FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Çevre, Güncel 7.02.2019 164 Görüntüleme

DANIŞTAY’DAN TRAKYA İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Danıştay 6. dairesi Trakya için emsal teşkil eden bir karara imza attı. Trakya halkının 6 yıldır verdiği hukuksal, toplumsal ve bilimsel mücadelesi mutlu sona erdi. Trakya Platformu kömür santrallerine karşı çıkarak planların iptal edilmesi için hukuki mücadele başlattı. Yaklaşık 6 yıl süren yargılamanın ardından Danıştay 6’ncı Dairesi, Trakya Platformu’nun başvurusu üzerine planlarda yapılan değişikliği iptal etti.

Trakya Platformu, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği’ binasında basın açıklaması düzenledi. Basın toplantısına avukat Kaçar’ın yanı sıra Trakya Platformu Edirne yürütmesinden Yılmaz Eren, Ziya Gökerküçük, Nihat Çolak, platformun bilim kurulu üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin de temsilcileri de katıldılar. Trakya Platformu adına basın açıklamasını okuyan Avukat Bülent Kaçar Danıştay 6’ncı Dairesi’nin verdiği iptal kararının, Malkara ve Marmara Ereğlisi’nde kömürlü termik santral kurulmasına izin vermediğini, hukuki davaların sürdüğü Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, KırklareliDokuzhöyük, Ergene ve Büyükkarıştıran termik santralleri projesi için de ’emsal karar’ olduğunu söyledi.

Kaçar açıklamasının devamında, “Trakya 2013 yılından Malkara ve Marmaraereğlisi özelindekapsamakta ise de yaklaşık olarak 28 sayfalık Danıştay 6. dairesinin gerekçeli kararında aslında Trakya’nın tamamında. Yani üç il kapsamında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da asla ve kat kömürlü termik santrali kurulamayacağının kararıdır bu karar.

Danıştay 6. Dairesi artık Takya’daki kömürlü termik santral macerasına bir son vermiştir. Kararda da belirtildiği gibi ihal veya yerli veya Trakya’daki mevcut kömür rezervleri ile asla bi kömürlü termik santrali kurulması mümkün değildir.

Bu karar özellikle Trakya için emsal ama tüm Türkiye’deki kömürlü termik santral için de projeler için de emsal çünkü birçok açıdan incelemiş durumda karar. Termik santralin yıkıcı etkilerini ama bizim açımızdan da trakya ekolojisini ciddi şekilde inceleyip kararlaştırdığı için de çok değerli bir karar.

Trakya Paltformunun vw bileşenlerinin tamamı için ve belediyelerin açtığı davalar mevcut. Bu davalara verilen karar emsalolarak gösterilecek. Çünkü tamamı kömürlü termik santraller emsal niteliğindeki karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013 yılında Malkara ve Marmaraereğlisi’nde kömürlü termik santral kurulması için Trakya bölgesi çevre düzeni planında ve Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı’nda yaptığı plan değişiklikleri Trakya Platformunun açtığı davalar sonucu Danıştay 6.Dairesi tarafından iptal edilmiştir.” dedi.

KAMU YARARI VE HUKUKA UYGUN DEĞİL”

Danıştay 6.Dairesinin verdiği gerekçeli iptal kararının olumlu diğer bölgeler için bir emsal niteliğinde olduğunu ifade eden Kaçar; “

1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda sanayi gelişiminin sınırlandırılması bir ana ilke olmasına karşın, planın vizyon ve ilkeleri ile taban tabana zıt ve aykırı biçimde tarım toprakları aleyhine ve yeraltı su rezervlerine zarar verebilecek şekilde kömür çıkarılmasını öngören ve çevre kirliliğine yol açma potansiyeli bulunan sanayi/enerji yatırımlarını destekleyen hükümlerin anılan ilkelerle uyumlu olmadığı;

Kömüre dayalı termik santralin, Marmara Bölgesi ve Ergene Havzasında tükenme sürecine giren yeraltı su rezervlerinin en büyük özenle korunması gereken doğal kaynaklar listesinin başında yer aldığından, sürdürülebilirlik ilkesi gereğince yeraltı sularının, ancak yüzey sularının yeterli olmadığı dönemlerde ve zorunlu durumlarda kullanılması, birden çok termik santral inşa edilebileceği de dikkate alındığında, bu rezervlerin tükenmesi sürecini hızlandırabileceğinden planlama ilkelerine uygun olmadığı;

Dava konusu 1/100.000 Ölçekli Plan değişikliği ile ithal ve/veya yerli kaynaklı ve mevcut kömür rezervinin kullanılmasına dönük olarak, 2. ve 3. maddelerde ifade edilen alanlarda da Ergene Havzasının başta gelen çevre sorunu haline gelen yeraltı su kaynaklarındaki hızlı azalışı nedeniyle yeraltı suyu kullanacak yeni sanayilerin kurulmasına izin verilmeyen ve bu kapsamda bulunan kömüre dayalı termik santral (soğutma sistemi yönünden bir ayrım yapılmaksızın) kurulmasına olanak sağlayan dava konusu plan değişikliklerinin Ergene Havzası açısından sürdürülebilirlik ilkesi, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” dedi.

7 BÖLGE HALA TERMİK SANTRALLERİN TEHDİDİ ALTINDADIR

Siyasi iktidarın hazırlayıp onaylamış olduğu bölge planında kömürlü termik santraller yasaklı sanayi türü olmasına karşın kömürlü termik santral kurulması için planlarda ısrarla değişiklikler yapılması hukuksuzluğun ötesinde vicdansızlık olduğunu belirten Kaçar açıklamasının devamında şunları kaydetti: “ Danıştay kararı ile Malkara ve Marmaraereğlisi halkı ve doğası şimdilik termik santral belasından kurtulmuş gözükse de Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli-Dokuzhöyük, Ergene, Büyükkarıştıran hala termik santrallerin tehdidi altındadır.

Trakya çok özel ekolojik değerlere, verimli tarım topraklarına sahip bir bölgedir. İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. Ekonomik faaliyet, yaşayabilmek için üretme eylemidir. Yaşayabilmek için üretme faaliyeti, kendi varlık zemini olan “yaşama” faaliyetini ortadan kaldıracak bir edime dönüştüğü anda ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkar. Kimse ölmek için üretmez. Yaşamak için üretir. Yaşamak için üretebilmek için de yaşam kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması gerekir.

Anayasa’ya göre herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu siyasi iktidar unutamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyoruz; hukuka ve yargı kararlarına aykırı olduğu defalarca tescillenen tüm plan değişikliklerinden derhal vazgeçin. Danıştay kararlarındaki hukuksal ve idari uyarılar, hükümler kurumlarca görmezden gelinemez.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son Danıştay 6.Dairesi kararı gereğince Trakya Bölgesi’ndeki tüm termik santral plan değişikliklerini ve projelerini derhal iptal etmelidir. Danıştay kararları göstermektedir ki Trakya halkına ve hukuka rağmen bölgemizde hiçbir şey yapılamaz. Bakanlıklar kamu vicdanı ve kamu yararı dışında hiçbir amaç taşıyamazlar.

Planlama adı altında yapılan plan değişiklikleri ile bölgemize kurulmak istenen termik santraller ölüm projeleridir. Trakya halkı ölüm santrallerini istemiyor. Bakanlık neden doğayı korumak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam hakkını sağlamak yerine yatırımların önünü açan plan değişiklikleri peşinde koşmaya devam etmektedir?

Günümüzde Trakya ekolojisi bir çok yıkım tehdidi altındadır. 40 yıldır kirletilen ve sermayeye karşı siyasi irade gösterilemediği için hayata dönemeyen Ergene nehrinin yanı sıra kurulan ve sürekli genişletilen Organize Sanayi Bölgeleri ve Enerji Üretim Bölgeleri ile artık sanayi havzasına dönüştürülmek istenmektedir. Trakya’da yaşamımıza kasteden her tür projeye karşı olan Trakya Platformu, yürüttüğü hukuki süreçler, yaptığı bilimsel çalışmalarla, toplumsal mücadeleye önemli nitelikler ve deneyimler kazandırmaya çalışıyor.”

TRAKYA’YA ASLA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL KURULAMAZ”

Kaçar son olarak; “Bu karar ile ülkemizin önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olan Trakya’da halk sağlığı, temiz hava hakkı, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, su hakkına yönelik ciddi bir tehdit unsuru olan ve yaşam hakkına kastedecek olan kömürlü termik santral macerasına son verilmiştir.

Elde ettiğimiz son Danıştay kararı ile hukuken kanıtlandığı gibi Trakya’ya asla kömürlü termik santral kurulamaz. Trakyamızın, insanımızın bir kez daha gözü aydın, gönlü ferah olsun.

Trakya Platformu ve bölgedeki tüm yaşam savunucuları olarak yaşam karşıtı – yıkıcı tüm projeler, planlar iptal edilene kadar hukuksal, bilimsel ve toplumsal mücadelemize devam edeceğiz.“dedi. Makbule TUNÇ

Tema Tasarım | Osgaka.com