Açık

Covid-19’a Karşı Yüzme Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler-ÖZEL HABER

Çevre - 26 Mayıs 2020 21:34 A A

Makine Mühendisi Üzeyir Uludağ, toplum sağlığı için önemli olan; halka açık spor salonlarını, açık kapalı yüzme havuzlarını ve diğer ortak aktive yapılan kamusal alanları kullanırken, alınması gereken önlemleri gazetemiz GERÇEK’e anlattı.

Uludağ, Koronavirüs(covid-19) karşı yüzme havuzlarında alınması gereken önlemleri şöyle açıklıyor: Covid-19, Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkmasından sonra hızla yaygınlaşarak milyonlarca insanı etkilemiştir. Covid-19’un küreselleşmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pandemi ilan etmek zorunda kalmıştır.

Dünya ülkeleri pandemi sonucu, ekonomik, sosyal ve kültürel durumuna, vaka sayısına bağlı olarak bir çok önlem almış ve hayata geçirmiştir.

Dünya ülkeleri günlük yaşamda önlemler alırken, bilim insanları Covid-19’u önlemek için aşı ve ilaç bulma çalışmalarını sürdürmektedir.

Dünya genelindeki ve ülkemizdeki günlük vakalara baktığımızda, kısa zamanda Covid-19’dan kurtulmamızın mümkün olmadığı gözükmektedir. Etkili bir ilaç ya da aşı geliştirilene kadar ekonomik ve sosyal yaşamımızı ilgili kurumlarca açıklanan önlemlere uyarak ve kişisel önlemlerimizi alarak devam ettirmek zorundayız.

Toplum sağlığı için önemli olan; halka açık spor salonlarını, açık kapalı yüzme havuzlarını ve diğer ortak aktive yapılan kamusal alanları kullanırken, alınması gereken önlemleri ABD ve Avrupa ülkelerinin bir çoğu ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CDC (Center for Desease Control Prevention) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin çalışmalarını esas almaktadır.

CDC, Resmi Web sitesinde; “Su ve COVID-19 SSS, İçme Suyu, Arıtılmış Eğlence Suyu ve Atık Su Hakkında Bilgi Başlığı” altında “Covid -19’a neden olan virüs, havuzlar, SPA küvetleri, kaplıcalan ve su oyun alanlarına yayılabilir mi?” sorusuna cevap olarak; “COVID-19’a neden olan virüsün insanlara havuzlarda, hidromasajlı küvetlerde, kaplıcalarda veya su oyun alanlarında yayılabileceğine dair bir kanıt yoktur.” açıklamasını yapmıştır.

CDC’den yapılan açıklamada; “Bu tesislerin standartlara uygun işletilmesi, periyodik kontrol ve bakımının zamanında yapılması dezenfektan olarak kullanılan klorun ve havuz suyundaki serbest klor değerinin sağlanması ve sürekliliği halinde sudaki virüsü etkisiz hale getirebileceği” belirtilmiştir.

CDC’nin açıklamalarında; Halka açık, açık ve kapalı yüzme havuzlarını işleten, yöneten ve kullanan insanların, bu tesislerde COVİD-19 virüsünün yaygınlaşmasını engellemek için genel hijyen ve sanitasyon kurallarına ve bireysel hijyene uyulması gerektiği net olarak belirtilmektedir.

Ülkemizde, havuz suyunun hijyen değerleri sağlayabilmesi için, halka açık tesislerin; TS 13661, UHE 4 ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmeliklerine uygun yapılması ve bu standartlara uygun işletilmesi gerekiyor. Ayrıca bu tesislerin Proje yapım aşamasında, uygulama ve işletme aşamasında, ilgili bakanlık ve yerel yönetimler tarafından denetlenmesi gereklidir.

COVİD 19 VİRÜSÜNÜN YAYGINLAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN AÇIK VE KAPALI ÖZEL YÜZME HAVUZLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Özel yüzme havuzları, aile bireyleri tarafından kullanılan havuzlardır.

Aile bireylerinin, kişisel hijyenlerine dikkat etmelerinin yanı sıra; havuz filtrasyon tesisatı ve dezenfeksiyon tesisatlarının, periyodik bakımlarını zamanında yapması ve işletme kurallarını kontrol ve takip etmeleri halinde, havuzu birlikte kullanmalarında bir sakınca yoktur.

Ancak bu havuzlarda belli bir süre kullanıma ara verildiyse, yeniden devreye alabilmek için:

 1. Havuz açık ve kullanılmadığı sürece su dolu ve korunmamışsa (Dış etkilere karşı, otomatik veya manuel kapatma sistemi-örtü yoksa);
 1. Havuz suyu ve borular içindeki suların tamamı boşaltılmalı,
 2. Kum filtresi içindeki kuvars kum kontrol edilmeli, kumda topaklanma, kireçlenme varsa yenisi ile değiştirilmeli,
 3. Havuz yüzeyleri, manuel olarak önlem alınarak dezenfektan ile dezenfekte edilmeli,
 4. Havuz merdiveni, duş ve günlük kullanımda insan eli temas eden her yer dezenfekte edilmeli,
 5. Havuz doldurulup şok klorlama yapılmalı ve kesintisiz en az 24 saat çalıştırıldıktan sonra havuza girilmelidir.

COVİD-19 VİRÜSÜNÜN YAYGINLAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN AÇIK KAPALI GENEL KULLANIMA AÇIK HAVUZLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Birden fazla insanın ortak olarak kullandığı havuzlar genel kullanıma açık havuzlardır.

Bu kapsamda;

1-Spor amaçlı havuzlar, (Olimpik boyutlardaki havuzlar, Eğitim havuzları)

2-Otel ve motel havuzları, SPA’lar,

3-Site havuzları (Yazlıklarda bulunan havuzlar, kentlerde yaz kış kullanılan site havuzları)

4-Apartman havuzları

5-Eğlence ve aktivite havuzları (Aquapark düşme havuzları, dalga havuzları, atraksiyon havuzları)

6-Özel amaçlı havuzlar. (Terapi havuzları, engelli havuzları)

Genel kullanıma açık yüzme havuzlarını sağlıklı ve güvenli kullanabilmek için, site yönetimleri, tesis yöneticileri her zamanki uygulamalarından farklı olarak pandemi koşullarını, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerini, yürürlükteki standartları dikkate alarak havuzların kullanımı ile ilgili uygulama planı yapmalıdır.

Buna göre;

Tesis yöneticileri tesisin büyüklüğüne bağlı olarak, konu ile ilgili uygulama planını hayata geçirecek bir sorumlu ve yeterli sayıda havuz operatörü istihdam etmelidir.

COVİD 19’UN YAYGINLAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN GENEL KULLANIMA AÇIK YÜZME HAVUZLARINI İŞLETMEYE ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKLİ İŞLER

A- Filtrasyon Dezenfeksiyon ve Elektrik Tesisatında Yapılacak Kontroller ve Alınacak Önlemler

 1. Kum filtresi içindeki kuvars kum kontrol edilmeli, Kumda, topaklanma, kireçlenme ve uzun süre kullanılmamasından kaynaklanan, çamur (lığ) ve koku varsa kuvars kumun boşaltılarak yenisi ile değiştirilmesi gereklidir.
 2. Sirkülasyon pompalarının ön filtreleri kontrol edilmeli, ön filtre sepeti temizlenmeli, gerekirse yenisi ile değiştirilmelidir.
 1. Pompa elektrik motorunda arıza varsa tamir edilip çalışır hale getirilmeli,
 2. Pompa gövdesi giriş çıkış bağlantıları kontrol edilmeli, sızdıran conta ve bağlantı ekipmanları değiştirilmelidir.
 1. Dezenfeksiyon Tesisatında bulunan;
 1. Dozaj pompalarının çalışır halde olup olmadığı kontrol edilmeli,
 2. Otomatik dezenfeksiyon ünitesinde bulunan; Klor, Ph ve Redoks ünitelerinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmeli,
 3. Klor ve Ph elektrotları yenisi ile değiştirilmeli ve kalibrasyonu yapılmalı,
 4. Kimyasal kapları kontrol edilmeli, manuel veya motorlu karıştırıcıların, seviye sensörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, gerekiyorsa yenisi ile değiştirilmelidir.
 1. Elektrik tesisatı kontrol edilmelidir.
 1. Pano içinde bulunan ekipmanların çalışır vaziyete olup olmadığı kontrol edilmeli,
 2. Trafolar, aydınlatma armatürleri kontrol edilmeli gerekirse yenisi ile değiştirilmelidir.
 1. Makine dairesinde;
 1. Makine dairesinde doğal veya cebri sirkülasyon sisteminin çalışır vaziyette olup olmadığı kontrol edilmeli,
 2. Havuz suyu şartlandırılmasında kullanılan, dezenfektan ve kimyasalların depolandığı mekanlardaki havalandırma sistemi kontrol edilmeli.
 3. Makine dairesinde bulunan Rogar doğal giderli ise çalışır durumda olduğu kontrol edilmeli, Rogar doğal giderli değilse kullanılan drenaj pompası ve hatları kontrol edilmeli,
 4. Makine dairesinde operatörlerin kullanması için bulunan, WC, Duş ve lavabolar gözden geçirilmeli ve hijyen sağlayabilmek için önlemler alınmalı ve düzenli olarak hijyen koşulları kontrol edilmeli,
 5. Havuz operatörleri için gerekli olan ve bulundurulması zorunlu olan iş güvenliği ekipmanlarının yeteri kadar ve kullanılabilir durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. (Gaz Maskesi, Maske, Eldiven, Siperlik, Gözlük, Koruyucu Kıyafet vs.)

B- Havuz ve Denge Tankında Yapılacak Kontroller ve Alınacak Önlemler

 1. Açık yüzme havuzu mevsimden dolayı ve başka bir nedenden dolayı, kapatılmış ve filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatı belli periyotlarla çalıştırılmamış ise ;
 1. Havuz suyu ve Denge tankı suyu boşaltılmalı,
 2. Havuz , denge tankı, duvar yüzeyleri ve tabanda kireçlenmeler varsa kaplamaya zarar vermeden temizlenmeli,
 3. Derzler gözden geçirilmeli, derzler metal bir aletle boşaltılarak, epoksi esaslı hijyen koşullara uygun derz dolgu malzemesi ile yeniden doldurulmalı,
 4. Havuz ve denge tankı duvarları ve tabanları yüzey dezenfektanı ile manuel olarak önlemler alınarak dezenfekte edilmeli,
 5. Havuz çevresi ve yürüme platformu temizlenmeli, yürüme platformu su birikintisi olmayacak şekilde düzenlenmeli ve tüm yüzeyler dezenfekte edilmeli,
 6. Havuz ve Denge tankı taze su ile doldurulup şoklama yapılmalı,
 7. Suyun şartlandırılmasından sonra en az 24 saat yüzücü almadan çalıştırıldıktan sonra, işletmeye açılmalıdır.
 1. Açık yüzme havuzu mevsimden dolayı ve başka bir nedenden dolayı kapatılmış ancak, çevre koşullarından korunmuş ve filtrasyon dezenfeksiyon tesisatları belli periyotlarla çalıştırılmış ise;
 1. Havuz suyu şoklaması yapılmalı,
 2. b- Havuz çevresi ve yürüme platformu temizlenmeli, yürüme platformu su birikintisi olmayacak şekilde düzenlenmeli ve tüm yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
 3. Havuzlar, suyun şartlandırılmasından sonra en az 24 saat yüzücü almadan çalıştırılıp öyle işletmeye açılmalıdır.

C- Tesiste Çocuk Yüzme Havuzu Varsa Alınması Gereken Önlemler

 1. Filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatının büyükler havuzundan ayrı olması gerektiğini unutmamak gerekir, Filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatı ortak ise kesinlikle kullanıma açılmaması gerekir.
 2. Çocuk yüzme havuzunda filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatı ayrı ise, her türlü koşulda havuz suyunu, boşaltıp, yüzeyler dezenfekte edilmeli ve taze su ile doldurulmalı, şok uygulaması yapılmalı, su şartlandırıldıktan sonra ve 24 Saat çalıştırıldıktan sonra kullanıma açılmalıdır.
 1. AÇIK VE KAPALI HAVUZLARIN ORTAK KULLANILAN MEKANLARDA COVİD 19’UN YAYGINLAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER:

Yüzme havuzları ve SPA, Whirl pool, termal havuzları kullanabilmesi için öncelikle; filtrasyon, dezenfeksiyon tesisatının standart ve şartnamelere uygun olarak yapıldığını standartlar ve şartnamelere uygun işletildiğini kabul ederek, havuz içinde, havuz çevresinde alınacak önlemler.

(COVİD 19’un havuz suyu içinde etkisiz olabilmesi için serbest klor değerinin sürekliliğinin sağlanması gereklidir.)

 1. Havuz Çevresinde Alınması Gereken Önlemler
 1. Havuz mahalline girişin bir veya iki yerden kontrollü olarak girilmesi sağlanmalıdır.
 2. Havuz giriş yerlerinde havuza girmeden önce ayak dezenfekte yalağı olması gerekir, yoksa piyasadan hazır olarak sağlanmalıdır. (Havuz ayak dezenfekte yalağı su derinliği bir insanın en az ayak bileği seviyesinde olmalı, genişliği ise ortalama bir insanın atlayarak geçemeyeceği genişlikte olmalıdır.)
 3. Havuza giren insan sayısı [kullanıcı sayısı] ¼ oranında azaltılmalıdır.

Havuz kullanıcı sayısı ,N=A.n/a formülü ile belirlenir,

N=Anma yükü 1/h

n=Kullanıcı frekansı [Peryodu] 1/h

a=Kişi başına düşen su alanı ; Derinliği 1,35 Mt.’ye eşit ve küçükse 2,7 m2, Derinliği 1,35 mt.’den büyükse 4,5 m2 olarak alınır.

4. Otel Motel, Site, Apartman havuzlarından faydalanacak insanlar, havuz mahalline havlusu ve kişisel bakım ve koruma ekipmanları ile gelmelidir. (Maske, el dezenfektanı, yedek havlu). Soyunma, giyinme dolapları kullanılmamalıdır. Kent merkezlerinde bulunan halka açık ticari yüzme havuzlarında, Soyunma dolapları genel olarak dezenfekte edilmeli, her kullanıcıdan sonra dezenfekte işlemi tekrar yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

 1. Havuz mahalline gelen yüzücüler, ayak yıkama yalağından geçtikten sonra, yapılacak basit düzenleme ile, duşların bulunduğu alanlara yönlendirilmelidir.
 1. Havuz çevresinde bulunan şezlongların konumu en az iki metre aralıklı olarak düzenlenmelidir.
 2. Havuz çevresinde bulunan masalar sosyaleşmeyi engelleyecek ve fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmeli, yeterli alan yoksa iptal edilmelidir.
 3. Tuvaletler ve lavabolar belli periyotlarla dezenfekte edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Tuvaletlerde sıvı sabun ve kağıt havlu kullanılmalı ve bunlar belli periyotlarla kontrol edilmelidir.
 1. Yüzücülerin Havuz çevresinde 2 metre mesafe kuralına, maske takma kuralına uyması kontrol edilmeli, gerekirse uyarılmalıdır.
 2. Havuz mahalline gelen insanların, girişte ateşi kontrol edilmeli, Hapşırma, karın ağrısı, ishal olan insanlar havuz mahalline alınmamalı, öksüren insanlar havuz mahallinden hemen uzaklaştırılmalıdır.
 3. İnsanların sağlığını korumak ve bulaşıyı önlemek için, zorunlu olan kuralları yazılı olarak insanların görebileceği yerlere asmalı ve belli periyotlarla sesli uyarılar yapmalıdır.
 4. Havuz suyu dezenfeksiyonu için önemli olan Ph ve Klor ölçümü otomatik ve düzenli olarak yapmalı ve bu değerler havuz çevresinde insanların görebileceği dijital ekranlara yansıtmalıdır. (Açık yüzme havuzlarında Serbest Klor değeri 1,0-3,0 mg/lt. Kapalı havuzlarda ise 1,0-1,5 mg/lt.olmalıdır. Ph değeri ise 7.2-7.8 değerleri arasında olmalıdır.)
 5. Havuz çevresinde ortak mekanlarda bulunan; havuz merdivenleri, duşların vanaları, kapı kolları, musluklar, masalar, havuz korkulukları dezenfekte edilmeli ve bu işlem gün içinde periyodik olarak tekrarlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır
 1. Havuz İçinde Yüzücülerin Uyması Gereken Konular ve Alınacak Önlemler
 1. Yüzücüler havuza girmeden önce duş alıp ellerini dezenfekte etmeli ve havuzdan çıktıktan sonra yine duş almalı ve ellerini dezenfekte etmelidir.
 2. Yüzücüler yüzme sırasında fiziki mesafeye dikkat etmelidir. (İki yüzücü arası mesafe 2.0 mt.dir.)
 3. Yüzücüler havuza girerken mutlaka bonelerini takmalıdır.

Referanslar ve faydanılan kaynaklar:

1-Yüzme havuzlarının tabi olacağı Sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik. Resmi Gazete:6.3.2011-27866

2-UHE-4 Umimi Kullanıma açık Yüzme ve terapi havuz tesisleri için kurallar. 28.Şubat 2015

3-TS -13661-Nisan 2015

4-Havuz Operatörü el Kitabı UHE yayını II.Basım Mart 2009

5-https://www.swimmingpool.com/coronavirus/

6-https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/08/853018233/coronavirus-faqs-do-temperature-screenings-help-can-mosquitoes-spread-it

7-https://patch.com/california/murrieta/swimming-pool-guidelines-relaxed-riverside-county-coronavirus

8-https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/index.html

9-https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/index.html

10-10-Kültür ve Turizm Bakanlığı 12.05.2020 Tarih,2020/6 No lu genelgesi

Çevre - 21:34 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • Aç Köpek Fırın Duvarını Deler

  2010 Roman Açılımı rüzgârlarının estiği, yaprakların henüz solmadığı günlerdi. Şarkıcı Kibariye ablam “Kim bilir?” şarkısının ahengi içinde yanıp tutuşuyordu. “Kim bilir, bu gidişin dönüşü olacak mı ? Ah nasıl bakacağım yollarına Ufkumda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar bu dertli olacağım kim bilir?” diye. Yıl 2020. Romanların ufkunda güneş hala doğmadı. Doğan […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • DİEGO İÇİN

  Yazı yazmak, yazı fikirlerini düşünmek ve insanlara bir şeyler anlatmak hep hoşuma giden bir olgu, özellikle de konuları dallandırıp budaklandırarak, konudan konuya geçe geçe… Bazı yazıları kaleme almak ise, pek de öyle olmuyor. Bunları deneyimlemek acı ve eğitici. İlk paragrafı kendi hayat öğretim için not düşmek adına kaleme almış olabilirim, yazmak için klavye başına geçmek […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Fenerbahçe752012 6617
2.Alanyaspor651015 21316
3.Galatasaray74129 5413
4.Fatih Karagümrük732214 8611
5.Çaykur Rizespor732210 8211
6.Kasımpaşa73228 6211
7.Başakşehir73139 8110
8.Beşiktaş63129 9010
9.Gaziantep FK71519 10-18
10.Sivasspor62226 7-18
11.Antalyaspor72237 10-38
12.Hatayspor52214 7-38
13.Yeni Malatyaspor72236 10-48
14.Göztepe614110 737
15.Erzurumspor62138 11-37
16.Konyaspor61326 516
17.Kayserispor62044 9-56
18.Gençlerbirliği61234 7-35
19.Trabzonspor71249 14-55
20.Denizlispor61235 10-55
21.MKE Ankaragücü50144 9-51

HAVA DURUMU

1 Aralık 2020 SALI
 • ÇAR 3.9°
 • PER 9.4°
 • CUM 10.5°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI