Parçalı bulutlu

Edirne Barosu’ndan ‘Avukatlık Kanunu’nda Yapılması Planlanan Değişiklik’ İle İlgili Açıklama

Güncel - 11 Mayıs 2020 13:03 A A

Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik ilgili barolardan tepki gelirken Edirne Baro Başkanı Alper Pınar konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Pınar, Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik konusunda henüz kamuoyuna sunulmayan taslak öncesine ait değerlendirmesinde ‘insan hakları ve hukukun üstünlüğü’ ilkesinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Baro Başkanı Av. Pınar, “Son günlerde kamuoyuna yansıdığı şekilde ve de TBB Başkanı Sn Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da açıklamasında da belirtildiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin taslak çalışması bulunmaktadır. Yapılmak istenen değişikliğin uzun yıllardan bu yana belirli aralıklarla gündeme geldiği bilinen bir gerçekliktir” diyerek başladığı değerlendirmesinde şunlara yer verdi: “​Son günlerde kamuoyuna yansıdığı şekilde ve de TBB Başkanı Sn Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da açıklamasında da belirtildiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin taslak çalışması bulunmaktadır. Yapılmak istenen değişikliğin uzun yıllardan bu yana belirli aralıklarla gündeme geldiği bilinen bir gerçekliktir.

​​Yapılması planlanan değişiklik sadece baroları ve avukatları ilgilendiren bir konu olmaktan ötedir. Meselenin, ülke, vatandaş, adalet sistemi, yargı camiası ile birlikte topyekün ele alınması hukukçu sorumluluk gerektiren bir husustur. Meseleye bu bakış açısı ile bakmayanların tarihsel sorumlulukları bulunmaktadır.

​​Oportünist yaklaşımların meselenin çözümüne katkı sağlamayacağı ve bir yere varamayacağı da açıktır. Karşımızda, yasalaşmak üzere hazırlıkları yapılan, içeriğini bilmediğimiz, yazılı ve görsel basında doğruluğu tespit edilemeyen haberlerle dolu ancak kamuoyu ile paylaşıldığı takdirde göreceğimiz bir taslak çalışması bulunmaktadır. Bu anlamda meseleye doğru ve hukukçu bakış açısı ile bakma zorunluluğumuz bulunmaktadır.

YASA YAPMA TEKNİĞİ AÇISINDAN TBB VE BAROLARIN SÜRECE KATILIMI

1-Anayasamıza göre yasama yetkisi TBMM’dedir. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu Anayasamızın başlangıç ilkeleridir. TBMM, Anayasa ve de seçim kanunlarında yer alan düzenlemeler kapsamı ile yapılan seçimlerde, seçme hakkı ve yeterliliği bulunan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nın verdiği oyların, sonuç olarak milli iradenin tecellisi sonucunda seçilen milletvekilleri tarafından oluşmaktadır. Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca “kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir”. Bir teklif olabilmesi için de bir taslak olması gerekmektedir. Ortada üzerinde tartışabileceğimiz bir taslak olmadığından, olmayan bir taslak üzerinden görüş bildirmek, hatalı ya da eksik bulduğumuz hususlar üzerinde görüşümüzü sunmak mümkün değildir, hukukçu ciddiyetimiz de buna izin vermemektedir. Bu noktada üzerinde durmamız gereken hususlardan ilki, kanun koyucunun, Anayasa ve hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla düzenleme yapma konusunda takdir yetkisine sahip bulunmakla birlikte, kanunların kamu yararına sağlanması amacına yönelik olması, genel objektif adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçülerini gözetmesini hukuk devletinin gereği olarak dilemektir. Bu kapsamda taslak çalışmasını yapanların taslağın teklif aşamasına dönüşmesinden önce, taslağın muhatabı olan barolara ve TBB’ye ve tüm yazılı ve görsel medyaya sunmaları ve de üzerinde rahatça tartışma, görüş bildirme zeminini hazırlamaları hukuk devleti ilkesi açısından önemlidir. Aksi durum, üzerinde yeterince müzakere edilmeyen bir taslağın, teklif haline gelmesi, parlamentoya sunulması ve sonucunda, muhatapları tarafından tam olarak benimsenmeyen, kabul görmeyen, uzlaşı bulunmayan bir metin haline gelmesine sebep olacaktır. Bu bakımdan, hazırlanacak taslak üzerinde özellikle TBB ve baroların görüş ve düşüncelerinin alınması, geniş bir müzakere ortamının yaratılması beklentimiz ve de görüşümüzdür.

ÇOKLU BARO, ALTERNATİF BARO TARTIŞMALARI

​​2-Avukatlık Kanununda değişiklik yapılacağına dair çıkan her haber sonrasında, çoklu baro, alternatif baro, barolara üye olma zorunluluğunun kaldırılması tartışmalarının gündeme getirilmek istendiği görülmektedir. Taslak içeriği belli olmamasına rağmen, esasen baroların şu an odaklanması gereken en önemli nokta bu husustur. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, laik demokratik Cumhuriyete sonuna dek sahip çıkan baroları parçalama ve de bu sayede hukuk devletini zayıflatma gayesinde olanlara fırsat verilmemesi için tüm baroların tek vücut olarak doğruluğu tespit edilemeyen bu girişime karşı “düşünülmesi dahi mümkün değildir” anlamında birlikte tepki vermesi gerekmektedir. Bu durum, muhatabı olan tüm kişi ve kurumlara doğru ve akılcı argümanlarla anlatılmalıdır.

​​Baroların, Anayasada yerini bulan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü oldukları, gerek Anayasa, gerek 1136 sayılı kanunun 76 ncı maddesi ve bir çok yargısal içtihat karşısında tartışmasızdır. Bu niteliği ile bir kısım sivil toplum örgütlerinden farklıdır. Türk Ceza Kanunu 6 / d fıkrası “Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar” şeklinde düzenlenmiştir. Burada açıkça avukat yargı görevini yerine getiren kişi olarak tanımlanmıştır.
​​Avukatlık Kanunu md 1 de avukat; yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı temsil eder olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun, 77 nci maddesi de baronun kurulması için en az 30 avukatın bulunması şartı konulmuştur. Kurulan baro tüzel kişiliğini ancak kuruluşunu Barolar Birliğine bildirme ile kazanır 77/3.

​​Barolar birliği, 109 ncu madde de belirtildiği üzere, tüm baroların katılması ile oluşan bir kuruluştur. Görüldüğü üzere asıl olarak; aslında yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden ve yargı görevini yürüten avukat, baroyu ve barolar birliğini kuran kişidir. Bu nedenle baroların, yargının kurucu unsurlarından biri olduğu kanunlar karşısında tartışmasızdır.

​​Meseleye bu bakış açısı ile bakıldığında, yapılmak istenen değişikliklerin daha dikkatle değerlendirilmesi gerektiği, baroların zayıflatılmasının esasen yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın zayıflatılması anlamına geleceğinin kuşkusuz olduğu öncelikle saptanmalıdır.

​​Bu saptamanın doğal sonucu, kanuni dayanakları ile yukarıda izah edildiği gibi yargı görevinin kurucu unsurlarından olan avukatları ve de kurdukları baroları çoklu baro haline getirmek esasen bağımsız savunmaya zarar vermektir. Esasen bu husus baroların siyaset alanına girdiği düşüncesi ile tartışmaya açılıyor ise çoklu baro yaratılmasının ve üye olma zorunluluğunun kaldırılmasının, siyasi nitelikteki oluşumlara asıl ortamı yaratacağı, tamamen siyasi perspektife sahip marjinal düşüncelerin bir araya gelerek siyasi baro oluşumlarının oluşabileceği ve bu durumun bağımsız savunma amacına ve niteliğine uygun düşmeyeceği görülmeli ve anlaşılmalıdır. Bu nedenle, bu husus TBB, tüm baroların ve avukatların kırmızı çizgisidir. Bu konu bir daha konuşulmamak üzere tarih sahnesinde yerini almalıdır. Barolar, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü noktasında, laik demokratik Cumhuriyetin teminatı, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün yılmaz savunucusu, insan hak ve özgürlüklerinin bekçisi ve de adaletin olmazsa olmazı bağımsız savunmanın ta kendileridir. Çoklu baro, alternatif baro, barolara üye olma zorunluluğunun kaldırılması söylemleri bir daha gündeme gelmemek üzere imha edilmelidir.
​​Taslak çalışmasının kamuoyuna sunulması sonrasında yapılacak çalışmalarda gerekli görüş ve düşüncelerimizin tüm muhatapları ile paylaşılacağını, kuruluş ve işleyiş amaçlarımızdan biri olan “insan hakları ve hukukun üstünlüğü” ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi açıkça beyan ediyorum.” Haber Merkezi

Güncel - 13:03 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • Aç Köpek Fırın Duvarını Deler

  2010 Roman Açılımı rüzgârlarının estiği, yaprakların henüz solmadığı günlerdi. Şarkıcı Kibariye ablam “Kim bilir?” şarkısının ahengi içinde yanıp tutuşuyordu. “Kim bilir, bu gidişin dönüşü olacak mı ? Ah nasıl bakacağım yollarına Ufkumda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar bu dertli olacağım kim bilir?” diye. Yıl 2020. Romanların ufkunda güneş hala doğmadı. Doğan […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • DİEGO İÇİN

  Yazı yazmak, yazı fikirlerini düşünmek ve insanlara bir şeyler anlatmak hep hoşuma giden bir olgu, özellikle de konuları dallandırıp budaklandırarak, konudan konuya geçe geçe… Bazı yazıları kaleme almak ise, pek de öyle olmuyor. Bunları deneyimlemek acı ve eğitici. İlk paragrafı kendi hayat öğretim için not düşmek adına kaleme almış olabilirim, yazmak için klavye başına geçmek […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Fenerbahçe752012 6617
2.Alanyaspor651015 21316
3.Galatasaray74129 5413
4.Fatih Karagümrük732214 8611
5.Çaykur Rizespor732210 8211
6.Kasımpaşa73228 6211
7.Başakşehir73139 8110
8.Beşiktaş63129 9010
9.Gaziantep FK71519 10-18
10.Sivasspor62226 7-18
11.Antalyaspor72237 10-38
12.Hatayspor52214 7-38
13.Yeni Malatyaspor72236 10-48
14.Göztepe614110 737
15.Erzurumspor62138 11-37
16.Konyaspor61326 516
17.Kayserispor62044 9-56
18.Gençlerbirliği61234 7-35
19.Trabzonspor71249 14-55
20.Denizlispor61235 10-55
21.MKE Ankaragücü50144 9-51

HAVA DURUMU

4 Aralık 2020 CUMA
 • CTS 15.6°
 • PAZ 14.3°
 • PTS 11.3°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI