Açık

İstismar Cezası Arttı Ama…

Güncel - 21 Nisan 2018 01:27 A A

Tartışmalara yol açan ‘Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Yasa Tasarısı’ Meclis’e sunulmasının ardından Edirne Çocuk Hakları Derneği, söz konusu yasa tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tasarıda suçun mağdurunun yaşı ile ilgili düzenleme yapılmakta ve 12 yaştan küçük çocuklara yapılan istismarın cezaları arttırılmaktadır. Suçun failinin de çocuk olmasına yönelik ise herhangi bir düzenleme yoktur” ifadelerini kullandı.
Çocuk yaşta evliliklerinin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler getirmesi konusuna dikkat çeken Çavuş yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi: “Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Ceza Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığına sunuldu. Edirne Çocuk Hakları Derneği’nin hukukçu üyeleri Türk Ceza Kanununda yapılacak değişiklikleri incelemiş; kamuyu ve TBMM de temsil edilen partilerin yerel teşkilatları ile çocuk yaşta evlilik sorunu yaşanan hemşerilerimizi bilgilendirmeyi gerekli görmüştür.
1- Tasarıda suçun mağdurunun yaşı ile ilgili düzenleme yapılmakta ve 12 yaştan küçük çocuklara yapılan istismarın cezaları arttırılmaktadır. Suçun failinin de çocuk olmasına yönelik ise herhangi bir düzenleme yoktur.
Edirne’de olduğu gibi bazı yörelerde de çocuklar arası erken evliliğe yol açan akranlar (yakın yaşlardakiler) arasında cinsel ilişki vakaları bulunmaktadır. Edirne ili olarak düşündüğümüzde yakınılan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar dahil sona erdirilmesi için çalışan çocuk yaşta evlilikler sorunu hepimizin malumudur. 103. Maddeye göre yakın yaşlardaki çocuklar arasındaki her türlü cinsel temas suçtur. Tasarıda yapılan düzenlemelerde çocuk faillerin yaşlarının dikkate alınmaması nedeniyle istismarla suçlanan 18 yaştan küçük çocuklar için ağır sonuçlar doğurmaya devam edecektir. Özellikle Roman erkek çocukların ve aile kurduklarını düşündükleri kız çocukların ve doğmuşsa onların çocuklarının sorunları devam edecektir.
Örneklerle açıklamak gerekirse;
15 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki bir başka çocukla; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen bir başka neden olmadan, yani iki çocuk isteyerek öpüştüğünde; erkek çocuk (genelde erkek çocuklar fail olur) işlediği fiil istismar olarak tanımlanırsa TCK’nın 103/1 maddesi uyarınca yıldan 15 yıla kadar hapis cezası; Fiili istismar değil sarkıntılık olarak kabul edilirse 15 yaşındaki çocuğun alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu cezalarda fail çocuk olduğu için cezanın 1/3 ü indirilir.
15 yaşındaki bir çocuk 14 yaşındaki bir çocuğun vücuduna; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen bir başka neden olmadan, tarafların iradeleri ile cinsel ilişkiye girdiği takdirde alacağı ceza önce 16 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenecek, belirlenen bu ceza failin çocuk olması nedeniyle, TCK’nın 31/3 maddesi uyarınca 1/3 oranında indirilebilecektir. Bu durumda çocuğun alacağı ceza 10 yıl 8 aydan 26 yıl 8 aya kadar hapis cezası olacaktır. Bu ceza TCK’nın 31/3 maddesinin son cümlesi uyarınca 12 yıl hapis cezasına indirilecektir.
Örrneklerdeki 15 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocukla; cebir veya tehditle cinsel ilişkiye girdiğinde alacağı ceza, ilk örnekteki cezaya yakın, ikinci örnekteki aynısı olacaktır. Şöyle ki; Suçu işleyen çocuğa önce tasarı ile düzenlenen 103/5-b maddesi uyarınca müebbet hapis cezası verilecek, belirlenen bu ceza failin çocuk olması nedeniyle, 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına indirilecektir.
Tasarının 3. maddesinde; çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen TCK’nın 103. Maddesindeki düzenlemelerle suçun cezası önemli ölçüde arttırılmak istenmektedir.
Cezalardaki artış suçun nitelikli hali yani failin istismar suçunu, 12 yaştan küçük mağdurun “vücuduna organ veya sair bir cisim sokarak” işlemesi haline yöneliktir. On iki yaşından küçük bir çocuğa “organ veya sair cisim” sokmadan her türlü cinsel istismarda bulunanın cezasında ise bir değişiklik yapılmamaktadır.
Görüldüğü gibi, biri diğerine göre daha vahim olan fiiller bakımından ya aynı ceza verilecek ya da diğerinden en fazla 3 yıl daha çok ceza verilebilecektir. Bu durumda fiiller için öngörülen cezaların açıkça orantısız olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Oysa fiilin zora dayalı olarak işlenmesi halinde ceza yaptırımı, zora dayalı olmaması halinde ise bu suç için özel olarak oluşturulacak güvenlik tedbiri yaptırımın uygulanması daha yerinde olacaktır.
Özellikle çocukların kendi aralarındaki cinsel davranışların ağır ceza yaptırımları ile karşılanması, Anayasa’da da yer alan çocukların korunmasına ilişkin temel ilkelere aykırılık teşkil edecektir. Devlet, B.M. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararları uyarınca tüm çocukları korumakla yükümlüdür. Suça sürüklenen çocuklar içinde çocuğun iyileştirilmesi ve bir daha suç işlemeyeceği biçimde yaşam koşulları sağlaması devletin görevidir. Tüm bu nedenlerle; cinsel istismar suçunun failinin çocuk olması haline özgü, cezalandırıcı değil onarıcı adalet ilkelerini öne çıkaran, hem mağdur çocuğu hem de fail çocuğu korumaya yönelik yasal düzenlemeler yapılması önemsenmelidir.
2-Tasarısının 1. maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları da yapılan değişiklikle “çocukların cinsel istismarı” suçundan ceza alan kişiler devlet memuru olamayacaklar; devlet memuruyken böyle bir suç işleyen kişinin ise devlet memurluğu sona erecektir. Halen yürürlükte olan kanunda yer alan memur olma şartları ile memurken bu tür suç işleyen memurların memurluktan çıkartılacağına dair hükümler olmakla beraber özel olarak bir düzenleme yapılması yararlıdır.
3-Tasarı ile çocukları fuhşa teşvik eden, çocukların fuhuş yapmasını kolaylaştıran, çocukları bu amaçla tedarik eden, barındıran veya çocuğun fuhşuna aracılık eden kişilere verilecek hapis cezasının miktarına dokunulmadan, çocukların fuhuşta kullanılması suçu bakımından sadece para cezasının alt sınırına ilişkin bir düzenleme yapılması düzenlenmektedir. Çocukların fuhuş mağduru olması insanlık suçudur.
4- Tasarı ile Çocuk Koruma Kanununa eklenmesi öngörülen ek madde 1 ile çocukların cinsel istismarına ilişkin suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamasında yapılan yayınların yasaklanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Edirne Çocuk Hakları Derneği olarak Medya’da ve Sanal ortamda çocuklarla ilgili haberlerdeki fotoğraf ve haberin veriliş şekillerinden duyduğumuz rahatsızlık nedeniyle “ÇOCUK HAKLARI ve MEDYA “konulu panel yapmıştık. Çocukların cinsel istismarına dair haberlerde kısıtlama getirilmesi halinde kamuoyunun istismar konusundaki hassasiyeti önlenecek ve yasama ve yürütmeye bu konularda baskı yapılması önlenecektir.
5- TCK’nın 102/2, 103, 104/2-3, 188, 190, 226/1-a,b, 227, maddelerinden hüküm giyenlerin belli işlerde çalıştırılmaları yasaklanmaktadır.
Tasarının TBMM’nde aynen kabul edilmesi halinde Tasarıda 12 yaşından küçük çocukların korunması amacıyla sadece ceza yaptırımının arttırılmasını öngörmektedir. Çocukların cinsel istismardan korunmasına ve bu suçların önlenmesine ilişkin hiç bir düzenleme bulunmamaktadır.
Unutulmamalıdır ki 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Çocukların yaşı kaç olursa olsun kendilerinden çok büyük kişilerce cinsel istismara maruz bırakılması cezalandırılmalıdır. Çocuklar arasındaki cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda yani failin de çocuk olması halinde büyüklerden farklı ceza düzenlemeleri yapılması zorunludur. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların hukuki ve toplumsal meşruiyet zeminini oluşturan çocuk evliliklerinin (resmi veya gayri resmi) önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır.
Haber Merkezi

Güncel - 01:27 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • Aç Köpek Fırın Duvarını Deler

  2010 Roman Açılımı rüzgârlarının estiği, yaprakların henüz solmadığı günlerdi. Şarkıcı Kibariye ablam “Kim bilir?” şarkısının ahengi içinde yanıp tutuşuyordu. “Kim bilir, bu gidişin dönüşü olacak mı ? Ah nasıl bakacağım yollarına Ufkumda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar bu dertli olacağım kim bilir?” diye. Yıl 2020. Romanların ufkunda güneş hala doğmadı. Doğan […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • DİEGO İÇİN

  Yazı yazmak, yazı fikirlerini düşünmek ve insanlara bir şeyler anlatmak hep hoşuma giden bir olgu, özellikle de konuları dallandırıp budaklandırarak, konudan konuya geçe geçe… Bazı yazıları kaleme almak ise, pek de öyle olmuyor. Bunları deneyimlemek acı ve eğitici. İlk paragrafı kendi hayat öğretim için not düşmek adına kaleme almış olabilirim, yazmak için klavye başına geçmek […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • Covid-19 Karantina Günlükleri

  Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Alanyaspor431011 1+1010
2.Fenerbahçe42204 2+28
3.Karagümrük42118 4+47
4.Galatasaray42115 2+37
5.BB Erzurumspor42116 4+27
6.Antalyaspor42114 2+27
7.Hatayspor42113 6-37
8.Göztepe41308 4+46
9.Kasımpaşa42023 2+16
10.Kayserispor42023 5-26
11.Konyaspor31204 1+35
12.Trabzonspor41215 505
13.Sivasspor31112 3-14
14.Gençlerbirliği31111 2-14
15.Beşiktaş41125 7-24
16.Yeni Malatya41123 7-44
17.Gaziantep FK40316 8-23
18.Ç. Rizespor40222 5-32
19.Denizlispor40221 6-52
20.MKE Ankaragücü30121 3-21
21.Başakşehir40130 6-61

HAVA DURUMU

28 Kasım 2020 CUMARTESİ
 • PAZ 14.2°
 • PTS 10.4°
 • SAL 5.1°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI