FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Çevre, Güncel 27.03.2019 97 Görüntüleme

“Planlar Demokratik Olarak Kentlilerle Yapılmalıdır”

EKK, 31 Mart yerel seçimlerde seçilecek belediye başkanı, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlardan taleplerini yenilediler.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük tarafından yapılan açıklamada; “Son yıllarda herkesin dilinde olan ‘birlikte yöneteceğiz’ ve şeffaflık söylemleri sloganı aşıp gerçeğe dönüşmelidir. Bu nedenle kentliler olarak; en genel anlamı ile yerel yönetimlerden kamusal hizmetlerin artması istenmektedir. Planlar demokratik olarak kentlilerle yapılmalıdır. Kente ve kentliye ait bütçelerin de kentlilerle birlikte açık, şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapılması en önemli taleplerdendir.” idedi.

Gökerküçük açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Edirne Kent Konseyi olarak her seçim öncesinde seçime giren siyasi parti ve kişilere öneriler sunmayı gelenek haline getirdik. Bu yıl da Kasım ayında, geçmiş beş yılın değerlendirmesini yaptıktan sonra 2019 yerel seçimlerine dair çalışmalarımıza başladık. Henüz aday adaylıkları döneminde başlayan bu çalışmalarımızda amacımız süreç içinde belirlenecek adayların önerilerden yararlanmasını sağlamaktı.

İlk toplantılarımızdan aldığımız sonuçları 19 Aralık 2018 günlü açıklamamızda birinci kez açıkladık. Devamında ise ‘Edirne Konuşuyor’ başlığı ile yaptığımız genel kurulumuzun sonuç metni olarak 11 Ocak 2019 günlü basın açıklamasında kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca Trakya Kent Konseyleri Birliği olarak 16 Şubat günü Çorlu’da yaptığımız ‘Yerel Seçimlerdeki Tavrımız’ konulu toplantı sonuç bildirisi de bir öneriler ve talepler paketi olarak Kent Konseyimizin web sitesinde rapor olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İlimizde; Azalıklardan başlayarak Muhtarlık, Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Adaylıkları için yapılacak Yerel Yönetim Seçiminde değişik kademelerde kenti için görev almaya hazırlanan ve bunun çalışmalarını yapan tüm adaylara başarılar dileriz. Sonuçta her göreve bir kişi gelecektir. Görev alamayan adayların beş yıl kenara çekilmesini anlamak zordur. Kent için çalışmaya aday olup kazanamayınca sessizliğe bürünmek ve kent ile ilgilenmemek anlaşılması zor bir durumdur. Birikimli, çalışma azmini ortaya koyarak seçime girmiş bu arkadaşlarımızı önümüzdeki süreçte Kent Konseyi başta olmak üzere sivil örgütlenmelerde görmeliyiz.

Kent Konseyi olarak yaptığımız bu çalışmalardan yararlanan adayların olduğunu görmek bizleri mutlu etmiştir. Dileğimiz göreve gelince bunların gerçekleştirilmesidir. Kent Konseyi ve kentliler ile birlikte bunların takipçisi ve anımsatıcısı olacağız.

2006 yılında Kent Konseyi tarafından belirlenen; Tarih, Turizm, Tarım, Ticaret ve Eğitim kenti (4T1E)olan Edirne’mizde bu alanlarda yapılanlar ne yazık ki azdır. Bu nedenle görev alacak kişilerden bu konuda aktif çalışmalar talep etmekteyiz.

Kentlilerin talepleri doğrultusunda gündeme gelen ve imzaları atılan; ‘çocuk dostu kent’ , ‘engelli dostu kent’ , ‘Sağlıklı Kent’ gibi anlaşmalar devam etmeli ancak fark edilir çalışmalar yapılmalıdır.

Kentlilerimizin acil talepleri arasında altyapı ve içilebilir su en önemliler arasındadır. Altyapı merkezi ve yerel iktidarın birlikteliği ve kentlilerin sahiplenmesi ile olmalıdır. Ulaşım ise yol, köprü, ışıklandırma değildir, planlama işidir. Bu nedenle birlikte; bisiklet ve toplu taşımanın öne çıktığı bir planlama yapılmalıdır.

Kültür-sanat mekânları, yeşil alanların arttırılarak ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi, kent tarihi yapıları ve doğal alanların korunup aslına uygun geliştirilmesi de önemlidir. Önümüzdeki dönemde yine gündemde olacak konulardan birkaçı da; 25 Kasım Stadı, evsel ayrıştırma, Kırkpınar Alanı ve kent donatıları olacaktır.

25 Kasım stadının tüm adaylarca yeşil alan olarak vaat edilmesi sevindiricidir. Evsel atıklar evlerde ayrıştırılmalı ve bir plan dâhilinde çöp toplama konteynırlarına artık son verilmelidir. Kırkpınar alanı ve Tavuk Ormanı’nı kapsayan Sarayiçi mevkii doğal ve kültürel sit alanı olmasına rağmen yapılaşma ve bakımsızlık mevcuttur. Kurumların birlikteliği ile tarihe ve turizme uygun düzenlenmelidir. Kent donatıları kent kimliğine ve kültürüne katkı sunabilmeli ve kentlilerin yürüme, eğlenme, dinlenme, spor yapma ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Üç akarsuyu olan nadir kentlerden olan kentimiz buralardan yararlanamamaktadır. Yerel yönetimde görev alacaklar bunu sağlayacak birlikteliği yaratmalıdır. Akarsularımız ve kıyılar görsellik ve dinlenme yanında sportif etkinliklerle de zenginleştirilmelidir.

Ülkedeki genel durum itibari ile kentlerimizde de eğitimin özelleşmekte, yoksulluk artmaktadır. Kentlilerin eğitime ulaşılır duruma gelmesinde yerel yönetimlerin sorumlulukları vardır. Yaz okulları, kreş gibi kurumsal düzenlemeler yapılmalı ve çocuklarımız kişi ve vakıf yurtlarından, çağdışı eğitim özentilerinden kurtarılmalıdır. Ayrıca yoksulluğu azaltıcı üretim alanları desteklenmelidir. Üreticiden tüketiciye gıda, giysi, sanat gibi her alanda kooperatifler örgütlenmelerine yerel yönetim destek olmalıdır. Kent çevresindeki ve bölgedeki tarımsal üretim ile kent tüketicilerini buluşturan yapılanmalara öncelik verilmelidir.

Kentimizin acil sorunlarından en önemlisi Selimiye Meydanıdır ve çevresi ile birlikte UNESCO kurallarına uygun olarak acilen düzenlenmelidir.

Kentte yaşayan bizlerin yanında tüm ili kapsayan kişilerin de seçiliyor olması ve kentleri besleyen kaynakların kırsalda olması nedeniyle yerel yönetimler kent ile kır ilişkisini sağlıklı kurmalıdır. Bu nedenle planlarda kamu çıkarını öne çıkaran kararlar alınmalı ve çevre korumacı yargı kararlarına sadık kalınmalıdır.

Bizler göreve geleceklerden taleplerimiz ve önerilerimiz ile birlikte bunların yapılması için ‘kentli hakları’  ve mevzuatlar kapsamında yönetimleri izleme görevimiz olduğunu unutmamalıyız. Yerel seçimlerin başarılı ve demokratik bir ortamda geçmesini dilerken seçilerek görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar ve birliktelikler dileriz.”

İlginizi çekebilir

TRAKLAR KİMDİR?

TRAKLAR KİMDİR?

Tema Tasarım | Osgaka.com