FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Güncel 14 Nisan 2019 46 Görüntüleme

“Roman Meselesi Çİngene Tiyatrosuna Döndü”

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, 2010 yılında gerçekleşen bir toplantıda ‘Roman açılımı’ gerçekleşmiş fakat henüz bir sonuca ulaşmamasını eleştirerek; “Roman meselesi çingene tiyatrosuna döndü” dedi.

14 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonunda ‘Roman Açılımı’ gerçekleşti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Romanların yaşadığı zorluklardan söz etmiş, Romanlardan özür dilediğini hatırlatan Şallı; “Dokunulmayan Roman topluluklarına parti siyaseti ile devletin tanışması gündeme geliyordu. Toplantıya otobüs, uçaklarla getirilen Romanlarda heyecan ve beklenti çok yüksekti. Ancak, çok ta bilinçsiz ve hazırlıksız bir şekilde toplantıya getirildiler. Belki de istenen bu idi. Toplantıya romanların katılmasında aracılarda Roman dernek başkanları idi. Abdi İpekçi spor Salonunda Ortalık panayır, konser alanı gibi, ne kadar meşhur çingene varsa hepsi orada idi. Romanlar ağlanacak hallerine göbek atarak karşılık veriyordu. Sosyal taleplerini kimse dillendirmiyordu. Konu hep yoksulluk edebiyatı altında götürüldü. İki üniversite öğrencisi “parasız eğitim istiyoruz” dediler. Başına gelmeyen kalmadı. Bugün AB’ni bazı konularda eleştirsek dahi, Romanlar Türkiye’de AB müzakereleri ile gündeme geldiği gerçeğini görmemiz gerekir.

Açılım konuşmasından sonra Türkiye bir Roman kızı Elmas Arus ve Roman olmayan Hacer Faggo’yu görünür hale getirdi. Hacer daha önceden Romanların kentsel dönüşüm mağduriyetlerini gazete de yazıyor haklarını arıyordu. İstanbul’daki Roman mahallelerini az çok tanıyordu. Gündeme AB fonlarının geleceğini bildiğinden dernekleşmenin önemini kavramış Elmas Arus ile birlikte Sıfır Ayrımcılık Derneğini kurmuşlardı. proje yazıp, çözüm yolları üretmek üzere ekip kuruldu. AB Türkiye’ de Romanlara yönelik projeler yapılması için istedikleri kişileri bulmuşlardı. Var olan Roman dernekleri kapasiteleri yetersiz olduğu kadar, proje mantığından haberleri yoktu. Roman dernekleri için gerçek mantık projelerden para götürmek üzere tasarlanmıştı. Ortak nokta EURO. Gerisi hikaye……” diye konuştu.

Roman Açılım’ı projesi sonrasında yaşananları anlatan Şallı; “İş zamanla Romanlar üzerinden yapılan projeler rant ekonomisine dönüştü. Bunu sade ben değil kamu da söylüyor. Zamanla hak arama metotları, siyasete kaydı. “Görünür olmak siyasetin kapısını açar mı?” girişimleri sonucunda milletvekili olma hayali gelişti. Siyasette var olmak isteyenlerin sayısı hızla arttı. Siyasete bulaşmayan Roman derneği veya Roman hak savunucusu kimse kalmadı. Romanları temsil etme ve vekil olma hayalinde İlk kısmet Roman kökenli Özcan Purçu’ CHP’den, daha sonra AKP’den Roman kökenli Cemal Bekle milletvekili seçildiler. Bugün geldiğimiz noktaya bakınca; “Siyasette de Romanlar olsun söylemi” maalesef istenilen hedefe oturmadı. Romanlar üzerinden “biz yaptık, siz niye yapmadınız?” söylemine dönüştü. Bir anlamda siyaset çirkefliğin içinde sıkışıp kaldık. Seçilen iki milletvekili için açık ifade edeyim; Roman meselesinde kendilerine kesilen kumaş kadar konuşurlar.” diye konuştu.

BUNLARI VİCDANEN YAZMAK ZORUNDAYIM”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye’deki Romanların sosyo-ekonomik gelişimlerine fayda sağlaması amacıyla daha gerçekçi proje çalışmalarına önem vermesi gerektiğinin altını çizen Şallı; “Projeler belirli kişiler üzerinden gitmesi zamanla şaibelere yol açacağı gerçeğini görmesi gerekir. Elbette Roman dernekler arasında kendi iç dinamiklerinde sorun vardır. Bilinçsizce örgütlenmenin olumsuz yansımaları kamuda dahi güvensizlik yarattığı bir gerçektir. Temel mesele dernek başkanlarının güvenceli bir işte çalışmamaları, sosyal güvencesi olmadığından kaynaklanan ekonomik sıkıntılarla başlıyor.

Aradan geçen süre içinde eylem planı, sosyal gelişim ve değişimin olumlu yansımaları görünmüyor. Aynı yemeği pişirmekten yemeğin tadı kaçtı. Yoksulluğu, ezilmişliği, çingeneliği pazarlayarak rant kapısı olmaktan çıkarmak gerekir. Süreci doğru yürütemiyoruz. Derneğimizin daha önce Sivil toplum kamu diyalog gurubunun içinde yer almamıza rağmen, 36 dernek olduğumuz söylenmesine rağmen, kendi aramamızda bir toplantı yaparak, meseleyi kendi aramızda tartışma olanağı hiç bulamadık. Gidişatta bir sorun var. Ciddiyetsizlik, güvensizlik var. Herkes kendi hanedanlığını yaratmaya çalışıyor. Senaryoyu yazanlar başka, figüranlar da bizler olduk. Roman federasyonları Romanların haklarını değil, parti savunuculuğu yapıyor. Dertleri Romanların sosyal sorunlarına çözüm üretmek değil, partiden veya belediyeden ne kazanırım boyutuna gelindi. Siyaset yapmak isteyen dernek başkanları etik olarak dernek başkanlığını da bırakmalıdır. Bunları vicdanen yazmak zorundayım. Roman meselesinde vebal altında kalmak istemem. Ben bugün var isem, yarın olmayacağım. Kimse arkamdan kötü sözlerle beni anmasın!” diye kaydetti.

Roman meselesini ruhunda taşımak gerçekten çok zordur” diyen Şallı açıklamasının devamında şunları kaydetti: “ Roman mahallesinde aynı kültürün içinde yaşamıyorsan bu zamanla elitleşmeye döner. Bakış açısı zamanla erozyona uğrar. Çimenlerin kökleri çürür. İstanbul’da oturan Şadi ağbinin benimde katıldığım bir toplantıydı. ki, erken ayrılmıştım. Bana anlattığı bir börek olayı beni derinden üzmüştü. Anladım ki davranış elit olmanın bir yansımasına dönüşmüştü. Eğitim düzeyi yetersiz, konuya yeterince vakıf olmayanlar, düzenli bir geliri olmayanlar bu dernek işini bıraksın. Önce evine iki ekmek götürsün. Fayda yerine zararları olmaya başladı. Dedikodu üretmek, fesatlıktan vazgeçilmesi gerekir. Bir sarı Gaci Hacer ablamız kadar iyi olamadık. Halâ elitleşmeyen doğru politikalar yürüterek yoksulluğu, eşitsizliği, hak savunuculuk üzerinden geliştirerek belediyede meclis üyesi seçildi. Temennim sarı Gacinin olanakları fırsata çevirmesi, Şişli’deki Roman vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışmasıdır. Zorluklar elbette onu da zorlayacaktır. Umut Dünya’ı yeni sürprizlere her zaman açıktır. Açık ve net ifade edeyim. Roman derneklerinin genel amacı Romanlar olmaktan çıkmış, kendi çıkarlarını korumaya dönmüştür. Var olup, olmamanın derin ızdırapın içinde mücadeleye devam.” Kadriye TUNÇ

Tema Tasarım | Osgaka.com