindeyiz. Trakya Bölge Planlaması’nda hali hazırdaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve siyasi iktidarın 2009 Bölge Planlamasında ana ve hakim fonksiyon, tarımsal faaliyetlerdir. Bu da bizzat iktidarın bölge planlamasında yazmaktadır. Bu çerçevede davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz. Bu kadar ısrarın bir şirketin çıkarının, kamu yararının, tarımın, bölgenin halkın üzerine çıkan bu ısrarı anlamıyoruz. Ve adaletinize de inanıyoruz.” şeklinde kaydetti.

Davalı Şehircilik Bakanlığı Vekili Avukat: “Bakanlığımızın yapmış olduğu işlem, yasal işlem ve usulleri takip edilerek yapılmıştır” diyerek davanın reddini talep etti.

Davalı Şirket sahibi İbrahim Yüzbaşıoğlu’nun Avukatı Atilla Ersoy: “İki konuyu belirtmek istiyorum: Birinci konu; açılan bu dava nitelik olarak görülemez nitelikte bir davadır. Çünkü arazinin kullanılmasına açılmış bir karardır. İmar yoluna karşı açılamaz. Bu nasıl olması gerekiyor. Bakanlıklardan, valiliklerden ve yasalardan, imara izin verilmiştir. Bunlar, yapılması zorunlu işlerdir.

740 metre kare alanda bir depo. Ama bunun çevreye zararı yoktur, herhangi bir şeye zararı yoktur. Çevreye uygundur raporları da var. Çevre Bakanlığı bir karar almış, valilik bir karar vermiş ve davacılar herhangi bir şekilde bunlara karşı bir dava açmamışlar, uygulanan mimar planına göre müvekkilimiz ruhsat alıyor ve bu ruhsatın iptaline karşı dava açılıyor. Bu dava yanlış bir davadır. Uygulamayı ilişkin dava açılması mümkün değildir. Müvekkilim uygulama ile ilgili ruhsat almıştır. Davanın bu yüzden reddini talep ediyorum. Bu davada hukuki imarın uygulanmasına ilişkin iptal istenemez. Bunları yapmaları, davacı eğer bu konuda herhangi bir rahatsızlığı varsa gidip bunların iptali olmadan bu davanın görülme imkanı yoktur. Bir de acayip bir ajitasyon. Sanki oraya nükleer santralleri kuruyoruz, sanki kimyasal bir tesis kuruyoruz. Hepsi depo ve bu deponun içerinde patlayıcı niteliği yok, bunlar en fazla parlar, yani bunlara alet vs. denk getirmediğin sürece patlayıcı özelliği yok, en fazla parlarlar.” dedi.

Davalı Avukat Celil Altıntaş: “3. sınıf tarım arazisi kuru tarım arazisi demek, hiçbir zaman sulama faaliyeti kapsamında olmayacak bir araziden bahsediyoruz. Davanın reddini talep ediyoruz.

Şirket sahibi İbrahim Yüzbaşıoğlu ise “Orası yaklaşık 1 milyon metrekare alan.. Plan notlarında bütün tarım arazileri ile ilgili yetkisinin Tarım İl Müdürlüğü’nde olduğunu, Edirne İl Çevre notlarında açık bir şekilde gösterilmiştir. Bilirkişinin veya karşı tarafın gösterdiği, anlatmaya çalıştığının hiçbir hukuksal geçerliliği olmadığını da şuradan anlıyoruz; ‘28. Madde diyor ki Tarım İl Müdürlüğünün kararı hukuksal belgedir.’ Diğer belgeler, belge olarak kabul edilmez. Sahamızın içeride 3,4 6,7.sınıf alanlar var. Uzunköprü’de Saçlımüselli Köyü’nde verimsiz çok alan var. Tarım toprağı ise; evet, biz de yapmak istemeyiz. Yaklaşık 2 sene çok emek harcadık, tabiki fazlada para harcadık. Ve sonrasında gereken yerlerden gerekli izin aldık. Depolarda herhangi bir patlama, parlama meydana gelmeyecek. Afyon’daki patlama, bahtsız, talihsiz bir olaydır ama bizim ürünlerimiz sivil patlayıcı madde ürünleridir. Sivil kullanım amaçlı kullanılan madde deposu. Afyonda’ki olay askeri patlayıcı madde deposu, bu ikisi birbirinden farklı olaylardır.” şeklinde konuştu. Davalı avukatı Baro Başkanı Avukat Bülent Yıldırım ise herhangi bir savunma yapmadı.

Davacı ve davalıların savunmalarının ardından hakim mahkeme kararını her iki tarafa bildireceklerini söyleyerek ileri bir tarihe ertelendi.

“Adalete güveniyoruz”

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Av.Bülent Kaçar: “Üst Ölçekli hakim ana fonksiyon tarımsal ana faaliyetler olduğu için herhangi bir sanayi tesisinin veya patlayıcı madde deposunun, üretim deposunun bu tür verimli tarım araziler, yeraltısu alanları ve özel orman alanları gibi hassasiyetle korunacak tarımsal nitelikli alanlar üzerinde kurulması hukuken mümkün değildir. Trakya Bölgesi’nde patlayıcı madde üretim ve depolaması faaliyetlerinde bölgeye ve ülkeye dair herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Bölgemizde Çakmak Barajı, sulama projesi gösterildiğinde bu tür faaliyetler, böylesi büyük kamu yatırımları, kamusal zararla sonuçlandırabilecek sonuçlar doğuracaktır. Çünkü Trakya’da patlayıcı madde üretim ve depolarının yeri yoktur. Tarımsal faaliyetler dışında herhangi bir plan değişikliği söz konusu olamaz. Biz tarım dışı kullanımının acı sonuçlarını hem bölgemizde hem de Türkiye’de yaşıyoruz. Gittikçe azalan verimli tarım alanlarını korumak için Uzunköprü Çevre Gönüllüler Derneği bu patlayıcı madde deposunun plan değişikliği davasına müdahil olmuştur. Bugünkü yapılan duruşmada kısa zamanda lehimize ve bölge halkının, kamu yararının, hakkının teslim edileceğine dair bir kararla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Plan değişiklikleri, bölge planlamalarına aykırı olduğu gibi Trakya’daki tarımsal faaliyetlerin devamı ve sulama için de büyük bir tehdittir. Bu tehdide karşı Ziraat Odası Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği, Uzunköprü Kent Konseyi ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla Uzunköprü halkı karşıdır. Ve bu konularda da her tür toplumsal hukuksal mücadele vermeye de kararlıdır. Binlerce dönümlük arazi arasında kalan ve Havsa, Edirne Uzunköprü ilçeleri arasında ciddi yangın, patlama, parlama gibi tarım ve hayvancılığa zararı olabilecek bu proje, Çakmak Barajı açısından da büyük bir tehditdir. Edirne İdare Mahkemesi’nin değişen bu planla ilgili doğru karar vereceğine inanıyoruz. Adalete de güveniyoruz.” dedi.

“Tarım alanlarımızın Tarım dışı kullanılmasına hayır diyoruz”

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven ise yaptığı basın açıklamasında; “Uzunköprü İlçesi Saçlımüsellim Köyü’nün verimli tarım arazilerine bölge halkına sorulmadan ve halka rağmen 140 tonluk “Patlayıcı Madde Deposu” yapılmak isteniyor. Trakya toprakları ülkemizin en verimli topraklarıdır. Bölge Planı’nda Uzunköprü ve Meriç ilçeleri tarım alanı olarak ayrılmıştır. Siyasi iktidar, topraklarımıza mevzuatın öngördüğü kadar dahi önem vermeyerek, onun yok olmasına sebebiyet verecek kararlara imza atmaktadır. Tarım alanı olarak ayrılan bu topraklar üzerine, plansız ve programsız kirletici bir çok tesis kurularak Ergene kirliliği oluşmuştur. Şimdi de verimli tarım topraklarımız üzerine patlayıcı madde depoları yapmak doğaya karşı yeni bir cinayettir.

Kurulmak istenen ‘Patlayıcı Madde Deposuna’ ulaşım, tarla yollarından sağlanmaktadır. Burada oluşacak herhangi bir tehlike durumunda, kurtarma araçlarının ulaşması mümkün olmadığından tehlikenin sonuçları çevrede yaşayan köylülerin yaşamını ve binlerce dönüm ekili araziyi tehdit edecektir. Trakya Bölgesi’nin tarımsal kurtuluşu olarak ilan edilen “Çakmak Barajı ve Su Toplama Havzası” için büyük bir risk oluşturmaktadır.

Ülkemiz dünyada toprak rezervi azalan 20 ülkeden biridir. Tarım arazileri 2001 yılında 26,4 milyon hektar iken, 2017 yılında 24 milyon hektara gerilemiştir. Bu azalan oran ülke topraklarının tamamının yaklaşık % 10’luk kısmını oluşturmaktadır. 1 santimetre kalınlığındaki toprak 600 yılda oluşmaktadır. Dünyada tarım toprakları “tarımsal sit” alanı olarak ilan edilirken, ülkemizde “5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na rağmen, verimli tarım arazileri hızla amaç dışı kullanıma açılmaktadır.

“Toprak, hava, su” gibi doğal varlıklar tüm halkındır. Trakya’da yaşayan çevreye duyarlı insanlar olarak, çocuklarımızın geleceği olan bu verimli toprakları yok edecek, tüm olumsuz girişimlere karşı mücadelemizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam ettireceğiz.

Uzunköprü halkı olarak Saçlımüsellim Köyü’nde yapılması planlanan Patlayıcı Madde Deposu’na ve tarım alanlarımızın tarım dışı kullanılmasına hayır diyoruz.” dedi. Makbule TUNÇ

Güncel - 15:50 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • DONALD TRUMP ÇİNGENELER ARASINDA

  Amerika’da seçimi kaybeden Donald Trump, sandıktan çıkan yenilgi oylarına itiraz etmiş, sonuç olarak kongre binasına yandaşlarını çağırmıştır. Çıkan çıngar sonunda ölenler olmuştur. Amerikan savunma bakanlığı ve diğer askeri kuvvet komutanları anayasaya bağlı olduklarını ifade etmelerinin sonucunda direnci kırılan Trump, Meksika sınırını aşmaktan vaz geçip, okyanusu aşıp Avrupa’ ya ulaşır. Çok sevdiği Türkiye’ye Hamzabeyli sınır kapısından […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • İLK TÜRK LE MANS YARIŞ TAKIMI

  Türkiye için Motorsporlarının bir adım daha ileri taşınmaya başlandığı tarihi günlerden geçiyoruz. Porsche serilerinde Ayhancan Güven ve Le Mans zaferi ile Salih Yoluç bizleri gururlandırırken, Formula 1’in yıllar sonra tekrar bir İstanbul GP düzenlemesi de son dönemlerdeki spora ilgiyi arttırmıştı. Son günlerde bizi heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı ve bu gelişmeyi detayları ile sizlere aktarmak […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Fenerbahçe752012 6617
2.Alanyaspor651015 21316
3.Galatasaray74129 5413
4.Fatih Karagümrük732214 8611
5.Çaykur Rizespor732210 8211
6.Kasımpaşa73228 6211
7.Başakşehir73139 8110
8.Beşiktaş63129 9010
9.Gaziantep FK71519 10-18
10.Sivasspor62226 7-18
11.Antalyaspor72237 10-38
12.Hatayspor52214 7-38
13.Yeni Malatyaspor72236 10-48
14.Göztepe614110 737
15.Erzurumspor62138 11-37
16.Konyaspor61326 516
17.Kayserispor62044 9-56
18.Gençlerbirliği61234 7-35
19.Trabzonspor71249 14-55
20.Denizlispor61235 10-55
21.MKE Ankaragücü50144 9-51

HAVA DURUMU

22 Ocak 2021 CUMA
 • CTS 13.6°
 • PAZ 14.6°
 • PTS 14.6°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI