19° Parçalı az bulutlu

EKONOMİNİN ÖNEMİ VE KAPİTALİZM İLE LİBERALİZM

Biraz gecikerek yazdığım bu konuyu bu haftaki köşemde işlemek istedim .ETSO Meriç Konferans Salonu’nda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen ‘Edirne Ekonomi Zirvesi’ne Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Hürriyet Seyahat Genel Yönetmeni Serkan Ocak, Hürriyet Kelebek Yazarı […]
Köşe yazıları - 11 Mart 2018 18:41 A A

Biraz gecikerek yazdığım bu konuyu bu haftaki köşemde işlemek istedim .ETSO Meriç Konferans Salonu’nda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen ‘Edirne Ekonomi Zirvesi’ne Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Hürriyet Seyahat Genel Yönetmeni Serkan Ocak, Hürriyet Kelebek Yazarı Müge Akgün, Deniz Bank Bölge Müdürü Ahmet Çelik, Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe,  Nef İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur,  Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda iş adamı,Edirne’de ekonomik zirveyi konuştular . Bu kadar iş bilenin yanında bir konuşmayan sen mi kaldın diyeceksiniz ama ben de kendi köşemde bu konuyu konuşmaya kararlıyım.

Dünyadaki yaşam biçimleri, halkların var olması bireylerin yaşayabilmesi için olmazsa olmaz ve düşünüş sistemlerini, siyasi ve ideolojik yapıları meydana getiren ekonomiyi ekonomik yapıları tahlil etmek gerekmektedir bence. Zira bireyin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ekonomi gerekmekte, devletlerin ambargo olmadan ülke topraklarındaki halkını yaşatabilmesi için bağımsız bir ekonomisi, iş imkânları olan, sağlık, eğitim, adalet gibi temel hizmetlerini karşılayabilmesi için ekonomileri güçlü olması gerekmekte, belki de en önemlisi düşünen bireylerin olduğu toplum yaratabilmek için düşünmelerine yetecek zamanları olacak; 18 saat çalışıp, dinlenecek zamanı bile olamayan halk yerine kendisine zaman ayırabileceği, önce kendisini sonra da toplumu geliştirecek zamana sahip bir ekonomisi olması gerekmektedir. Tarihte oluşturulan tüm ütopik yönetimleri düşünelim şimdi ya da oluşturulan yönetim şeklindeki ideolojileri sosyalizm ve kapitalizm kutbunu ya da faşizmi düşünelim. Tüm bu düşüncelerde farklılıklar olmasına karşın her birinde sorun ekonomi değil miydi? Hitler, Kavgam’da anlatmış olduğu gibi ilk başlarda işçi partisi üzerinden hareket etmedi mi ya da Karl Marks meta ekonomisini artı değeri anlatarak asıl sorunun emeğin sömürüsü olduğunu söyleyerek ekonomi de olduğunu tahlil etmedi mi ya kapitalizme ne demeli mutluluğu sağlayamayan, istikrarı yakalayamayan günümüzde globelleşme adı altında tecelli eden ve Dünya’ya egemen olan kapitalizm de ekonomiye dayanmıyordu.  İnsanların sonsuz ihtiyaçları vardı ve kaynaklar sınırlıydı. Bu nedenle öncelikli problemin ekonomi olması doğaldı. Ancak sadece güçlülerin yaşamasını, en iyilerin hayatta kalmasını öngören acımasız kapitalizmin dünyaya hâkim olması açısından sorunun temeline inmek adına kapitalizme ve onun daha yumuşak adlandırılışı olan ve kişilere hak ve özgürlük tanındığı söylenilerek gözleri boyamaya yönelik liberalizme değinmek gerekmektedir.

Bazılarına göre sınırsız özgürlük olarak tanımlanan 16. y.y.’da oluşturulan kapitalizmin 1929 sonrası görünüşü liberalizm gerçekten de özgürlükçü müdür? Sorusunu kendimize sorup cevaplamamızı gerektirmektedir. Daha çok serbest ekonomi sistemine dayanarak oluşturulan ekonomide, düşüncede, siyasi sistemde, ideolojide özgürlüğü temel aldığı söylenen bu kavram uygulamada bu şekilde mi gerçekleş mişdir? Özgürlük; devletin karışmaması, dokunmaması, engellememesi gereken haklarını kişilerin kendi iradeleriyle kullanabilme serbestîsidir. İrade serbestîsidir. Liberalizmin felsesinin teorisyenlerinden olması açısından öncüsü olarak gösterilen J. Lock toplum sözleşmesi kurgusunda ilkel toplum aşamasında insanların barış halinde olduklarını, toplum sözleşmesi yaparken ise cezalandırma hakkını sadece devrettiğini ancak direnme hakkının tanındığını söyler. Hobbes’un aksine bunu söylerken, J. Lock Liberalizmin kurucusu olarak kabul edilir. Oysa buradaki tezatlık gözden kaçacak gibi değildir. Liberalizm özgürlükçü bir yaklaşım olarak tanımlanırken, J.Lock’un özellikle mülkiyet hakkına yüklemiş olduğu anlamdan kaynaklı olarak, mülkiyet hakkının tanınmasını özgürlük olarak kabul edip, hakların toplum sözleşmesiyle yönetilenlere devredilmesini; kurgusunda meşrulaştırmaktadır. O halde anarşizmi savunmamakla birlikte şu noktada Liberalizm gerçek anlamda özgürlükçü olamamaktadır. Sadece serbesti getirmektedir. Serbesti ise temelde özgürlüğün önünü kapatmaktadır. Zira serbest piyasa ekonomisinde kendisini gösteren ve olmazsa olmazının özel mülkiyet olduğu kapitalist sistemde A. Smith’in Ulusların Zenginliği adlı kitabında yazmış olduğu gibi aşamalı ekonomik sistemde özgürlük gerçekleşemememiştir. Sınırsız özgürlük olarak tanımlanan liberalizm ‘bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler’ ‘laissez faire laissez passer’ serbest piyasayı ve rekabet olması gerektiğini savunurken bu ilkeyle beraber kapitalizm; özgürlük kavramının sınırını belirleyen başkasının hakkının başladığı yeri ihlal etmektedir. Özgürlük adı altında serbest piyasa emeğin sömürülmesine sebep olmaktadır.

Kapitalizm ve liberalizm arasındaki en önemli fark ise kapitalizm sadece bir ekonomik sistemken liberalizm yönetimi ve ideoloji ile siyasette de şekil bulmaktadır. Zira sınırsız hak ve özgürlük olması gerektiğini savunmaktadır. Liberalizmin ilkeleri;

 1. a) Bireycilik
 2. b) Özgürlük
 3. c) Doğal düzen
 4. d) Rasyonalite ve Ekonomik insan(Homo Ekonomikus)
 5. e) Piyasa Ekonomisi
 6. f) Sınırlı ve Sorumlu Devlet de şekillenmekte olup; kapitalizmle başlayan; globalleşemeye kadar giden ve merkantilizm ile neo libelleri de içine alan sürecin bir parçasıdır.

Bu süreçler arasındaki ortak yön, özel girişimciye sınırsız mülkiyet hakkının tanınması ile özel girişimcinin istikrarı sağlaması yönündedir. Kapitalizm ve liberalizm ekonomik yapılanmada piyasa mekanizmasının yani “görünmez elin” istikrarı sağlayacağını savunmaktadır. Görünmez el kavramı, liberal düzende üretime karar veren özel girişimcinin bu kararı verirken tüketicinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi yararını maksimum seviyeye yükseltmeye çalışırken, asıl amaç olmasa da kendiliğinden daha doğrusu GÖRÜNMEZ EL tarafından toplumun yararının da en üst seviyeye yükselmesi söz konusu olacaktır. Bu sisteme göre görünmez elin bunu sağlaması ise ancak devletin piyasaya hiçbir müdahalede bulunmaması halinde mümkün olacaktır. Oysa günümüzde gerek 1929 Büyük Ekonomik Buhranı ile olsun gerekse stagflasyon Krizi (Durgunluk içinde enflasyon anlamına gelen bir kriz) olsun piyasa düzgün işlememekte A. Smith’in 1776’da Milletlerin zenginliği adlı eserinde öngörmüş olduğu devlet müdahalesi olmadan görünmez elin istikrarı sağlaması mümkün olamamıştır. Bu nedenle kapitalist düzenin süreç içinde öngörmüş olduğu ancak farklı maliyet ve para politikalarının uygulanacağı özünde kapitalist düzenin farklı şekilleri olan ekonomik sistemler oluşturulmuştur. Ancak yine de tekelleşmelerin, gelirde adaletsizliğin önüne geçilememiştir. Yani kapitalist düzen başarısız olmuş; görünmez el ve ‘bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler’ politikası sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla bölüşümünü sağlayamayarak ve sınıflı bir toplum yaratarak toplumsal yararı minumum seviyeye düşürmüştür.

Köşe yazıları - 18:41 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • ÇİNGENE ÇADIR TİYATROSU

  Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde kültürel, sosyal sorunları ile konu olan ülkemizin Roman vatandaşları 14 Mart 2010 yılında Roman Açılımı ile tanışmasını sağlamıştır. Aradan geçen 11 yıllık süre içinde 2016 yılında hazırlanan “Ulusal Stratejik Roman Eylem Planı” Resmi Gazete’de de yayımlandı. Roman Açılımında küçük adımlar atılmış ise de, bütüncül bir sosyal politika üretilemedi. Devletin […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • MUTLU YILLAR

  Moskova Devlet Tiyatrosu duvarlarında büyük çatlaklar meydana gelir. Dev bina inşa edilirken, oldukça sağlam olmasına rağmen, zamanla kalın kirişler çürümüş ve temel kaymıştır. Mühendisler binayı tamamen yıkmak yerine, büyük granit bloklarla değiştirmeye başlamış ve binanın temeli yenilenmiş. Rus yazar Grigoriy Petrov’un ünlü eseri ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ki birinci bölüm bu örnek ile başlar. İlk kez, 1923’de […]
 • VATANDAŞ ABUZER

  Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, yaşadın mı adam gibi yaşayacaksın tek ve Vatandaş Abuzer de yaşadıklarından öğrendikleriyle, hayatın güzelliklerini fark ederek insan gibi yaşamayı seçmişti. Bu onun hayat felsefesi olmuştu, hayatın her yönünden kendine yakışanı bulup onu kendi hayatına uygulayıp yeri geldiğinde gülen güldüren, yeri geldiğinde düşünen düşündüren bir hayat çizgisinde ilerliyordu ta ki elinde […]
 • Umutlu Yıllara

  Kocaman bir yılı geride bıraktık acısıyla tatlısıyla… Edirne Gerçek Gazetesi okurlarına bir yıl boyunca ciddi emeklerle hazırladığımız gazetemizi takip ettikleri, bize destek verdikleri için teşekkür ederiz. Bundan tam bir yıl önce gazetemizi çıkarmaya başladık. Basılı olarak çıkarmaya başladığımız gazetemizin fikri yıllar yılı aklımızdaydı aslında. Merak ediyorduk, okuyorduk, yazıyorduk, çevremizle paylaşıyorduk. Bir gün değerli dostumuz gazetemizin […]
 • Spotify Arsenal’ıiSatın Alabilir mi?

  Geçtiğimiz hafta Avrupa Süper Lig girişimi ile spor dünyasının sermaye hamlelerini tartışırken, bugün dijital dünyanın geldiği noktanın boyutunu gündem ediniyoruz. İddialara göre Spotify programının sahibi Daniel Ek, Arsenal futbol kulübünü satın almak istiyor. Stan Kroenke, Arsenal kulübünün mevcut sahibi ve Avrupa Süper Ligi atılımı sonrası taraftar tepkilerinden sonra takımındaki otoritesi sarsılmış görünüyor. Taraftarların büyük etkinliğinin […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • DOLMENLER

  Yıllardan beri Dolmenlerden bahseder dururuz. Dolmenleri söz konusu yaparız. Dolmenlerin öneminden bahsederiz. Peki, nedir bu Dolmenler? Şimdi kısaca bu soruya cevap verelim dostlar! Kısaca Dolmenleri tanımlayalım. Geçmişin bize bıraktığı yadigârların başında gelen Dolmenler evrensel bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Atalarımızın atalarının ışığı olan Dolmenler az farklılıklarla, çok farklılıklarla, ama esasında hemen hemen benzeri fonksiyonlarla çok […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • 2020’YE DAMGASINI VURAN ÜLKEMİZ VE DÜNYA KADINLARI

  Geçtiğimiz yıl dünya, başta milyonları etkileyen ve dünyanın neredeyse tüm ülkelerini etkisi altına alan COVID-19 pandemisi olmak üzere birçok kriz ile mücadele etti. Dünyadaki bu belirsizlikler ve kriz ikliminde de kadınlar öncülük etmeye devam ederek, en zorlu durumlarda bile hedeflerinden vazgeçmeyerek, kendi alanlarında başarılara imza atarak dünya sahnesinde kendini kanıtlayarak, normları yıkarak, cinsiyet eşitliğinin altını […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Galatasaray24163549 19+3051
2.Beşiktaş24163553 26+2751
3.Fenerbahçe24163547 26+2151
4.Trabzonspor24136531 24+745
5.Alanyaspor24126640 23+1742
6.Hatayspor24116739 29+1039
7.Gaziantep FK24108637 29+838
8.Karagümrük24107737 31+637
9.Antalyaspor24711624 29-532
10.Yeni Malatya2479830 31-130
11.Göztepe2478934 31+329
12.Sivasspor23610726 29-328
13.Konyaspor23761029 28+127
14.Ç. Rizespor24681029 41-1226
15.Kasımpaşa24751226 38-1226
16.Kayserispor24671117 28-1125
17.BB Erzurumspor24671123 36-1325
18.Başakşehir24661228 43-1524
19.Gençlerbirliği23551320 44-2420
20.MKE Ankaragücü23541426 39-1319
21.Denizlispor24461422 43-2118

HAVA DURUMU

16 Mayıs 2021 PAZAR
19°
 • PTS 24.8°
 • SAL 21.8°
 • ÇAR 25.9°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI