-6° Açık
 • EURO 6.57
 • DOLAR 5.94

9 Maddede Kanal İstanbul

Köşe yazıları - 6 Ocak 2020 00:38 A A

Yaşadığımız sistem içerisinde hayatımıza nasıl etki edeceği üzerine elbette 9 maddeye sığmayacak kadar önem arz eden bu kanal projesi! Gündem ne kadar değiştirilmeye çalışılsa da bu konuya duyarsız kalmak olanaksız. Sadece bu konu özelinde değil elbette bulunduğumuz coğrafyada da Tekirdağ aktif fay hattı üzerine yapılacak olan kimyasal depoda bir o kadar problem. Neredeyse bu problemleri her şehirde görebiliriz çünkü sistem aynı ve bu sistemi değiştirecek olan da yine bu şehirlerde yaşayan yurttaşların projelere vereceği haklı tepkiler olacaktır.
Kanal projesi bir süredir gündem oluştururken hem Edirne’de hem diğer şehirlerde bu kanalın yapılmasıyla birlikte oluşacak tahribatlar hakkında sivil toplum örgütleri ve sendikalar tarafından açıklamalar yapılıyor. Peki bu kanal projesinin bariz bir şekilde ortaya çıkaracağı sorunlar nelerdir diye tartışılırken en somut başlıkları şöyle özetleyebiliriz. Bir sürü gerekçe var ve hiç biri ne giden doğayı yok alan canlıları ne de oradaki yaşamı geri getirecek, bu aşikar. Bu maddeleri okuyup da hala olması taraftarı isen ya Türkçe bilmiyor ya da olayı anlamışsın ama onu da yanlış anlamışsındır demektir. Daha bir şey yazmaya gerek yok, şimdi okuyorsunuz sonra da olacakları göreceksiniz!…
İstanbul’un suyu azalacak
Yapılan bilimsel modellemelere göre, Küçük Çekmece Terkos Gölü güzergahından çıkacak hafriyat 237 milyon metreküp olacak. Bakan’ın açıkladığı güzergah, Sazlıdere Barajı’nın feda edilmesi ve İstanbul’un bugün kullandığı suyun yaklaşık yüzde 7 azalması anlamına geliyor. (ÇED başvuru dosyasında barajla ilgili, “İstanbul’un 24-25 günlük su ihtiyacını sağlayan Sazlıdere Barajı ön plana çıkmakta olup, bu projenin uygulanması halinde, güzergâh üzerinde yer alan bu barajın iptali gerekecektir” deniyor)
Çıkan hafriyat…?
237 milyon metreküplük kazının taşınacak hacim olarak boyutu yaklaşık olarak 355 milyon metreküpe tekabül ediyor. (havalanmış malzeme hacmi=1.5 x kazılacak hacim) Bu boyuttaki bir hafriyatın tek seferde taşımak için 20 metreküp kapasiteli 17 milyon 750 bin kamyona ihtiyaç var. Örneğin, 1000 kamyonun çalıştığı ve her kamyonun da bir günde 10 sefer yaptığı varsayıldığında günde 200 bin metreküp malzeme taşınabilir. Buna göre toplam hafriyatın taşınabilmesi için 1775 güne veya yaklaşık beş yıla ihtiyaç var. Bu basit hesap en az hafriyat gerektiren güzergahta bile ortaya çıkacak olan kazı ve taşımacılığın boyutlarının ne olacağını gösteriyor.
İklim savaşlarında level:2
Projenin yapıldığı alan ve yakın çevresi kısa zamanda ısı ve nem akıları, sıcaklık, nemlilik, buharlaşma, rüzgar rejimlerini etkileyerek kentsel ısı adasına dönüşecek.
Ne çektin be Ekosistem!
İstanbul’un doğal ekosistemleri (ormanlar, kumul alanlar, fundalıklar, sulak alanlar) 2500 civarında çiçekli bitki ve eğrelti türüne ev sahipliği yapıyor. Bu sayı Avrupa’daki birçok ülkeden daha yüksek. İstanbul’un florasında yer alan bitkilerden 40’ı Türkiye için, 23 tanesi ise İstanbul ve yakın çevresi için endemik. Uluslararası düzeyde İstanbul’un ormanları da, Avrupa’da acil korunması gereken 100 orman alanından biri. “Avrupa Ormanlarının Sıcak Noktaları” olarak kabul edilen bu alanlar, biyolojik zenginlik, genetik değerler, Avrupa’ya özgü orman tiplerinin temsili, ekosistemlerin bütünselliği ve karşı karşıya bulunduğu tehditlerin büyüklüğü dikkate alınarak seçildi.
Ormanlar; yeşil zenginlikten gri çöküşe doğru!
Kanal İstanbul’un güzergahı, büyük oranda Çatalca Orman İşletmesi sınırları içine de giriyor. Bir zamanlar hayli zengin olan orman varlığı, tarla açmalar, taş ve maden ocakları, yol ağları, sanayi ve yerleşim alanların genişlemesi gibi nedenlerle büyük ölçüde yok edildi. Genel olarak 255 bin hektarlık bir alana sahip olan Çatalca Orman İşletmesi sınırları içerisinde yer alan alanların 107 bin hektarı ormanlık alanlardan oluşuyor. Uzunluğu 45 km civarında olan güzergahın yaklaşık 20 kilometresinin ormanlardan geçeceği ve kanal genişliğinin 100-150 metre olacağı düşünülürse, kaba bir hesapla 300-350 hektar civarında orman alanının, yalnızca kanalın fiziki varlığı ile doğrudan

 

ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.
Canlı türlerinin yok oluşu
Doğal alanlardaki ekolojik sistemlerin işleyişi bozulurken canlı türlerinin geleceği de tehlikeye atılacak. Tamamen insanın sorumlu olduğu bu süreçlerde ilk ve en büyük bedeli ödeyen diğer canlılar oluyor. Terkos Gölü’nü de kapsayan geniş havza, Önemli Bitki Alanı olmasının yanı sıra, sahip olduğu hayvan türleri ve bunların barınmasına olanak veren doğal yaşam alanları ile biyolojik çeşitlilik açısından İstanbul’un elde kalan son doğal alanlarından biri. Kanal, iki denizi yeni bir koridorla birbirine bağlamakla kalmayacak, İstanbul’un Avrupa yakasını Trakya’dan ayırarak ortada dört tarafı denizlerle çevrili bir ada yaratacaktır. Böyle bir izolasyon, çevresinden koparılmış bu kara parçasında yaşayan tüm hayvanlar açısından tehlike demek…
Tarım arazileri
Bölge, tarımsal üretim açısından da son derece önemli. 545 bin hektar alana sahip İstanbul’un yaklaşık yüzde 25’i tarım alanlarından oluşuyor. Bunun yüzde 86’sı, Kanal İstanbul’un konumlandığı Avrupa yakasında yer alıyor. Yeraltı sularının da kanaldan sızıntılarla kullanılamaz hale geleceğini vurgulanırken, Kanal etrafında gelişecek kentin kuzeye ilerlemesi halinde orman alanları, güneyde ise tarım arazileri kaybedilecek.
Ekonomik riskler
İstanbul ile ilgili hiçbir master planda yer almadığı için projenin maliyetiyle ilgili pek çok rivayet mevcut. En son havuz medyasında yer alan bir haberde 65 milyar TL ibaresi yer alsa da, Bakan maliyetle ilgili bilgi vermekten ısrarla kaçındı. Kamuoyunda yönetimi devredilen kamu kuruluşlarının varlıklarının ne şekilde kullanılacağına yönelik belirsizlikler olması, denetiminden ve şeffaflıktan uzak tutulması açısından çokça eleştirilen Varlık Fonu kaynağının ilk aktarılacağı projenin Kanal İstanbul olacağı belirtilmişti. Varlık Fonu’nun kurulmasına dair gerekçeler sıralanırken, kanunda yer alan “Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu arttırılmadan finansman sağlanması” maddesi özellikle çok tartışılmıştı. Fon’un projeyle nasıl ilişkilendirileceği hala belirsiz.
Peki ya Montrö sözleşmesi?
Kanal projesinin temeli, gemilerin ve özellikle tehlikeli yük taşıyan gemilerin İstanbul Boğazı’nı değil Kanal İstanbul’u kullanmaları varsayımına dayanıyor. Oysa hem Montrö Sözleşmesi’ne, hem de uluslararası hukuka göre, gemiler Kanal İstanbul’u kullanmaya zorlanamaz. Sözleşmenin II. maddesinde, “Barış zamanında, ticaret gemileri, gündüz ve gece, bayrak ve yük ne olursa olsun, aşağıdaki 3. madde hükümleri saklı kalmak üzere, hiçbir işlem (formalite) olmaksızın, Boğazlar’dan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bu gemiler, Boğazlar’ın bir limanına uğramaksızın transit geçerlerken, Türk makamlarınca, alınması işbu Sözleşmesinin I sayılı Ek’inde öngörülen vergilerden ve harçlardan başka, bu gemilerden hiçbir vergi ya da harç alınmayacaktır” deniyor. Geçiş finansal açıdan cazip kılınırsa, Kanal İstanbul’un kullanılması teşvik edilebilir. Ancak bunu sağlamak için İstanbul Boğazı’ndan geçişi yasaklamak hatta zorlaştırmak gerek Montrö Sözleşmesi’ne ve gerekse bu sözleşme feshedilse bile geçerli olacak genel uluslararası hukuk kurallarına aykırı olacak.
(Kaynak: Yeşil gazete)

Bu haber 71 kez okundu.
Köşe yazıları - 00:38 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

YAZARLARIMIZ

 • Barınak mı?

  Dünya’da insan ve hayvan hakları ihlalleri sürekli yapılmaktadır. İnsanın ve hayvanın özgür yaşam hakkının ihlal edildiği bir dünyada; insan haklarından, demokrasiden söz etmek gereği tekrar tekrar kendini gerekli kılıyor. Hayvan, demokratik olarak hakkını arayacak yetilerden mahrumdur. Oy hakkı yok. Seçme hakkı yok. Seçilme hakkı yok. İnsanın kendisini sevdiğini hissederse ona yaklaşır. İnsan da böyledir. Sevgiden […]
 •  TEKNOLOJİNİN EĞİTİME ENTEGRE OLAMAMA SORUNU

  Merhaba Sevgili okurlar, sizlere eğitimde teknoloji entegrasyonu üzerinden bir yazı hazırladım. Teknolojinin hüküm sürdüğü bugünlerde, eğitimde teknoloji kullanımı diğer sektörel alanlardaki teknoloji kullanımı gibi popüler hale gelmiştir (Şunu da belirteyim ki popüler olmak farklı, bundan maksimum verimlilik almak farklı olgulardır. Birbirine karıştırılmaması gerekir). Özellikle özel okullar, teknoloji destekli eğitim ve öğretim ile çocuklarınıza olağanüstü bir […]
 • 9 Maddede Kanal İstanbul

  Yaşadığımız sistem içerisinde hayatımıza nasıl etki edeceği üzerine elbette 9 maddeye sığmayacak kadar önem arz eden bu kanal projesi! Gündem ne kadar değiştirilmeye çalışılsa da bu konuya duyarsız kalmak olanaksız. Sadece bu konu özelinde değil elbette bulunduğumuz coğrafyada da Tekirdağ aktif fay hattı üzerine yapılacak olan kimyasal depoda bir o kadar problem. Neredeyse bu problemleri […]
 • Afrika Hariç Değil

  Futbol tarihini araştırırken hep iyi örnekler ve muazzam başarılı ayaklar ile karşılaşmaya alışkınım. Bu sefer öyle olmadı galiba yolumuz her ne mesele için olursa olsun kara kıtaya düşer ise acı bir tat ile ayrılıyoruz oradan. 10 Aralık 1961 tarihinden bahsetmek istiyorum sizlere, muhtemelen kıtamız ve coğrafyamızda çok menem meseleler olmuştur fakat bahsim Tunus’tan ve bir […]
 • MAHALLENİN ADI NEDEN KEMİKÇİLER MAHALLESİ

  Şehrin farklı yaşam alanları genellikle bireylerin sosyokültürel ve ekonomik düzeyleri ile ön plana çıkar. Şehrin oluşmasını sağlayan mahalleler genellikle bu tarz yaklaşımlar içinde resmedilip adlandırılırlar. Adlandırmada doğal ortamlar, tarihi mekanlar, kişilerin geçim kaynakları, saygın kişilerin varlığı mahalle isimlerinin adlandırılmasında önemli rol oynar. Bu isimlendirmelerin yasal adları oldukları gibi halk arasında farklı isimleri mevcuttur. Edirne’nin kendisine […]
 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.DG Sivasspor17114235 161937
2.Medipol Başakşehir1796232 171533
3.Fenerbahçe1794434 211331
5.Beşiktaş1793527 22530
6.Aytemiz Alanyaspor1785431 161529
7.Galatasaray1776423 15827
8.BTC Türk Yeni Malatyaspor 1766532 221024
9.Gaziantep FK1766526 28-224
10.Göztepe1765619 20-123
11.Yukatel Denizlispor1764719 23-422
12.Çaykur Rizespor1762917 27-1020
13.Gençlerbirliği1746728 32-418
14.Kasımpaşa17431026 34-815
15.İH Konyaspor1736815 24-915
16.Antalyaspor1735915 33-1814
17.MKE Ankaragücü1726915 34-1912
18.İM Kayserispor17241116 42-2610

HAVA DURUMU

24 Ocak 2020 CUMA
-7°
 • CUM 7.6°
 • CTS 11.2°
 • PAZ 12.1°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 122.540
  -0,17%
 • ALTIN 298.82
  0,70%
 • DOLAR 5.944
  0,38%
 • EURO 6.572
  0,06%

ŞANS OYUNU SONUÇLARI